Google — Year In Search 2021

Google — Year In Search 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Filipino

Type: Human

Number of phrases: 51

Number of words: 485

Number of symbols: 2883

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
["Sa taong ito na higit sa lahat"] [nagsisimulang tumunog ang piano] [“Sa taong ito na higit sa lahat, hinanap ng mundo”] [isang babae ang nagsasalita] Ang taong ito ay labis na napakahirap sa akin. [“paano maghilom” sa Spanish] [“paano maghilom” sa Indonesian] [“paano maghilom” sa Russian] Durog ang puso ko [“paano maghilom”] [“maghilom”] At naghihilom ako. [“paano parangalan ang isang tao”] [boses ng isang British na babae] Narito ako sa memorial wall. [“paano parangalan ang isang tao”] Gusto kong gumawa ng bagay bilang pag-alala sa nanay ko. [“ magkakaroon ba ng panibagong lockdown”] [nagsasalita ang isang babae] Sa hindi malamang dahilan, ako ay kinakabahan Halatang normal lang ito Dahil sa lahat ng nangyayari ngayon. [“paano pangalagaan ang mental health mo”] [nagsasalita si Naomi Osaka] Magbe-break muna yata ako. [nagsasalita si Isaac Frère] Malalampasan mo iyan. At kung malalampasan mo iyan, [“paano manatiling malakas”] may mas magandang gantimpala sa kabilang dako. [“kailan ko makukuha ang bakuna”] [boses ng lalaki] Katulad ng iba, Sinusubukan kong gampanan ang aking munting papel para subukan at iligtas ang aking komunidad. [boses ng babae] Ta-da! [“paano maging matibay”] [boses ng lalaki] Sobrang excited ko na bukas na ulit kami. At ako’y ngumingiti sa likod ng aking mask! [boses ng sports announcer] Mga di kapani-paniwalang eksena sa araw [“paano gumawa ng isang comeback”] bumalik ang mga fans. [nagsasalita si Lin-Manuel Miranda] Maligayang pagdating sa teatro! [nagsisigawan ang mga tao] [nagsasalita si Billie Eilish] Hay naku, napakatagal na! [nagsisigawan ang mga tao] [“paano maging totoo sa iyong sarili”] [nagsasalita si Elliot Page] Pinagmamasdan mo ang sarili mo sa salamin, at parang sinasabi mong, “Ayan. Ako ito.” [“ano ang layunin ko”] [nagsasalita si Michael K. Williams] Ibigay mo ang pinakamahusay mo. Huwag na huwag kailaman humintong mangarap.
01:06
Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin nila sa iyo. [nagpalakpakan ang manonood] [unti-unting nawawala ang musika] [nagsasalita si Judge Peter A. Cahill] ...kami sa huradong ginawarang magsagawa ng paghatol ["paano magpatuloy"] sa tatlong bilang ay natuklasang nagkasala ang nasasakdal. [“drivers license” ni Olivia Rodrigo ay tumutunog] [“itigil ang galit sa asyano”] [nagsasalita si Sandra Oh] Ipinagmamalaki kong maging Asyano. [nagsisigawan ang mga tao] [“paano gamitin ang boses ko”] [nagsasalita si Brianna Fruean] Hindi tayo nalulunod, nag-aaway tayo. [“paano makakatulong sa ating planeta”] [nagsasalita si Vanessa Nakate] Hindi tayo maaaring manahimik tungkol sa climate injustice. Walang anumang hakbang ang maliit. ["mga paraan para matulungan ang iyong komunidad"] [boses ng lalaki] Kailangan lang nating magsama-sama bilang isang komunidad, at ibalik ang buhay ng mga tao. [“kailan ko mabibisita ang pamilya ko”] [paiyak na nagsasalita] Ang aking anak. [masayang nagtatawanan at nag-iiyakan] [nagsasalita si Amanda Gorman] Na kahit na nagdadalamhati kami, natuto kami. [“paano maging puno ng pag-asa”] Na kahit tayo’y nasasaktan, umaasa pa rin. Na kahit tayo’y pagod na, sumusubok pa rin. Na tayo ay magpakailanmang nagkakaisa, nang matagumpay. [“ Sa lahat ng lumalaban para maging mas malakas”] [unti-unting nawawala ang musika] [“Maghanap.”] [unti-unting nawawala ang musika]

DOWNLOAD SUBTITLES: