Google — Year In Search 2021

Google — Year In Search 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Human

Number of phrases: 51

Number of words: 559

Number of symbols: 2907

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
[‎"امسال بیش از پیش"‎] [یک نت پیانو آرام‎​بخش شروع به تکرار می‎​کند]‎ ‎["امسال بیش از پیش دنیا به جستجو پرداخت"] [یک زن با خستگی در حال صحبت است] ‎امسال برای من بسیار چالش‎​زا بود. ‎["چگونه بهبود پیدا کنیم" به زبان اسپانیایی‎] ‎["چگونه بهبود پیدا کنیم" به زبان اندونزیایی] ‎["چگونه بهبود پیدا کنیم" به زبان روسی‎[‎ من درمانده‎​ام. ‎["چگونه بهبود پیدا کنیم"‎] ["بهبود یافتن"‎] و حال من رو به بهبود است. ‎["چگونه به کسی ادای احترام کنیم"] [صدای یک زن بریتانیایی‎] من اینجا به دیوار یادبود آمدم. ‎["گونه به کسی ادای احترام کنیم"‎] می‎​خواستم برای یادبود مادرم کاری انجام دهم. ["آیا یک تعطیلی و قرنطینه عمومی دیگر وجود خواهد داشت"] [زنی در حال صحبت کردن] به دلایلی من اضطراب دارم. روشن است که اتفاق خواهد افتاد با همه چیزهایی که در حال حاضر در حال وقوع است. ‎["چگونه از سلامت روان خود محافظت کنید"‎] [نائومی اوساکا در حال صحبت است‎] فکر کنم یک مدت بروم استراحت کنم. ‎[یزاک فریری در حال صحبت است‎] می‎​توانی از پس آن برآیی. و اگر بتوانی از پس آن برآیی، ‎["چگونه قوی بمانید"]‎ بعد از آن پاداش بزرگتری نصیبت خواهد شد. ["چه زمانی می توانم واکسن را دریافت کنم"] [صدای یک مرد] درست مانند هر کس دیگری، سعی می‎​کنم نقش کوچکم را برای نجات جامعه‎​ام انجام دهم. [صدای یک زن] عجب! ["چگونه انعطاف پذیر باشیم"] [صدای مرد] من واقعاً هیجان زده هستم که دوباره باز شده ایم. و حالا دارم زیر ماسکم می‎​خندم! ‎["صدای گوینده ورزشی‎"] صحنه‎​های شگفت‎​انگیز در روزی که ‎["چگونه بازگردیم"] طرفداران به استادیوم بازگشتند. ‎[لین-مانوئل میراندا در حال صحبت کردن است‎] بازگشت شما به سالن تئاتر را خوش آمد می‎​گویم! ‎[جمعیت در حال تشویق] ‎[بیلی آیلیش در حال صحبت کردن است‎[‎ دوستان، خیلی وقتەندیدمتون! ‎[جمعیت در حال تشویق] ‎["چگونه خودتان باشید"] ‎[الیوت پیج در حال صحبت کردن است] به خودت در آینه نگاه می‎​کنی، و تو درست شبیه همان هستی، "آنجا. من هستم." ‎["هدف من چیست"‎]‎ [مایکل کی. ویلیامز در حال صحبت است‎] بهترین خودت باش. هرگز، هیچ‎​وقت، هیچ‎​وقت، از رویاپردازی دست برندار.
01:06
برایم مهم نیست دیگران به تو چه می‎​گویند. ‎[جمعیت کف می‎​زنند] ‎[موسیقی کم‎​کم متوقف می‎​شود‎] ‎[قاضی پیتر ا. کهیل صحبت می‎​کند]‎ ...ما اعضای هیئت منصفه به روشی که در بالا عنوان شد ["چگونه به جلو برویم"] ‎با شماره سه، متهم را مجرم می‎​دانیم. ‎["ترانه گواهینامه رانندگی" اولیویا رودریگو شاهکار می‎​کند] ‎["نفرت علیه آسیایی‎​ها را متوقف کنید"‎]‎ [سارا اوه در حال صحبت است‎] به آسیایی بودنم افتخار می‎​کنم. ‎[جمعیت در حال تشویق] ["چطور از صدای خودم استفاده کنم"] [بریانا فریوئنز در حال صحبت کردن] ما در حال غرق شدن نیستیم، ما داریم می‎​جنگیم. ["چگونه به سیاره خود کمک کنیم"] [ونسا ناکاته در حال صحبت کردن است] ما نمی‎​توانیم درباره نابرابری اقلیمی ساکت بمانیم. هیچ اقدامی ناچیز نیست. ["راههایی برای کمک به جامعه"] [صدای یک مرد] ما فقط باید به عنوان یک جامعه با هم متحد شویم، و زندگی مردم را پس بگیریم. ‎["کی می‎​توانم خانواده‎​ام را ببینم"] [‎گریان در حال صحبت است‎]‎ پسرم. ‎[می‎​خندد و با خوشحالی گریه می‎​کند] ‎[‎آماندا گورمان در حال صحبت است‎] حتی وقتی غمگین بودیم، رشد کردیم. ["چگونه امیدوار باشیم"] حتی وقتی صدمه دیدیم، امیدوار بودیم. حتی وقتی خسته شدیم، تلاش کردیم. به خاطر همین است که ما تا ابد، پیروزمندانه کنار هم خواهیم ماند. ‎[‎"برای تمام کسانی که برای بازگشتی قوی‎​تر می‎​جنگند"] [موسیقی به تدریج محو می‎​شود] ["به جستجو ادامه دهید."‎] ‎[موسیقی به آرامی محو می‎​شود]‎

DOWNLOAD SUBTITLES: