Google — Year In Search 2021

Google — Year In Search 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 51

Number of words: 420

Number of symbols: 2297

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
[„Letos víc než kdy dřív“] [začnou se opakovat rozjímavé tóny klavíru] [„Letos víc než kdy dřív se svět snažil najít“] [žena mluví unaveně] Letošní rok byl pro mě nesmírně náročný. [„jak se uzdravit“ španělsky] [„jak se uzdravit“ v indonéštině] [„jak se uzdravit“ rusky] Jsem zničená. [„jak se uzdravit“] [„uzdravit“] A uzdravuju se. [„jak někoho uctít“] [britský ženský hlas] Jsem u pamětní zdi. [„jak někoho uctít“] Chtěla jsem udělat něco, čím bych si připomněla svou maminku. [“přijde další lockdown”] [žena mluví] Z určitého důvodu cítím úzkost. To je určitě běžné, vzhledem k tomu co se teď právě děje. [„jak se starat o své duševní zdraví“] [hovoří Naomi Ósaka] Myslím, že si dám na nějakou dobu pauzu. [hovoří Isaac Frère] Můžete to překonat. A když to překonáte, [„jak zůstat silný“] na druhé straně vás čeká o to větší odměna. [“kde se mohu nechat očkovat”] [mužský hlas] Tak jako kdokoliv, i já se snažím přispět svou troškou k záchraně naší komunity. [ženský hlas] Ta-dá! [“jak být odolný”] [mužský hlas] Jsem jen opravdu nadšený, že jsme znovu otevřeli. A pod rouškou se usmívám! [hlas sportovního komentátora] Neuvěřitelná podívaná v den, [„jak se vrátit“] kdy se fanoušci vrátili. [hovoří Lin-Manuel Miranda] Vítejte zpátky v divadle! [davy jásají] [hovoří Billie Eilish] Lidi, tak dlouho jsme se neviděli! [davy jásají] [„jak být sám sebou“] [hovoří Elliot Page] Podíváte se na sebe do zrcadla a prostě si řeknete: „Tady. Jsem.“ [„jaké mám poslání“] [hovoří Michael K. Williams] Buď své nejlepší já. Nikdy, nikdy v životě nepřestávej snít.
01:06
Je mi jedno, co ti říkají. [publikum začne tleskat] [hudba zpomalí a zastaví] [mluví soudce Peter A. Cahill] ...porota v tomto případu ["jak se posunout kupředu"] shledala obžalovaného podle třetího bodu obžaloby vinným. [rozezní se píseň „drivers license“ od Olivia Rodrigo] [„zastavte nenávist k Asiatům“] [hovoří Sandra Oh] Jsem hrdá na to, že jsem Asiatka. [davy jásají] [“jak použít můj hlas”] [mluví Brianna Fruean] Netopíme se, my bojujeme. [“jak pomoci naší planetě”] [mluví Vanessa Nakate] O klimatické nespravedlnosti nemůžeme mlčet. Žádný čin není příliš malý. ["způsoby jak pomoci vaší komunitě"] [mužský hlas] Musíme se jako komunita spojit, a vrátit lidi do života. [„kdy budu moct navštívit rodinu“] [hovoří plačtivě] Synáčku. [smějí se a křičí radostí] [hovoří Amanda Gorman] I když jsme truchlili, rostli jsme. [“jak mít naději”] I když nás to bolelo, doufali jsme. I když jsme byli unavení, snažili jsme se. Navždy budeme spojeni poutem vítězství. [„Všem, kteří bojují, aby se vrátili silnější“] [hudba začíná postupně slábnout] [„Hledejte dál“] [hudba odezní do ticha]

DOWNLOAD SUBTITLES: