[Unofficial TEASER] บังเอิญรัก Love by chance season 2

[Unofficial TEASER] บังเอิญรัก Love by chance season 2

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 35

Number of words: 188

Number of symbols: 691

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
Bạn còn nhớ nỗi đau của họ? Cậu sẽ làm bạn trai của tôi chứ? Tụi mình không làm bạn được hả? Tôi không muốn chỉ làm bạn với cậu. Cậu chuyện mà mọi người đều mong đợi. Mày gọi tao tới đây chi vậy? Ae... Tình yêu là gì vậy? Tình yêu hả? Yêu là khi nhìn thấy người ấy cười. Nhưng... Tao đã làm nó khóc. Một câu chuyện tình mới bắt đầu. Nó làm cái quái gì ở đâu vậy? Tao mới là người nên căng thẳng nè. Và tất cả mối quan hệ cần được hàn gắn Em chào anh Em tới để đưa anh đến trường P'No P'No P'No Sao ngày nào em cũng tới vậy? Anh biết là tụi mình đã làm... Mày bị gì vậy? Cậu tới gặp Can hả? Nó nói với tôi là đi gặp anh trai cậu rồi Câu chuyện tình này sẽ thế nào đây? Nếu anh muốn cuộc sống của tôi Cứ lấy đi Tôi chỉ xin một điều Cho tôi được tự do yêu cậu ấy Tao... Tao thua rồi Tôi biết Lại đây Tin!

DOWNLOAD SUBTITLES: