BELIEVE IN YOURSELF - Motivational Video (ft. Jaret Grossman & Eric Thomas)

BELIEVE IN YOURSELF - Motivational Video (ft. Jaret Grossman & Eric Thomas)

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Robot

Number of phrases: 82

Number of words: 717

Number of symbols: 2371

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:05
chỉ cần tự tin bạn nhé ... mỗi khi bạn tin bạn vào bạn là gì bạn thật sự hóa thân thành nó, có cảm giác của nó nếu bạn được chúa cứu khỏi một cơn hôn mê và bạn tỉnh dậy mà không nhớ gì cả rồi bạn được nói mình đã từng là một lính hải quân SEAL và họ muốn bạn trở lại vì sức khỏe của bạn đã hồi phục Bạn sẽ hành động khác suy nghĩ khác làm việc một cách khác và bạn có định nghĩa khác về mình là ai khác với việc mà bạn được nói mình là giáo viên piano Thành công trong đời chỉ cần có một hệ thống niềm tin đúng đắn vào mình là ai Thật sự tin rằng mình là duy nhất rằng mình đặc biệt trong lĩnh vực nào đó Nếu bạn thật sự tin vào chính mình Rằng bạn là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế giới Bạn sẽ là một người hoàn toàn khác với việc bạn chỉ mong rằng mình ổn Bạn sẽ biểu hiện hoàn toàn khác cách nói chuyện Bạn nói một cách thuyết phục uyển chuyển Bạn nói những gì bạn thật sự nghĩ thay vì đọc kịch bản có sẵn Bạn nói rõ ràng hơn Chân thật hơn
01:12
kết nối hơn não bạn như một gánh xiếc lộn xộn vậy nếu bạn được đưa cho một hướng dẫn rõ ràng bạn sẽ dễ dàng đi thẳng tới món đồ bạn muốn Nếu bạn không rõ mình là ai thì những ước mơ hoài bão của bạn chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực Ai cũng có những hoài nghi của chính mình những đối lập nội tâm Ngay cả những người thành công nhất mà bạn có thể nghĩ tới Nhưng bạn không sống ở đó Đó là cách để bạn không có những suy nghĩ tiêu cực trong những giây phút quan trong và làm tràn đầy suy nghĩ với những hành động tích cực và nó tới cùng với sự tự tin lớn lao nhât để bạn có thể đối phó với mọi tình huống Tiin tưởng bản thân rằng bạn tốt hơn hiện tại Những người thành công nghĩ khác Những người thành công nhìn một cách khác, đúng chứ? Họ nhìn thế giới với con mắt khác Họ tiếp cận vấn đề theo hướng khác Vì thế tôi cần bạn làm giúp tôi ân huệ này Tôi cần bạn hình dung bạn suy nghĩ gì khi bạn không cố gắng Bởi vì nếu như bạn hiểu được điều này Bởi vì nếu như bạn hiểu được điều này bạn sẽ đạt được thành công mà bạn mong đợi
02:25
Bạn sẽ có thứ bạn muốn nếu bạn hiểu được điều này Lần tới sẽ nỗ lực hơn Bạn cho đi 70% hay 50% hay 30% Tôi muốn bạ nghĩ về bạn đang nghĩ khi bạn nỗ lực Nếu nỗ lực thấp, bạn có thể không cần nghĩ nhiều cơ hội Có thể bạn đang nghĩ về phận sự Và bạn đang nghĩ về mọi cách làm thế nào để vương lên Mọi ý nnghĩ của bạn sẽ bùng lên? Mọi thứ sẽ được lèo lái thế nào? Cả khi ở giữa những thử thách và đau khổ cả khi ở giữa kẻ thù ghét bạn, khi mọi người cố gắng để phá nát bạn Và nước mắt bạn nhỏ xuống Mọi thứ sẽ trở nên mạnh mẽ? Hãy tiếp tục suy nghĩ về thời cơ Mỗi một ngày qua, tôi đang nghĩ về triễn vọng và tôi không đang nhìn nhận việc này như một trọng trách Tôi không nhìn nhận mọi sự là điều tôi phải làm Hoặc bạn nổ lực để thực hiện Mỗi khi bạn tỉnh giất, tôi nghĩ: TÔI LÀ ĐỨA TRẺ CÒN SỐNG Này này là cơ hội Nếu bạn muốn không bỏ lại phía sau Nếu bạn muốn không bao giờ muộn màng Nếu bạn muốn cái không bao giờ bị bỏ xa thay đổi tâm trạng Và tôi muốn bạn nỗ lực không ngừng Khi bạn nhìn nhận rằng "Tôi có cơ hội trong cuộc đời"
03:42
Nhưng bạn nên hào hứng về sự kiện mà bạn có cơ hội.

DOWNLOAD SUBTITLES: