BELIEVE IN YOURSELF - Motivational Video (ft. Jaret Grossman & Eric Thomas)

BELIEVE IN YOURSELF - Motivational Video (ft. Jaret Grossman & Eric Thomas)

SUBTITLE'S INFO:

Language: IW

Type: Human

Number of phrases: 82

Number of words: 488

Number of symbols: 2055

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
פשוט תאמין בעצמך ברגע שתאמין שאתה שווה אתה בעצם מגלם את אותה תחושה אם חס ושלום היית בתרדמת והתעוררת, ללא זכרון ונאמר לך שבעבר היית באריות ים (כוח מיוחד בחיל הים האמריקאי) ושהם מעוניינים בך חזרה עכשיו, כשתבריא נראה לך שתתנהג שונה? ותחזיק מעצמך בדרך שונה תתנהג בצורה שונה עם עצמך ותהיה לך דימוי עצמי שונה לגבי מי שאתה? ואם נאמר לך שהיית מורה לפסנתר, להיות מוצלח בחיים, הכל קשור בכך שיש לך מערכת אמונית בריאה וטובה במי שאתה שאתה באמת מאמין שאתה משהו ייחודי שאתה משהו מיוחד בתחום שלך. אם אתה באמת מאמין בתוך תוכך שאתה אחד השחקנים הכי טובים בעולם אתה תהיה שונה לחלוטין ואם תהיה ותחשוב "אני מקוה שאני טוב" הביטויים שלך יהיו שונים לחלוטין הטון דיבור שלך, אתה תדבר ביותר בטחון אתה תשתמש בקול הפנימי הטבעי שלך ולא במשהו רשום מראש תהיה תקיף יותר תהיה אמיתי יותר
01:12
מקושר יותר המוח שלנו כמו מעגל חשמלי ואם נציג אותו עם החיווט הנכון תלך הישר אל הצעצוע שלך אם אתה לא בטוח במי שאתה אז החלומות שלך, והמטרות שלך הם לעולם לא יהפכו למציאות לכל אחד יש חששות מנטליות בחיים קונפליקטים פנימים אפילו האנשים הכי מוצלחים שאתה מסתכל למעלה אליהם אבל הם לא חיים שם הכל תלוי באיך שאתה מתמודד עם אותם מחשבות שליליות בדיוק באותה הרגע ומציף עליהם מחשבות חיוביות וזה מגיע יחד עם מלוא הבטחון בעצמך שאתה יכול להתמודד עם הסיטואציה תבטח בעצמך, שאתה יותר טוב מאותו הרגע הגדולים חושבים שונה הגדולים רואים שונה, נכון? לגדולים יש זווית ראיה שונה על העולם הגדולים ניגשים למשחק בצורה שונה לחלוטין לכן אני צריך שתעשה לי טובה ענקית! אני זקוק שתחשוב על מה שאתה חושב כשהמאמץ שלך נמוך כי אם אתה תבין את זה אם באמת תבין את זה אתה תוכל להשיג כל הצלחה בחיים
02:25
אם תבין את זה, תוכל להשיג כל דבר בחיים בפעם הבאה שתתן מאמץ קטן, נכון? תתן מעצמך 70 אחוז או 50 אחוז או 30 אחוז אני רוצה שתחשוב על מה שאתה חושב, כשהמאמץ שלך נמוך אם המאמץ שלך נמוך, כנראה שאתה לא חושב על ההזדמנות. אתה כנראה חושב על החובה. וכשאתה חושב על ET (אריק טומאס) איך אתה מלא אנרגיות? ET (אריק טומאס) איך את "בוער"? ET (אריק טומאס) איך אתה תמיד "נוסע" אפילו בעיצומו של תלאות גם בעיצומו של השונאים שלך, כשאנשים מנסים לשבור אותך וקורעים אותם ET (אריק טומאס) איך אתה נשאר חזק? אני ממשיך לחשוב על ההזדמנות כל יום ויום, אני חושב על ההזדמנות ואני לא מסתכל על הדבר הזה כחובה אני לא מסתכל על כך כמשהו שעלי לעשות או שאני מוכרח לעשותו, משהו שמישהו מכריח אותי לעשות כל פעם שאני מתעורר, אני חושב "אני ער נשמה"! היום הוא היום, זוהי הזדמנות אם אתה רוצה מה שלא היה לך מעולם אם אתה רוצה לעשות מה שלא עשית לעולם אם אתה רוצה להיות מה שלעולם לא היית בעבר שנה את המנטליות שלך ואני רוצה שתראה שהמאמץ עולה כשתסתכל על זה כמו "השגתי הזדמנות של פעם בחיים!"
03:42
אבל אתה צריך להתרגש על העובדה שיש לך הזדמנות.

DOWNLOAD SUBTITLES: