Dimash - SOS | 2021

Dimash - SOS | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Romanian

Type: Human

Number of phrases: 33

Number of words: 187

Number of symbols: 863

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
Traducere de Sorina Klepke Dimash Qudaibergen «S.O.S. Mesajul unui pământean in suferința» De ce trăiesc, de ce mor? De ce râd și de de ce plâng? Acesta e mesajul S.O.S. al unui pământean aflat in suferință Niciodată nu am fost cu picioarele pe pământ Aș prefera să fiu o pasăre Nu mă simt bine in pielea mea Îmi doresc să văd lumea întoarsă cu susul în jos Poate așa ar părea mai frumoasă, Mai frumoasă, privită de la înălțime De sus Întotdeauna am confundat viața
01:33
Cu benzile desenate Uneori, simt nevoia unei metamorfoze Simt ceva Care mă atrage, mă atrage, mă atrage către înălțimi La Marea Loterie a Universului… Poate așa, lumea ar părea mai frumoasă, Mai frumoasă, privită de la înălțime Poate așa ar părea mai frumoasă Mai frumoasă, privită de la înălțime De sus De ce trăiesc, de ce mor? De ce râd și de ce plâng?
03:08
Îmi pare că recepționez semnale Venite din altă lume Niciodată nu am fost cu picioarele pe pământ. Poate așa, lumea părea mai frumoasă Mai frumoasă, privită de la înălțime Poate așa ar părea mai frumoasă… Nani, copilaș, nani…

DOWNLOAD SUBTITLES: