Dimash - SOS | 2021

Dimash - SOS | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 32

Number of words: 157

Number of symbols: 710

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
Český překlad: Iva Kubištová Dimash Qudaibergen « S.O.S. od pozemšťana v tísni » Proč žiju, proč umírám? Proč se směju, proč plakat mám? Zde je volání S.O.S. Od pozemšťana v tísni. Mé nohy nestály nikdy pevně na zemi Raději bych byl pták Necítím se dobře tak Chtěl bych se dívat na svět vzhůru nohama Nejspíš by to bylo krásnější, z výšky Dolů z výšky Nejspíš jsem žil svůj život propletený
01:33
S kreslenými příběhy A tak toužím po metamorfóze Cítím něco Co mě táhne, co mě táhne Co mě táhne nahoru V obrovské vesmírné loterii … Nejspíš by to bylo krásnější Dívat se z výšky Nejspíš by to bylo krásnější Dívat se z výšky Dolů z výšky Proč žiju, proč umírám? Proč se směju, proč plakat mám?
03:08
Myslím, že chytám vlny Z jiných světů Mé nohy nestály nikdy pevně na zemi Bylo by to ještě krásnější Krásnější při pohledu shora Bylo by to ještě krásnější… Spi, děťátko, spi...

DOWNLOAD SUBTITLES: