Dimash - SOS | 2021

Dimash - SOS | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Bulgarian

Type: Human

Number of phrases: 32

Number of words: 123

Number of symbols: 609

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
превод: Петя Павлова Димаш Кудайберген «S.O.S. на землянин в беда» Защо да живея, защо да умра? Защо се смея, защо плача? Това е S.O.S на землянин в беда Никога не стъпвах по земята Как искам да съм птица Зле се чувствам сега Искам да видя света наопаки обърнат Дали е по-красив гледан отвисоко отвисоко Винаги бърках живота
01:33
с комикси Понякога имам нужда да се преобразя Усещам нещо, което ме привлича, притегля ме нагоре От лотарията на Вселената… Дали е по-красив по-красив отвисоко Дали е по-красив по-красив отвисоко отвисоко Защо да живея, защо да умра? Защо се смея, защо плача?
03:08
Мисля, че получавам вълни, идващи от друг свят Никога не стъпвах по земята Дали е по-красив по-красив отвисоко Дали е по-красив… Спи, дете, спи…

DOWNLOAD SUBTITLES: