Friday Night Funkin VS Sky with VOICE ACTING! [Eyestrain Warning + All subtitles are CC!]

Friday Night Funkin VS Sky with VOICE ACTING! [Eyestrain Warning + All subtitles are CC!]

SUBTITLE'S INFO:

Language: Albanian

Type: Human

Number of phrases: 27

Number of words: 221

Number of symbols: 959

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:18
bip? Funksionoi! Ndërrimi funksionoi!! Tani mund të jemi bashkë përgjithmonë, i dashuri! [I dashurin] Boop beop? [Gruaja-Përgjithmonë duke luajtur muzikë, beatboxing]
02:15
[I dashuri] Beep a? [I dashuri thotë përsëri bip] Çfarë do të thotë që nuk dëshiron të takohesh me mua? bop Çfarë do të thotë se je në një marrëdhënie të përkushtuar? [I dashuri] Bep N- jo jo prit!! Per cfare! [I dashuri] Beep oop! pra... është ajo e dashura budallaqe që po më qëndron larg? Behp [duke qeshur] pa marrë parasysh... Unë thjesht do ta shfaq atë larg... bip o poo? DO TË DO TË DO TË thotë E dashura juaj e çmuar ËSHTË E MIRË SI KA IKU, PËR MIRË! [Transformimi në një demon] [Djami i Qiellit] ti... [E dashura] Unë... çfarë? - më vodhe të dashurin... [E dashura] ??? ...dhe tani do PAGUANI. - Ahh... Transformimi que i detyrueshëm i këngës së fundit - Ti hesht!
05:03
[qesh] Ju manifestoni kryqëzime, por nuk mund të shfaqni asnjë djalë. Do të të bëj të hash ato fjalë, [E dashura] Shko zhvendos në Danganronpa ti dweeb ;P [I dashurin] ok E dashura, mendoj se je pak e keqe, a nuk mendon? [Qielli] mos u shqetëso i dashuri im i ëmbël! nuk ke pse të shqetësohesh më për bythën e saj të vrazhdë. bip?

DOWNLOAD SUBTITLES: