Friday Night Funkin VS Sky with VOICE ACTING! [Eyestrain Warning + All subtitles are CC!]

Friday Night Funkin VS Sky with VOICE ACTING! [Eyestrain Warning + All subtitles are CC!]

SUBTITLE'S INFO:

Language: Bosnian

Type: Human

Number of phrases: 27

Number of words: 175

Number of symbols: 831

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:18
bip? Upalilo je! Smjena je radila!! Sada možemo biti zajedno zauvijek, Dečko! [Dečko] Boop beop? [Supruga-Zauvijek svira muzika, bitboks]
02:15
[Dečko] Bip, ha? (Dečko ponovo bip) Kako to misliš da ne želiš da izlaziš sa mnom? bop Kako to misliš da si u predanoj vezi? [Dečko] Bep N- ne, ne čekaj!! Za što! [Dečko] Bip oop! pa... da li je ta glupa devojka koja me se kloni? Behp [kikotanje] bez obzira ... samo ću je manifestirati... bip o pu? ZNAČI DA JE VAŠA DRAGOCJENA DJEVOJKA DOBRA KAO OTIŠLA, ZA DOBRO! [pretvarajući se u demona] [Nebeski Demon] ti... [Djevojka] Ja... šta? - Ukrao si Dečka od mene... [Djevojka] ??? ...i sada ćete PLAĆATI. - Ahh... Obavezna posljednja transformacija pjesme - Začepi!
05:03
[smijeh] Manifestirate raspeće, ali ne možete manifestirati nijednog tipa. Natjerat ću te da pojedeš te riječi, [Djevojka] Idi prebaci na Danganronpa, dupe ;P [Dečko] ok Djevojko, mislim da si malo zao, zar ne? [Sky] ne brini moj slatki dečko! ne moraš više da brineš o njenom grubom dupetu. bip?

DOWNLOAD SUBTITLES: