NETSTAT Command Explained

NETSTAT Command Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 55

Number of words: 1281

Number of symbols: 4273

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ nói về tiện ích netstat. Bây giờ netstat là viết tắt của thống kê mạng và đây là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để hiển thị các kết nối mạng hiện tại và hoạt động của cổng trên máy tính của bạn. Đó là một công cụ hữu ích mà bạn có thể sử dụng để xem dịch vụ nào có thể đang chạy trên máy tính hoặc máy chủ của bạn và cổng nào đang mở. Bây giờ netstat có sẵn trên nhiều hệ điều hành khác nhau nhưng một số lệnh tùy chọn có thể hơi khác một chút, nhưng trong ví dụ của tôi, tôi sẽ làm việc trên máy tính windows. Vì vậy, tại dấu nhắc lệnh, bạn nhập từ netstat và sau đó bạn nhấn enter. Vì vậy, ngay bây giờ máy tính của chúng tôi không được kết nối với bất kỳ thứ gì, đó là lý do tại sao đầu ra trống. Nhưng nếu máy tính của chúng tôi được kết nối với các máy chủ khác, nó sẽ hiển thị cho chúng tôi giao thức đang được sử dụng, địa chỉ cục bộ, địa chỉ nước ngoài và trạng thái kết nối. Vì vậy, hãy tiếp tục và để máy tính của chúng ta kết nối với một vài
01:01
trang web, chẳng hạn như yahoo.com và example.com. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ kết nối với một máy chủ FTP, và sau đó chúng tôi sẽ kết nối với một vài máy tính cục bộ trong nhà của chúng tôi. Vì vậy, bây giờ nếu chúng ta thực hiện lại lệnh netstat và trong đầu ra, chúng ta sẽ thấy một số hoạt động. Vì vậy, ở đây chúng ta thấy rằng TCP là giao thức đang được sử dụng. Và ở đây chúng tôi thấy địa chỉ IP cục bộ của máy tính của tôi, cùng với số cổng đang được sử dụng cho kết nối cụ thể đó. Và ở đây chúng ta thấy hai địa chỉ IP của các trang web mà máy tính của chúng ta được kết nối, cùng với tên cổng vì http là giao thức cho các trang web. Và chúng tôi cũng thấy trang FTP mà chúng tôi đã kết nối. Và cuối cùng chúng ta thấy hai máy tính trong nhà của chúng ta. Bây giờ netstat có thể được kết hợp với các lệnh con hoặc công tắc để thay đổi đầu ra. Vì vậy, ví dụ: nếu chúng ta thực hiện một netstat với một công tắc -n, nó sẽ hiển thị đầu ra giống như netstat nhưng nó sẽ chỉ hiển thị số
02:05
chứ không phải tên. Vì vậy, ví dụ ở phía bên trái của màn hình, hãy thực hiện lại lệnh netstat tương tự. Và nếu bạn để ý, đầu ra không phải là tức thì. Đầu ra chậm, đến từng dòng một. Bây giờ lý do cho điều này là vì nó sử dụng DNS để phân giải số thành tên và cần một chút thời gian để làm điều này. Vì vậy, như bạn có thể thấy, nó hiển thị tên của các máy tính mà máy tính của chúng ta được kết nối, cùng với tên của các cổng. Nhưng ở đây, ở phía bên phải của màn hình, nếu chúng tôi thực hiện một netstat với chuyển đổi -n, đầu ra rất nhanh. Trong thực tế, nó ngay lập tức. Và điều này là do nó không sử dụng DNS để phân giải số thành tên, nó chỉ hiển thị số Vì vậy, như bạn có thể thấy, thay vì hiển thị tên của máy tính, nó chỉ hiển thị địa chỉ IP của chúng. Và điều tương tự cũng xảy ra với các cổng, nó chỉ hiển thị số cổng chứ không hiển thị tên cổng. Bây giờ một tùy chọn khác là netstat với một công tắc -a. Bây giờ điều này sẽ cho chúng ta thấy thêm một chút
03:10
. Vì vậy, nó không chỉ hiển thị các kết nối hiện tại của chúng ta mà còn cho chúng ta biết các cổng TCP và UDP nào đang lắng nghe kết nối. Vì vậy, trên đầu chúng ta thấy các cổng TCP. Và về phía dưới cùng, chúng ta thấy các cổng UPD. Địa chỉ IP của tất cả các số không là máy tính của chúng tôi. Và lý do tại sao tất cả đều là số 0 là bởi vì nó có nghĩa là cổng không lắng nghe trên một địa chỉ IP cụ thể, nó đang lắng nghe tất cả các địa chỉ IP có sẵn trên tất cả các giao diện mạng. Và bởi vì địa chỉ IP cục bộ đều là số không, đầu kia của kết nối thực sự là máy tính của chúng ta trong cột địa chỉ nước ngoài. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng máy tính của chúng tôi được đặt tên là "MYPC". Và ở đây chúng ta thấy số cổng đang mở trên máy tính của chúng ta đang lắng nghe kết nối hoặc đã thiết lập kết nối. Phần trên cùng chúng ta thấy các địa chỉ IP phiên bản 4 và dưới cùng chúng ta thấy các địa chỉ IP phiên bản 6. Bây giờ nếu bạn muốn xem chương trình nào đang được sử dụng để tạo các kết nối này, bạn có thể sử dụng
04:16
lệnh tiếp theo của chúng tôi là netstat -b. Vì vậy, bây giờ nếu chúng ta nhìn vào đầu ra, chúng ta thấy rằng hai kết nối trang web được thực hiện bằng cách sử dụng google chrome, được chỉ ra bởi chrom.exe. Và kết nối FTP được thực hiện bằng cách sử dụng filezilla, một ứng dụng FTP rất phổ biến. Và lệnh tiếp theo là netstat -f. Bây giờ lệnh này hiển thị tên miền đủ điều kiện của các địa chỉ mà chúng tôi đã kết nối. Vì vậy, ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng yahoo và các trang web ví dụ và máy chủ FTP mà máy tính của chúng ta được kết nối. Bây giờ bạn không phải sử dụng tất cả các công tắc này, bạn thực sự có thể kết hợp chúng để có được kết quả đầu ra mà bạn mong muốn. Vì vậy, ví dụ, hãy kết hợp hai công tắc cuối cùng mà chúng ta vừa làm. Vì vậy, hãy làm netstat -bf. Và sau đó chúng ta có thể thấy từ đầu ra, chúng ta thấy chương trình đang được sử dụng từ b switch và chúng ta cũng có thể thấy các tên miền đủ điều kiện
05:18
từ f switch. Hoặc trong một ví dụ khác, hãy thực hiện netstat với chuyển đổi -a và n. Và trong đầu ra, chúng ta thấy các kết nối đang hoạt động hiện tại và các cổng nào đang lắng nghe kết nối từ việc sử dụng công tắc. Và chúng ta cũng thấy rằng đầu ra là tức thì vì nó chỉ hiển thị số chứ không phải tên được tạo ra bởi nút chuyển n. Bây giờ nếu bạn muốn xem danh sách đầy đủ các công tắc có sẵn với netstat, chỉ cần nhập netstat và một dấu hỏi, sau đó nó sẽ hiển thị cho bạn những gì có sẵn. Vì vậy, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này về những điều cơ bản của netstat. Hãy đăng ký và tôi sẽ gặp bạn trong video tiếp theo.

DOWNLOAD SUBTITLES: