NETSTAT Command Explained

NETSTAT Command Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Human

Number of phrases: 55

Number of words: 771

Number of symbols: 4361

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Witam wszystkich, w tym filmie będziemy rozmawiać o narzędziu netstat. Teraz netstat jest skrótem od statystyk sieciowych i jest to narzędzie wiersza poleceń, które służy do wyświetlania bieżących połączeń sieciowych i aktywności portów na twoim komputerze. Jest to przydatne narzędzie, za pomocą którego możesz sprawdzić, jaka usługa może być uruchomiona na Twoim komputerze lub serwerze i które porty są otwarte. Teraz netstat jest dostępny na różnych systemach operacyjnych, ale niektóre polecenia opcji mogą się nieco różnić, ale w moim przykładzie będę pracował na komputerze z systemem Windows. Więc w wierszu polecenia wpisujesz słowo netstat, a następnie naciskasz enter. Więc w tej chwili nasz komputer nie jest do niczego podłączony, dlatego wyjście jest puste. Ale gdyby nasz komputer był podłączony do innych hostów, pokazałby nam używany protokół, adres lokalny, adres obcy i stan połączenia. Połączmy więc nasz komputer z kilkoma
01:01
stronami internetowymi, takimi jak yahoo.com i example.com. Następnie połączymy się z serwerem FTP, a następnie połączymy się z kilkoma lokalnymi komputerami w naszym domu. Więc teraz, jeśli ponownie wykonamy polecenie netstat i na wyjściu zobaczymy jakąś aktywność. Tutaj widzimy, że TCP jest używanym protokołem. I tutaj widzimy lokalny adres IP mojego komputera wraz z numerem portu, który jest używany dla tego konkretnego połączenia. I tutaj widzimy dwa adresy IP stron internetowych, z którymi połączony jest nasz komputer, wraz z nazwami portów, ponieważ http jest protokołem dla stron internetowych. Widzimy również witrynę FTP, z którą jesteśmy połączeni. I wreszcie widzimy dwa komputery w naszym domu. Teraz netstat można łączyć z podkomendami lub przełącznikami, aby zmienić wyjście. Na przykład, jeśli wykonamy netstat z przełącznikiem -n, pokaże to samo wyjście co netstat, ale pokaże tylko liczby,
02:05
a nie nazwy. Na przykład po lewej stronie ekranu wykonajmy ponownie to samo polecenie netstat . A jeśli zauważysz, wynik nie jest natychmiastowy. Wyjście jest wolne, schodzi wiersz po wierszu. Powodem tego jest to, że używa DNS do rozwiązywania liczb na nazwy i zajmuje to trochę czasu. Jak widać, pokazuje nazwy komputerów, do których podłączony jest nasz komputer, wraz z nazwami portów. Ale tutaj, po prawej stronie ekranu, jeśli wykonamy netstat z przełącznikiem -n, wynik jest bardzo szybki. W rzeczywistości jest natychmiastowy. A to dlatego, że nie używa DNS do rozwiązywania liczb na nazwy, pokazuje tylko liczby. Jak widać, zamiast pokazywać nazwy komputerów, pokazuje tylko ich adresy IP. To samo dotyczy portów, pokazuje tylko numery portów, a nie nazwy portów. Teraz inną opcją jest netstat z przełącznikiem -a. Teraz to pokaże nam trochę
03:10
więcej. Więc nie tylko pokaże nasze bieżące połączenia, ale także pokaże nam, które porty TCP i UDP nasłuchują połączenia. Więc na górze widzimy porty TCP. A na dole widzimy porty UPD. Adres IP wszystkich zer to nasz komputer. A powodem, dla którego są wszystkie zera, jest to, że oznacza to, że port nie nasłuchuje na określonym adresie IP, nasłuchuje na wszystkich dostępnych adresach IP na wszystkich interfejsach sieciowych. A ponieważ lokalny adres IP to same zera, drugi koniec połączenia to tak naprawdę nasz komputer w kolumnie obcego adresu. Widać więc, że nasz komputer nazywa się „MYPC”. I tutaj widzimy numery portów, które są otwarte na naszym komputerze, które albo nasłuchują połączenia, albo już nawiązały połączenie. W górnej sekcji widzimy adresy IP w wersji 4, a na dole widzimy adresy IP w wersji 6. Teraz, jeśli chcesz zobaczyć, który program jest używany do nawiązywania tych połączeń, możesz użyć naszego
04:16
następnego polecenia, którym jest netstat -b. Więc teraz, jeśli spojrzymy na dane wyjściowe, zobaczymy, że dwa połączenia z witryną są wykonywane przy użyciu google chrome, wskazanego przez chrom.exe. A połączenie FTP odbywa się za pomocą filezilli, która jest bardzo popularną aplikacją FTP. A następne polecenie to netstat -f. Teraz to polecenie pokazuje w pełni kwalifikowaną nazwę domeny adresów, z którymi jesteśmy połączeni. Więc tutaj możemy wyraźnie zobaczyć yahoo i przykładowe strony internetowe oraz serwer FTP, do którego podłączony jest nasz komputer. Teraz nie musisz używać tych przełączników samodzielnie, możesz je połączyć, aby uzyskać pożądany wynik. Na przykład połączmy dwa ostatnie przełączniki, które właśnie zrobiliśmy. Zróbmy więc netstat -bf. Na wyjściu widzimy program, który jest używany z przełącznika b, a także w pełni kwalifikowane nazwy domen
05:18
z przełącznika f. Lub w innym przykładzie zróbmy netstat z przełącznikiem -a i n. A na wyjściu widzimy aktualnie aktywne połączenia i które porty nasłuchują połączenia za pomocą przełącznika a. Widzimy również, że wyjście jest natychmiastowe, ponieważ pokazuje tylko liczby, a nie nazwy, które są generowane przez przełącznik n. Teraz, jeśli chcesz zobaczyć pełną listę przełączników, które są dostępne w netstat, po prostu wpisz netstat i znak zapytania, a wtedy pokaże ci, co jest dostępne. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu na temat podstaw netstatu. Proszę zasubskrybuj i do zobaczenia w następnym filmie.

DOWNLOAD SUBTITLES: