Mozart – Requiem (with subtitles in 15 languages, Español, Português, English, Latin . . . )

Mozart – Requiem (with subtitles in 15 languages, Español, Português, English, Latin . . . )

SUBTITLE'S INFO:

Language: Polish

Type: Human

Number of phrases: 176

Number of words: 802

Number of symbols: 4346

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
01:42
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Tobie pochwalny hymn, Boże na Syjonie
03:15
i Tobie dopełnia ślubów danych w Jeruzalem. Wysłuchaj modlitwy mojej, do ciebie do ciebie wszelkie ciało przyjdzie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
05:01
a światłość wiekuista niechaj im świeci. a światłość wiekuista niechaj im świeci. Panie zmiłuj się nad nami Chryste zmiłuj się nad nami Panie zmiłuj się nad nami
08:07
W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę, Świat w popielnym legnie pyle: Zważ Dawida i Sybillę. Jakiż będzie płacz i łkanie, Gdy dzieł naszych sędzia stanie, Odpowiedzieć każąc za nie. W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę, Świat w popielnym legnie pyle: Zważ Dawida i Sybillę. Jakiż będzie płacz i łkanie, Gdy dzieł naszych sędzia stanie, Odpowiedzieć każąc za nie. Jakiż będzie płacz i łkanie, W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę, Jakiż będzie płacz i łkanie, W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę, Jakiż będzie płacz i łkanie, Gdy dzieł naszych sędzia stanie,
09:17
Odpowiedzieć każąc za nie. Odpowiedzieć każąc każąc za nie. Odpowiedzieć każąc każąc za nie. Trąba groźnym zabrzmi tonem Trąba groźnym zabrzmi tonem Nad grobami śpiących zgonem, Wszystkich stawi nas przed tronem. Wszystkich stawi nas przed tronem. Śmierć z naturą się zadziwi, Gdy umarli wstaną żywi, Win brzemieniem nieszczęśliwi. Księgi się otworzą karty,
11:15
Gdzie spis grzechów jest zawarty, Za co świat karania warty. Kiedy sędzia więc zasiędzie, Wszystko tajne jawnym będzie, Gniewu dłoń dosięże wszędzie. Cóż mam, nędzarz, ku obronie, Czyją pieczą się zasłonię, Gdy i święty zadrży w łonie? Gdy i święty
12:49
zadrży w łonie? Gdy i święty zadrży w łonie? Królu Królu Królu Królu w grozie swej bezmierny, Królu w grozie swej bezmierny, Zbawisz z łaski lud Twój wierny, Królu w grozie swej bezmierny, Królu w grozie swej bezmierny, Zbawisz z łaski lud Twój wierny,
14:45
Królu w grozie swej bezmierny, Zbawisz z łaski lud Twój wierny, Zbaw mnie Zbaw mnie Zbaw mnie, zdroju miłosierny. Racz pamiętać, Jezu drogi, Żeś wziął dla mnie żywot srogi, Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.
17:24
Długoś szukał mnie znużony, Zbawił krzyżem umęczony, Niech ten trud nie będzie płony. Sędzio pomsty sprawiedliwy, Bądź mym grzechom litościwy, Zanim przyjdzie sąd straszliwy.
18:49
Jęcząc, pomnąc win bezdroże, Wstydem me oblicze gorze, Szczędź mnie, błagam, Panie Boże. Ty coś Marii grzech wybaczył I wysłuchać łotra raczył, Nie pozwolisz, bym zrozpaczył. Choć niegodne me błaganie, Nie daj mi, dobroci Panie,
20:16
W ognia wieczne wpaść otchłanie. Daj mi mieszkać w owiec gronie, Z dala kozłów, przy Twym tronie Postaw mnie po prawej stronie. Postaw mnie po prawej stronie. Gdy uśmierzysz potępionych, Srogim żarom przeznaczonych, Gdy uśmierzysz potępionych, Srogim żarom przeznaczonych, Weź mnie, weź
21:58
Weź mnie do błogosławionych. Gdy uśmierzysz potępionych, Srogim żarom przeznaczonych, Gdy uśmierzysz potępionych, Srogim żarom przeznaczonych, Weź mnie, weź do błogosławionych. Weź mnie, weź Weź mnie do błogosławionych. Błagam kornie bijąc czołem, Z sercem, co się zda popiołem,
23:22
Wspomóż mnie nad śmierci dołem. O dniu jęku, o dniu szlochu, Kiedy z popielnego prochu Człowiek winny na sąd stanie. O dniu jęku, o dniu szlochu,
24:56
Kiedy z popielnego prochu Człowiek winny na sąd stanie. Oszczędź go łaskawy Boże, Dobry Jezu a nasz Panie Daj mu wieczne spoczywanie.
26:48
Amen Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczy, niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności.
28:26
niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności. Lecz święty Michał Archanioł niech je stawi w światłości świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu.
29:45
którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Składamy Ci, Panie,
31:00
Tobie, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze,
32:14
które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi
33:46
i jego potomstwu. którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów.
35:16
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
38:28
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
41:54
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Daj im wieczny odpoczynek Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Daj im wieczny odpoczynek
43:40
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Daj im wieczny odpoczynek wieczny odpoczynek Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie,
45:18
wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
47:05
a światłość wiekuista niechaj im świeci, a światłość wiekuista niechaj im świeci, wśród świętych Twoich na wieki,
49:40
wśród świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci.

DOWNLOAD SUBTITLES: