ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP27——主演:肖战、王一博、孟子义

ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP27——主演:肖战、王一博、孟子义

SUBTITLE'S INFO:

Language: Hungarian

Type: Human

Number of phrases: 527

Number of words: 2700

Number of symbols: 14440

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
01:56
[The Untamed] [27. rész] Gondold át még egyszer. Ha elmész, azzal tényleg fellázadsz a régi eszmék ellen. Nem lesz számodra visszaút. Fellázadok a régi eszmék ellen? Miféle eszmék azok? Lan Zhan, emlékszel még az ígéretre, amit együtt tettünk? Én, Wei Wuxian azt kívánom, hogy bűntudat nélkül mindig az elesetteket védelmezhessem. Azt kívántam, hogy a gonosz ellen harcolhassak és segítsem a gyengét. De te arról beszélsz ki a gonosz és ki a gyenge, mi fekete és mi fehér. Wei Ying! Hát így tartod be az ígéretet, amire az életünket feltettük? Csak azt bánom, hogy nem állítottam meg a Jin klánt, amikor a Főnix-hegyi vadászaton élő embereket használtak csaléteknek. Mindez nem történt volna Wen Ninggel. Már egyszer cserben hagytam. Ezúttal nem hátrálok meg. Minden áron meg kell őt mentenem. Lan Zhan, ha harcolnom kell velük, akkor inkább veled küzdök meg.
04:45
Ha meg kell halnom, akkor a te kezed végezzen velem. Úgy nem bánnék semmit. Gyí! Gyí! Gyí! Gyí! Gyí! Gyí! Hol vagyunk? Ez a hely? Hant Halom. De... itt lehet élni? Miért ne lehetne? Három hónapig éltem itt. Barátom ez a hely. Kövessetek. Kövessük. [A vitéz gyönyörűség csarnoka] Még az elvonult Lan felmenő is eljött. Tudtam, hogy ez lesz. Nézzük hogyan oldják meg a dolgot. Guangyao, magyarázd el a klánvezéreknek mit tett Wei Wuxian. A Qiongqi Ösvényen Wei Wuxian szellem bábuvá változtatta Wen Ninget, aki végzett embereinkkel. Négy őr meghalt, és körülbelül ötven Wen klántag megszökött. Miután Hant Halomba vezette őket, Wei Wuxian elfoglalta Xue Chonghai palotáját és védőfalakat emelt a hegy lábánál. Egy emberünk se volt képes átjutni rajtuk. Ezúttal nagy bajt okozott. Amit tett, tényleg nem volt helyénvaló. Bocsánatot kérek a Lanling Jin klántól.
09:53
Ha valamit tehetek, hogy helyrehozzam, kérem ne habozzon elmondani. Jiang Cheng klánvezér, eredetileg miattad nem terveztem tenni semmit, ám azok az őrök nem a Jin klánhoz tartoztak, hanem más klánok tagjai voltak. Nem igaz? Így van. A mi klántagjaink is köztük voltak. Pontosan! Habár Jin klánvezér kegyes és elnézné a tettét, mi nem fogjuk. Önök talán nem tudják, de a kultivátor neve, akit Wei Wuxian ki akart menteni azon a napon, Wen Ning. Ő és a nővére Wen Qing megmentettek minket a Napfogyatkozás Hadjárat alatt, ezért... Hogyan mentettek meg? Nem a Qishan Wen klán mészárolta le a klánod? Nem sokat tudok kettejükről. Részt vettek a Lan klán tanításán. Valóban nem olyanok, mint a legtöbb Wen klántag. Bár nem találkoztam velük azóta, senkit sem öltek meg a Napfogyatkozás Hadjárat során. Nem vettek részt, de nem állították meg társaikat sem. Úgy tűnik Wen Ruohan bizalmasai voltak. Ha Wen Qing a bizalmasa is volt, hogyan állíthatta volna meg Wen Ruohant?
11:10
Mivel tétlen nézték Wen Ruohan gonosz tetteit, ezért cinkostársaknak minősülnek. Amikor a Wen klán erős volt, élvezték a hatalmat, de most, hogy a klán összeomlott, nem fizetik meg az árát? Nie klánvezérnek igaza van! Wen Qing, Wen Ruohan bizalmasa volt ha azt állítja valaki, hogy nem volt benne a keze a dolgokban, azt nem tudom elhinni. Egy Wen klántag sem ártatlan, lehet, hogy csak nem tudunk tetteikről. Így van! Senkinek nem szabad kegyelmezni! Aki segít a Weneknek, az az ellenségünk! Igaz! Pontosan! Jiang klánvezér, ez a te családi ügyed, nem tisztem beleavatkozni, de itt Wei Yingről van szó, és emlékeztetnelek kell valamire. Hallgatom. Wei Ying a jobb kezed. Tudjuk mennyire fontos neked, de nehéz megítélni ő mennyire tisztel téged mint klánvezért. Sok éve vagyok már klánvezér, de még soha nem láttam olyan beosztottat, aki ilyen pimaszul beszélt volna klánvezére előtt.
12:36
Tudod mit suttognak? A Napfogyatkozás Hadjárat során az összes elismerést a klánodnak Wei Wuxian egymaga szerezte. Nem nevetséges ez? De. Jin klánvezér csakis kedvességből kérte, hogy adja át a Sötét Tigris Amulettet. Csak tart attól, hogy Wei Wuxian nem tudja irányítani és tragédiát okoz. Erre ő levonta saját következtetését egy úriember jóságáról. Azt hiszi mindenkinek a spirituális tárgya kell? Minden klánnak van sajátja. Pontosan. Továbbá senki sem tudja honnan származik a Sötét Tigris Amulett. - Igen. - Így van. Összesen négy darab létezik. Még egy darab van, aminek helye ismeretlen. Xue Yang ellopott egy darabot a Yueyang Chang klántól. Mind ott voltunk. Yueyangtól az út során Qinghe-ig, ki tudja, hogy Wei Ying összebeszélt-e Xue Yanggal. - Gondoljátok át - Igazad lehet! Ki csinált a Wen kultivátorból bábut?
13:45
Ne beszéljünk erről. Elfogadom, hogy azt hiszi a spirituális tárgya kell, de a Jiang klán tagja és tartozik a Jiang családnak. Sokszor ellenállt Jiang klánvezér parancsának. Olyan nagy eseményen, mint a Virág Estély, mindenki szeme láttára dühös lett és felelőtlenül elviharzott. A hátad mögött A Főnix-hegyen azt mondta mások előtt, hogy soha nem vett téged komolyan mint klánvezér. Mindenki hallotta! - Igen! - Igen! Én nem hallottam. Mit mondasz? Soha nem hallottam, hogy Wei Ying ezt mondta volna. És azt sem láttam, hogy tiszteletlen lett volna Jiang klánvezérrel. Tényleg? Azon a napon a Főnix-hegyen Wei úrfi olyan dühös volt, sok dolgot mondott, egyik megdöbbentőbb a másiknál. Talán valami hasonlót mondhatott, már nem emlékszem pontosan. Igen. Mindig öntelt volt és tiszteletlenségeket beszélt. Tudjuk, hogy ifjabb Lan úrfi és Wei úrfi igazán közeli barátok. Úgy hallottam, hogy aznap a Qiongqi ösvénynél
15:26
ha ifjabb Lan úrfi nem hagyta volna, hogy Wei Ying csak úgy elmenjen akkor nem tudott volna olyan könnyen megszökni. Már régóta úgy gondolom, hogy Wei Wuxian, bár tényleg elért egy-két dolgot a Napfogyatkozás Hadjárat alatt de voltak, akik sokkal többet tettek le az asztalra. Egyikük se olyan öntelt, mint ő. Már rég tudtam, hogy problémák lesznek vele. A helyes út helyett a sötét utat választotta, és azokat a piszkos talizmánokat használta. Tudtam hogy ebből még baj lesz. Látják? Végre felszínre került a brutális, öldöklő énje. Válogatás nélkül megölte az embereinket azokért a kutyákért. Nem válogatás nélkül tette. Ezzel meg mit akar mondani, kisasszony? Semmit, csak úgy gondoltam nem helyes azt mondani, hogy válogatás nélkül tette. Miért nem helyes? A Napfogyatkozás Hadjárat kezdete óta gyilkolja jobbra-balra az embereket. Talán tagadod? A hadjárat alatt csaták folytak. Mégse mondjuk azt, hogy a csatatéren válogatás nélkün ölnek a katonák. A mostani ügy esetében, ha az őrök tényleg megkínozták a foglyokat és megölték Wen Ninget,
16:49
akkor nem találomra ölte meg őket. Nem értek egyet! Talán azt mondod joga volt megölni az embereinket? Dicsérjük meg az önzetlenségét? Így van. Még azt se tudjuk, hogy az őrök tényleg hibásak voltak-e. És senki se látta a saját szemével. Igen! A túlélők mind azt mondták, hogy sosem bántották a rabokat. Wen Ning azért halt meg, mert megcsúszott egy sziklánál és lezuhant. Sőt, voltak oly kedvesek, hogy megpróbálták ellátni a sebeit, cserébe viszont ilyen kegyetlen bosszú áldozatai lettek. Ez olyan elkeserítő! Azok az őrök csak félnek felelősséget vállalni azért, mert foglyokat öltek és kínoztak. Természetes hogy kiállnak amellett, hogy Wen Ning magától zuhant le. Luo kisasszony, csak nem azért mondod ezt, mert rossz a lelkiismereted? Yao klánvezér, mégis mit ért az alatt, hogy rossz a lelkiismeretem? Magyarázzam el? Tudod te azt jól! Ne foglalkozzon vele. El sem hiszem, hogy a Jin klán tagja. Már azt is szégyellem, hogy a közelében állok. Hát jó. A ti hangotok hangosabb! Minden igaz, amit mondtok! Mivel így állnak a dolgok, kilépek a klánból.
19:45
Jiang klánvezér, szerintem Wei Wuxian már régóta tervelhette azt hogy Hant Halomhoz menjenek. Hiszen a mostani képességeivel elég könnyen tud saját klánt alapítani. Kihasználja most ezt az alkalmat, hogy szabad lehessen és azt tegyen, amit csak akar. Jiang klánvezér, saját erődből újjáépítetted a Jiang klánt. Wei Wuxian mindig is megosztó személyiség volt. Mindig csak bajt hoz rád. Egyáltalán nem tisztel téged és nem törődik az érzéseiddel. Nem így van. Gyerekkorától ilyen volt. Apám sem tudta megváltoztatni. Tényleg nem tudta megváltoztatni Fengmian fivérem? Fengmian fivérem csak kivételezett vele. Jiang klánvezér, te más vagy, mint az apád. Pár éve építetted újjá a Jiang klánt. Ideje megmutatnod, mekkora a hatalmad. De őt nem érdekli sem a hatalmad, sem az érzéseid. Mit gondolnak az új tanítványaid, mikor ezt látják? Szeretnéd, ha ő lenne a példaképük
21:03
és ők is megtagadnák a hatalmad? Jin klánvezér, elég ebből. Magam megyek el Hant Halomhoz, hogy végleg elintézzem ezt az ügyet. Bölcs döntés. Jiang klánvezér, vannak olyan emberek és dolgok, amiket nem szabad félvállról venni. Tényleg, az a félelmetes dolog, a Sötét Tigris Amulett... Megkérem, hogy adja át, hogy mindenki megnyugodhasson. Remek! Mind hallottátok, igaz? Szegény asztal, amelyiknél Jiang klánvezér ült! Még a csészét is darabokra törte. Úgy tűnik nagyon mérges. Második fivérem, hol van Wangji? Láttam, hogy hamarabb távozott. Annak a lánynak tényleg van gerince. Bizony! Azonban... nagyon aggasztó Wei úrfi mostani ügye. Valóban olyan nagy Wei úrfi ereje, hogy még a halottakat is képes feltámasztani? Az őrök elmondása alapján Wei Wuxian tényleg bábut csinált Wen Ningből. Ez a Wei Ying túl meggondolatlan! De még nem tisztázódott a Sötét Fém ügye. Talán tényleg nem Wei úrfi tette. Ha nem ő tette, akkor ki? Wei Ying igazán tehetséges, de nem követi a helyes utat!
23:14
Neked is szolgáljon ő intő példaként. Igenis. Úgy lesz, ahogy mondod. Wangji! Tudod mit tettél? Mikor betörtél a tiltott részlegbe nem büntettelek meg, mert reméltem, hogy magad is belátod a hibádat. Elmentél egészen a Qiongqi Ösvényig és hagytad elmenni Wei Wuxiant és a többi embert! Hány hibát fogsz még ejteni? Mi haszna volt így annak, hogy megtanítottam neked a családunk szabályait? Megkérdezem, mi a Lan klán szabályzatának 52. pontja? Ne szövetkezz a gonosszal. Nem tanultál apád hibáiból? Az anyám... Ne beszélj! Wangji, gyerekkorod óta nevellek téged. Olyan vagy nekem, mintha a saját fiam lennél. Azért vagyok szigorú veled, mert szeretném, ha mindig a helyes utat követnéd. Nem akarom, hogy megismételd apád ballépéseit. Csak ennyit akartam mondani. Remélem meglátod a helyes utat. Elmehetsz. Épp sétálok. Jin úrfi. Jiang kisasszony. Jin úrfi, meg kell keresnem az öcsémet. Most megyek.
27:23
Nem gond! Jiang kisasszony, én... tudom mi történt ma. De ez Wei Wuxian dolga. Jin úrfi, sajnálom, hogy te is belekeveredtél ebbe az ügybe. Holnap... holnap én és Jiang Cheng elhagyjuk Aranyhal Bástyát. Elmész? Hová mész? Hant Halomhoz mentek? Kérlek, ne menj oda. Jiang kisasszony, maradj itt. Maradj az Aranyhal Bástyában. Mindegy mások mit mondanak, bízz bennem. Életed végéig vigyázok rád. Shijie! Wei Wuxian! Wei Wuxian! Wei Wuxian! Wen Qing, megint odaégetted. Wei Wuxian, miért nem válaszoltál, mikor szólítottalak? Már három nappalt és éjszakát itt töltöttem. Miért kérdezed ezt még mindig? Ha ennyi a hozzá fűzni valód, akkor inkább ne edd meg. Nem veheted el! Amúgy, hallja, amit mondasz. Talán hamarabb felébred, ha többet beszélsz hozzá. A-Ning, hallasz engem? A-Ning. [Démon Igázó Palota Csarnok] Negyedik Nagybátyám. Wei úrfi, kész felszántani ezeket a sivár földeket? Igen. Csak így tudunk bármit is termeszteni. Itt van. Itt van.
31:32
A-Yuan, hagyd abba! Mondj valamit! Rendben! El a kezekkel. El velük... Nézd csak. Játssz ezzel! A-Yuan, ha továbbra is így követsz, akkor eláslak a földbe, mint egy retket. A-Yuan! Tényleg retek akarsz lenni? Rendben, akkor maradj nyugton. Ha mozogsz, nem ültetlek el. Itt jön. Ma elültetek egy nagy retket és néhany napon belül, még több nő ki belőle. És akkor mindenki jól fog lakni. De én nem vagyok retek. Ha elültetünk egy gyereket, és megöntözzük, megtrágyázzuk és sokat a napon hagyjuk, akkor még több gyerek nő ki belőle. Három bátyót és két nővért szeretnék. Nem probléma. Adunk A-Yuannak három bátyót és két nővért. Olyanok lesznek, mint én vagy mint egy retek? Nehéz megmondani. Mit szeretnél, hogyan nézzenek ki, mint te vagy mint egy retek? Wei Wuxian, mégis mit csinálsz?
33:13
Nénikém, éppen nővéreket és bátyókat próbálunk növeszteni. A-Yuan, mi lenne, ha nagynénéket is növesztenénk? Ha növesztenénk néhányat, akkor az összes nehéz munkát megcsinálnák helyettünk. Felkelni. Gyerünk. Wei Wuxian, csak egy percre mentem el. Hogy ültethetted el A-Yuant a földbe? Nem baj, ha nem tudsz segíteni a munkában, de legalább ne okozz több galibát! Még ki sem mostuk A-Yuan tegnapi ruháját, és te már össze is koszoltad a mait. Holnap mégis mi legyen rajta? Ma ki kell mosnod az összes ruháját. A ruha mosás az női munka. Hogyan mocskolhatná be Wei úrfi a kezét ilyesmivel? Kimosod, vagy nem? Igen. Igen. Igen. Klánvezér. Milyen a helyzet? Az egész Hant Halmot talizmánokkal vették körül. Nem tudunk belépni. Ti mind maradjatok itt. Előbb én nézek körül. Klánvezér, veszélyes lehet egyedül mennie. Burgonyát! Retket! Nem szeretem a retket. Ültessünk burgonyát. Retket könnyebb ültetni és tovább bírja. Ne, inkább burgonyát. Ha azt mondom retket, akkor azt ültetünk. Wei úrfi. Pont jókor jöttél, Jiang Cheng. Mondd csak, burgonyát vagy retket ültessünk? Mit nézelődtök? Vissza dolgozni. Mit csinálsz?
36:33
Nem látod? Házat építünk. Házat építetek? Felfelé jövet mit ástak azok az emberek? Ne mondd azt, hogy ételt akartok itt termeszteni? Saját szemeddel láttad. Tényleg növényeket ültettek? Egy rakás hulla tetején akartok gazdálkodni? Egyáltalán ehető lesz? Hidd el nekem, ha eléggé éhes az ember, akkor bármit meg tud enni. Tényleg itt akarsz maradni hosszú távon? Valóban lehet ezen a helyen élni? Egyszer már éltem itt három hónapot. Nem jössz vissza Lótusz Révbe? Yunmeng és Yiling nagyon közel vannak, bármikor visszalopakodhatok, ha hiányzik Yunmeng. Álmodban! Honnan jött ez a gyerek? Lefelé! Miről lefelé? Nem használnál egy pontosabb szót? A-Yuan, miért kell minden lábra rácsimpaszkodnod? Tiszta piszok a kezed, ne rakd a szádba! Tudod, milyen föld ez? Gyere ide. Gyere ide. Gyere ide. - Hol van nagymama? - A-Yuan. Gyere ide. - Irány nagymamához. - Gyere ide. - Nagymama. - Gyere ide. Ne fuss. Játssz nagymamával. Azok a klánvezérek azt hiszik, a zászlód alatt összeszedtél egy marék lázadót és a hegy urává kiáltottad ki magad. De ezek csak öregek, nők és gyerekek. Nem kell velük foglalkoznunk. Nem kell velük foglalkozni?
38:13
Hogy mondhatsz ilyet? Hol van Wen Ning? Miért kérdezed ilyen hirtelen? Mostanában sokan kérdeztek felőle. Kihez forduljak válaszokért? Csak hozzád jöhettem. Mire készülsz? Ne aggódj. Jiang Cheng csak találkozna egy régi baráttal. Nem fogja bántani. Most nyugodott meg. Ne zavarjátok fel. Tudom. Belépés után ne hangoskodjatok. Rendben. Rendben. Mire vársz még? Gyerünk. Ne lépj rá! Erre még szükségem van. Hamarosan befejezem. Ne lépj rá! Ez is kell még. Majdnem kész van. Össze-vissza hagytad őket, nem hibáztathatsz ha rálépek valamire. Egyedül én élek itt, ha szét hagyom őket, akkor mi van? Tényleg... Tényleg itt élsz? Wen Ning. Wen Ning. Valaki látni szeretne. Hallja amit mondasz. Mi a baja? Azt mondják, miután felélesztetted megvadult és szemrebbenés nélkül bárkit megölt. Felélesztettem? Hogy lehet bárkit is feléleszteni? A-Ning lelkének egy részét még gyerekkorában elnyelte a Táncoló Istennő. Ezért gonosz emberek élő csaliként használták, hogy ártó szellemeket vonzzanak oda. Amikor megtaláltuk, teljesen körbevették a gonosz lelkek, a szíve nem dobogott.
40:50
Utolsó leheletén volt. Ezért a Sötét Tigris Amulettet használtam, hogy Wen Ning keze által leckéztessem meg a Jin klántagokat. Sosem gondoltam, hogy bábbá változik és elveszti az eszét. Elvesztette az eszét és kegyetlenül lemészárolta őket? Wen Ning magába forduló és félénk volt. Gyakran elnyomta az érzéseit. Amikor elvesztette az eszét az összes fájdalom, düh, szorongás, ami a szívébben rejlett egyszerre előtört belőle. Most hogy van? Most, próbálom visszahozni az öntudatát. Megint őrültségeket képzelsz. Embernek számít még egyáltalán? Mi a különbség közte és azok között a bábok között, akiket megöltünk? Wei Wuxian, te tényleg... Jiang Cheng, te is azt hiszed, hogy nálam van az a Sötét Fém darab? A feliratot guifei, paltime_e és itsedina készítették. (The Untamed Magyar Fordítói Csapat) ♫ A fuvola hangját hallva, átölelem magányos fájdalmam. ♫ ♫ Az ég még mindig felhős és az éj sötét ♫ ♫ Helyes, vagy helytelen mind a múlt részei. ♫
43:05
♫ Hogyan kezelhetném csupán álomként, ha ébren is vagyok ♫ ♫ Hogyan mérik a hírnév pusztulását, nyereséget, vagy veszteséget e földi világban ♫ ♫ Forró vér és hideg pengék vesznek minket körül ♫ ♫ A hegycsúcs magas, a folyó távoli ♫ ♫ A qin hangját ismét hallom ♫ ♫ Régi érzésem még nem hunyt ki. Puha virágok mezején fekszem a Holdat átölelve, amely olyan, mint a hó ♫ ♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫ ♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫ ♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫ ♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫ ♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫
44:10
♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫

DOWNLOAD SUBTITLES: