"Hallo, Diktator" - Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit

"Hallo, Diktator" - Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit

SUBTITLE'S INFO:

Language: Hungarian

Type: Human

Number of phrases: 1232

Number of words: 8167

Number of symbols: 52347

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:05
Formálisan demokrácia, az alkotmányos valóságban autoriter állam. Egyemberes demokrácia. Vezérdemokrácia. Magyarország kiüresedett demokrácia. Unalmas, parlamentáris demokrácia. Még nem diktatúra, de lépésről lépésre ebbe az irányba halad. Diktatúra alatt a demokrácia ellenkezőjét értem. Egyetlen demokrácia sem halt bele még a túl sok szabadságba. Elképzelhetetlen volt, hogy valaki mer egy lépést hátrafelé tenni. Erre egyszerűen nem gondoltunk. Ott jön a diktátor. Diktátor! Mindig így köszöntötte, már évek óta. Nyíltan kimondja, amit mindenki gondol. A diktátor elnevezés nem zavar minket. Elfogadható számunkra. Amíg ez így van, addig azt csinál, amit akar. És ennek tudatában is van. A csőd elismerésével egyenlő, ha az EU vezetése tehetetlen egy a saját soraiban lévő diktátor ellen.
01:59
Akkor mire van az EU? 2020 nyarán, az EU kormányfői rendkívüli ülésre érkeznek Brüsszelbe. Céljuk, hogy jóváhagyják a koronavírus helyreállítási alapot. Az idő szoros. Különösen a dél-európai országok számára. Egyidejűleg az EU következő hét évre szóló költségvetéséről is dönteni kell. Több mint egy billió euróról van szó. Óriási feladat. Néhány nappal ezt megelőzően, Németország átvette az Európai Tanács soros elnöki posztját. A német kancellár politikai öröksége forog kockán. Harcba száll ezen az ülésen Európáért, mint a „jog érvényesülésének térségéért”? Ahogy ezt bejelentette? Németország és sok más ország azt szorgalmazza, hogy a pénzek kifizetését a jövőben a jogállamisági mechanizmushoz kössék. A demokratikus alapelvek betartásáról van szó. Az EU alapvető értékeiről. Eljött az ideje annak, hogy megvitassuk a pénz és az értékek összekapcsolását. Tűrhetetlen az, hogy valaki elveszi a pénzt,
03:52
és közben pedig lerombolja alapvető értékeinket. Össze kell kapcsolni ezt a két dolgot. Csak az kapjon pénzt, aki tartja magát a szabályokhoz. Európai szolidaritás? Igen, de csak bizonyos feltételekkel. Az új záradék elsősorban olyan tagállamokat céloz meg, mint Magyarország. Orbán Viktor miniszterelnök mindenáron meg akarja akadályozni a jogállamisági mechanizmust. Kezdettől fogva gátolja a tárgyalásokat. Orbán azt mondta: "Olaszországba most sok pénzt kell átutalnotok. Ezt meg is tehetitek. De csak akkor egyezem bele, ha a jogállamisági mechanizmust legyengítjük." Ha megnézzük a társadalmi és gazdasági helyzetet Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Franciaországban vagy más országokban, akkor látjuk, hogy milyen sürgősen szükségük van a pénzre. Olasz kollégám ebben a kérdésben nagy benyomást tett rám. Azt mondta: "Nem játszhatjuk ki a pénzt és az értékeinket egymás ellen." Mégis pontosan ez történik. Orbán, azzal hogy ellentmond,
05:04
elsősorban az értékek megkérdőjelezését forszírozza: Hirtelen dönteni kell, jogállamiság vagy korona segély. Határozatot akarnak hozni. De a javaslat nekünk nem felel meg. Ha nem lesz megállapodás, az az ő hibájuk. Nem a miénk! Orbán mindenkit a markában tart. És ezt tudja is. Erre most ezt lehetne mondani, hogy "Nem, ez nem képezheti alku tárgyát! Vitathatatlan!" Akkor nincs korona segély, és még többen halnak meg Olaszországban. Ez zsarolás. Kezdettől fogva. Orbán ugyanis könnyen sakkban tarthat mindenkit. Ügyesen kihasználja az EU konstrukciós hibáját. Vannak olyan döntések, amelyeket csak egyhangúlag lehet meghozni. Az egyhangúságba Magyarország is beletartozik. A megállapodás tehát Magyarország számára is elfogadható kell legyen. Különben nincs megállapodás. Németországnak most fel kellett vállalni ezt az új szerepet. A fő feladatunk az volt, hogy biztosítsuk a szervezet működését. Miközben a kancellár a prima inter pares szerepét látja el.
06:16
Vele szemben az az elvárás, hogy járuljon hozzá a tárgyalások sikeres lezárásához. Attól a pillanattól kezdve, amikor Merkel az Európai Tanács elnökeként kijelentette, hogy ez a téma véleménye szerint, nem áll kiemelt helyen, azonnal világossá vált, hogy Németország az eddigi követeléseit feladta. Hirtelen fontosabb lett az, hogy egyáltalán megállapodás jöjjön létre. A német kancellárnak meg kell hátrálnia és engedményeket kell tennie. Mivel Orbán a végsőkig kitart az elképzelése mellett. Eléri, hogy a jogállamiságra vonatkozó követeléseket jelentősen enyhítsék. Kompromisszum, amely mindenkit összezavar. Végül egy olyan nyers megfogalmazás jött létre, amely sokaknak fejtörést okozott. Olyan megoldásra volt szükség, amely megőrzi a hihetőséget. Ám ez a megoldás végül téves értelmezésekhez is vezet. A júliusi kompromisszum a jogállamiságot illetően nagyon képlékeny. Felfoghatatlan.
07:21
Macron mást mond, mint Rutte, Rutte mást mond, mint Orbán. Mindenki kiválaszthatja a neki tetsző interpretációt. Azt a próbálkozást, hogy a költségvetést és a jogállamisági mechanizmust egymáshoz kapcsolják, sikeresen elhárítottuk. Nem csak sok pénzt tudtunk szerezni, de sikerült nemzeteink büszkeségét is megvédeni. Hogy ilyen jól szerepelt, nem csak egy csupán légből kapott dolog. Érvényesítette az akaratát. Az ülés következtetései az ő névjegyét viselik. Az, hogy sikerült elérnie, hogy a többi 26 tagállam mind úgy táncol, ahogy ő fütyül, mondhatnánk úgy is, hogy figyelemre méltó, de inkább riasztó. Valóban érvényesítette Orbán az akaratát? Vagy csak győztesként ünnepelteti magát? A szöveg tudatosan nem egyértelmű. De teret enged a jogállamisági mechanizmusnak. Úgy, ahogy ezt a német kancellár kezdettől fogva akarta.
08:29
Jogállamisági mechanizmus ezelőtt nem létezett. Első alkalommal kötötték össze a pénzt és az értékeket. Ezt már nem lehet kitörölni. Az a kérdés, hogy milyen élesre fenik ezt a kardot. Egyelőre még életlen, és Orbán elmondhatja, hogy győzött. De a kard megvan. Néhány hónappal később. Az Európai Parlamentben. Michael Roth, Németország EU-ügyekért felelős államminisztere, vezeti a tárgyalásokat az EU Tanács német elnökségének nevében. A Parlament tagjaival közösen, kell most a kis híján meghiúsult jogállamisági mechanizmus részleteit kidolgozniuk. A tárgyalások fáradságosak. Az EU Tanács soros elnökségeként, kötelességünk kompromisszumot találni. Jó, hogy minden intézmény, a Tanács és a Parlament, nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Most van nyitva a lehetőség ablaka és nem szabad hagynunk bezárulni. Egy olyan mechanizmusról van szó, amely egész Európában védi a jogállamot. Mennyire lesz éles a végén ez a kard? Az idő szorít. Orbán vétója által keletkezett nyomás beszivárog a terembe.
09:46
A német európai ügyekért felelős miniszter érzi ezt és továbbadja: Aki nem egyezik bele, az gátolja a korona segélycsomagot. Kifejezetten kegyetlennek tartom, hogy például spanyol, vagy olasz küldöttek ezzel nyomás alá kerülhetnek: "Ha most nem egyeztek bele, akkor a honfitársaitok, akikért felelősek vagytok, nem kapnak helyreállítási támogatást." Ez egy szándékos dilemma, amely a Parlamentet időnyomás alá helyezi. Ezt akarja elsősorban Orbán, ezt akarja Kaczyński, ezt akarják sokan, azok, akik ellenzik a jogállamisági mechanizmus bevezetését. A céljuk természetesen az, hogy a média és a nyilvánosság is nyomást gyakoroljon ránk: "Ti vagytok az ünneprontók, ti tehettek arról, hogy nem folyik a pénz." Nem szabad engednünk ennek a nyomásnak. Az EU már egy ideje konfliktusban van a magyar miniszterelnökkel. Orbán és pártja, a FIDESZ, 2010 óta van hatalmon.
11:04
Már akkor voltak nézeteltérések az Európai Parlamenttel. Találkozásaink során egy valamit éreztem: a helyiségben vibrál a hatalomvágya. És amikor megkapta a lehetőséget arra, hogy az országból FIDESZ-államot csináljon, habozás nélkül kihasználta ezt. A hatalomváltás világos stratégia szerint zajlik. 15-20 évre tervezett. Már 2009-ben megmondta: "Egyszer kell győznünk, de akkor rendesen." Már akkor eldöntötte, hogy többé nem adja ki kezéből a hatalmat. Megtervezett forradalom. Orbán gyökeresen át akarja alakítani a politikai rendszert Magyarországon. A parlamentben aláássa az állam alapját, az alkotmányt. Orbán kétharmados többségével megtámadhatatlan. Az alkotmányt saját nézetei szerint megváltoztatja. Figyelmeztetés nélkül.
12:19
Csak az erősebb hatalma számít. A választási kampány során egy szót sem szólt arról, hogy új alkotmányt akar. 2011-ben népszavazás és vita nélkül új alkotmányt csinált. Mindent villámgyorsan épített föl, és rögtön ellentétet provokált az Európai Unióval. Az Európai Bizottság nyugtalan. A jogérvényesülésért felelős biztos azonban tehetetlen. Hirtelen nemzeti szakértők, képviselők, miniszterek, EU-parlamenti küldöttek fordultak a Bizottsághoz, hogy az új magyar alkotmányról beszéljenek velünk. Ez elég szokatlan. Minél többet foglalkoztunk vele és tanulmányoztuk a rendelkezések tervezetét, annál jobban láttuk, hogy itt nem csupán egyszerű alkotmányreformról van szó, ebben az alkotmánymódosításban számos alapvető probléma rejlik.
13:28
Ezért utalt a Bizottság és Viviane Reding elnökhelyettes, aki újonnan kinevezett jogérvényesülési biztos volt, még idejekorán arra, hogy az EU szempontjából nem minden, ami az első tervezet szövegében áll, elfogadható. Az Európai Bizottság a szerződések őrzője. Ha konfliktus van a tagállamok között, akkor azt itt kell megoldani. Az alkotmányt meg lehetett változtatni, mert megvolt hozzá a szükséges kétharmados többség. A tartalom viszont egy európai demokráciában valódi visszalépést jelentett és nagyon meghökkentő volt. Orbán a teljes hatalom megszerzésére törekszik. Ehhez ellenőrzése alá kell vonni az igazságszolgáltatást és el kell távolítani a kellemetlen bírókat. Orbán eközben azonban meg akarja őrizni a demokrácia látszatát. Így leszállítja a nyugdíjkorhatárt és és bírók százait küldi nyugdíjba. A jogász tudja, hogy nem a nyugdíjrendszer hatékonyabbá tételéről van szó,
14:37
hanem arról a szándékról, hogy a nyugdíjkorhatár drasztikus leszállításával, hivatalban lévő bírókat távolítsanak el, és őket a lehető legrövidebb időn belül új bírói generációval helyettesítsék. Nincs az EU-ban arról szóló törvény, hogy hogyan kell felállítani egy bíróságot, mennyi ideig lehet egy bíró hivatalban. Ilyen szabályozások eddig nem voltak az EU-ban. Át lehet olvasni az EU összes szerződését és jogi aktusát, nincs olyan eszköz, amellyel ez ellen el lehetne járni. Orbán alááshatja az EU-t anélkül, hogy megsértené a szabályokat. A Bizottság akkori elnöke eltűrte ezt. Nem volt más választása. Találékony jogászoknak sikerül aztán egy trükköt bevetni, Orbán igazságszolgáltatási átépítési terveinek megfékezésére. Mivel az EU nem szólhat bele a kormányzásba, erre nincsenek eszközei, ezért a hatáskörünkre kell összpontosítanunk. Ezért az EU akkoriban csak az életkor szerinti megkülönböztetés alapelvét tudta ez ellen a jogállamot érő nyilvánvaló támadás ellen felhozni. A tanács egy fontos politikusa akkoriban azt mondta,
15:50
ez egy kicsit olyan, mintha Al Caponét kapták volna el mérleghamisítás és adócsalás miatt. 2010-ben Orbán, az újonc, magabiztosan lép fel Brüsszelben. Megengedheti magának. A demokráciát nap mint nap védeni kell. Ám ha a demokrácia ellenségei, a legmagasabb helyről, szisztematikusan azon dolgoznak, hogy kiiktassák a jogállamiságot, akkor ez ellen nem tudunk mit tenni. Az Európai Unió házában 27 szoba van. Egyszer csak észrevesszük, az egyik szobában a rém lakik. Ez tíz évvel ezelőtt még nem így volt. Házakat, lakásokat, szobákat építettünk hozzá, és mindenki boldog volt, demokratikus és jogállami. Hirtelen rájövünk, hogy rém van a házban. Most mi tévők legyünk? Az EP többször is szócsatába kerül a magyar miniszterelnökkel. Orbán soha nem tér ki és felvállalja a vitát. Amikor 2011-ben a médiát akarta ellenőrzése alá vonni,
17:05
a Parlament riadót fújt. Nagyon egyszerű dolgot mondok Önnek, Orbán Úr. Olyan, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatás nem létezik. Azt gondolja, hogy Nixon kiegyensúlyozottnak találta a Watergate-ről szóló tájékoztatás? Természetesen nem! És azt gondolja, hogy Bush kiegyensúlyozottnak találta az Abu-Ghuraibról szóló tájékoztatást? Természetesen nem! Az újságírásnak a politika számára mindig kellemetlennek kell lenni! És kellemetlen is és ez néha fájdalmas is. Érti Ön azt, hogy Európa a totalitarizmus elleni reakcióként jött létre? És hogy a demokrácia és a szabadság alapja a véleményszabadság? Egyetlen demokrácia sem halt bele még a túl sok szabadságba. Demokráciák azért futottak zátonyra, mert korlátozták a szabadságot, Orbán Úr! A vita heves. Néhányan kezdik felismerni, hogy itt többről van szó, mint egy népszerűtlen kormányfőről.
18:19
Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülési biztosa számára az Orbánnal való konfliktus alapvető konstrukciós hibát tárt fel. Valami nem stimmel az Európai Unió felépítésében. Észre vettem, hogy hiányoznak az eszközeim. Nincs rendjén az, ha valaki lábbal tiporja a demokratikus jogokat, a polgárok meggyökeresedett és megingathatatlan jogait. És nincs eszköz a kezemben. Akkoriban csak megdöbbenéssel és csodálkozással vettük tudomásul, hogy egy demokratikus jogállamban megtörténhet ilyesmi. Emlékeztetőül, Magyarország csak 2004-ben lépett be az Európai Unióba. Mindenki abból indult ki, hogy Magyarország azokat az elveket, amelyeket az ország maga, mint az EU tagja határozott meg és ratifikált a szerződésben, az Alapjogi Chartát is beleértve, betartja, hogy aki ennek a közösségnek a tagja, az tartja magát a közösség elveihez.
19:27
„Na, ettől kezdve már csak jobb lesz!” Ezt gondolták az alkotmányok szülőatyái. Senki sem tudta elképzelni azt, hogy ha egy állam, mielőtt az Unió tagja lett, minden problémát megoldott, akkor, amikor tagjává válik a családnak, nem fogja azt tovább javítani. Elképzelhetetlen volt, hogy valaki mer egy lépést hátrafelé tenni. Erre egyszerűen nem gondoltunk. 1989 nyarán, még a kommunista rezsim bukása előtt, Összegyűlt a magyar nemzet, hogy megemlékezzen az 1956-os népfelkelés hőseiről. Ekkor született meg Orbán Viktor, a politikai szereplő. Ott állt 200.000-250.000 ember és akkor jött a meglepetés, amikor hirtelen a színpadra lépett egy fiatalember, aki az ifjú generáció nevében beszélt és tovább ment annál, amit a többiek mondtak.
20:45
Ő állt elő azzal a követéssel, hogy haladéktalanul kezdődjenek tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról. A többi fellépőt ez nagyon meglepte, mert ez nem volt megbeszélve. Nem mutatta meg előtte a szöveget. Ő volt a fiatal szakállas férfi, aki az ifjú generáció nevében követeléseket támaszt. Sokaknak, köztük nekem is, túl radikálisnak tűnt. Ez volt a névjegykártyája. ’89 nyarán Orbán Viktor egy szakállas fiatalember, tele ideálokkal. Egy céltudatos felkapaszkodott vidékről, aki Budapesten tanul. Megalapítja a FIDESZ pártot, a Fiatal Demokraták Szövetségét. Liberális volt. A Liberális Internacionálé alelnöke.
22:41
Ez egy másik Orbán volt. 1993-ban elhagyta a liberálisokat, mert rájött, hogy ott az ő fiatal pártjának, a Fidesznek, nincs esélye. Akkoriban reálpolitikai, hatalmi okokból pozíciót változtatott és a középtől balra eső elhelyezkedést, lecserélte a középtől jobbra esőre. Tulajdonképpen egy renegát. Viktor Orbán – a hitehagyó. A renegát, a radikális. Olyan ember, aki képes felégetni a hidakat maga mögött. 2014-ben egy új elképzeléssel lepte meg az EU-t. Azt a nevet adta neki, hogy „illiberális demokrácia” Ha az illiberális demokráciáról beszélsz vele, akkor elég egyértelműen megmondja: "A ti dekadens, buzis, nyugati életmodelletek pont az ellenkezője annak, amit én akarok. Én családot, népet, hazát akarok."
24:02
Százszor is elmondhatod neki: „De hisz ez a XIX. század!” Arra azt mondja: „Nem, ez a XXI. század!” Meg kell hagyni, hogy Orbán soha nem rejtette véka alá, hogy mit csinál. Nagyon is nyíltan kimondta, kezdettől fogva megmondta, hogy mik az ambíciói, és azt is elmondta, hogy ez egy teljesen más modell, mint az EU modellje. Számomra az illiberális demokrácia címszó... ideológiailag elfogadhatatlan, mert a demokráciának per se liberálisnak, nyitottnak, párbeszédképesnek és kompromisszumképesnek kell lenni. Az illiberális demokrácia, ez a kifejezés... Ez nem létezik. Van demokrácia és van illeberalizmus, akármi is legyen az. Az a véleményem, hogy a „liberális”, „szociális” demokrácia is már nagyon merész. A demokrácia, az demokrácia. Nem kell más szavakkal, amelyek hozzátartoznak, megtámogatni.
25:11
Az illiberális demokrácia, az az út, amelyen el akar indulni, ezt nem lehet eltűrni. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy megbéklyózzuk a demokráciát, úgy alakítjuk, hogy a kormány vagy a párt vagy a csúcspozícióban lévő személy hatalma megmaradjon. Béklyóba vert demokrácia. Gúzsba kötött pluralizmus. Az állam egyetlen ember kezében. Ténykeresés. Daniel Freund, aki az Európai Parlamentben a német Zöldeket képviseli, asszisztensével Budapestre utazott. Találkozni akar Budapest új főpolgármesterével, aki 2019 decembere óta van hivatalban. Daniel Freund számára ez egy reménysugár a Magyarországgal már régóta elhúzódó konfliktusban. A főpolgármester ugyanis ellenzéki. Orbán közismert ellenfele. Ők ketten ismerik egymást. Karácsony szintén zöld politikus. Daniel Freund stratégiai tanácsot remél
26:27
az európai parlamenti tárgyalásokhoz a jogállamisági mechanizmus kapcsán. Milyen a demokrácia valós állapota Magyarországon? Miért olyan fontos, hogy az EU ellenálljon? A betekintés kijózanító. Ám nem csak a törékeny budapesti ellenzéket vérezteti ki pénzügyileg a kormány. Karácsony máshol is lát elnyomást. Nézzétek meg a médiát, mondja. Daniel Freund meglátogatja a Klubrádiót. Magyarország egyetlen megmaradt független rádióadóját. Itt először saját maga lép színpadra. Beszámol a rádióban a folyamatban lévő tárgyalásokról. Mivel most a következő hét éves EU költségvetés mellett, a koronavírus segélycsomagról is tárgyalunk, most van itt az ideje annak, hogy gondoskodjunk arról, hogy a plusz pénzek ne vesszenek el a korrupcióban. Mi, Európai Parlamentként, frakciókon átnyúlóan, a konzervatívaktól, a baloldaliakig, mindannyian ezt akarjuk. Ez nem földrajzi kérdés, nem a kelet harcáról van szó a nyugat ellen, nem az egyik politikai család a másik ellen.
28:19
Mindannyian egyetértünk a jogállamiság, a független bíráskodás és a szabad média fontosságában. Egyelőre vannak szabad interjúk, mint ez is. Cenzúra és korlátozások nélkül. De még meddig? Az ügyvezető igazgatóval folytatott beszélgetés során Daniel Freund megtudja, hogy vissza akarják vonni a Klubrádió engedélyét. A magyar jogszabály lehető teszi, hogy a Médiatanács döntése alapján további hét évvel meghosszabbítsák az engedélyt. A Médiatanács nem köteles megindokolni, hogy miért adja meg, vagy miért nem adja meg az engedélyt. Ez egyértelműen politikai döntés. Nem gondolom, hogy a Médiatanács maga hozná ezeket a döntéseket. Parancsot hajt végre. Független média Magyarországon. Létezik ilyen. Ám önkényes szabályoknak kell engedelmeskednie. Nincs rá semmi ok, a frekvenciák rendelkezésre állnak, van elég hely. Verseny sincs igazán,
29:36
csak egyszerűen elveszik tőlük a frekvenciát, mert nem kívánatosak, mert nem akarják, hogy független rádiót működtessenek Magyarországon. Magyarország utolsó független rádióját. Béklyóba vert demokrácia? Orbán azért mégis csak szabad választások által került hatalomra. Ez azt jelenti, hogy az EU ne szóljon bele a dolgokba? A választási eredmények valóban a polgárok szabad akaratát tükrözik? Képesek véleményt formálni? Tudják, mi történik az országukban? Hivatalos választási megfigyelők véleménye szerint, a választások szabadok voltak, de nem korrektek. Mivel az ellenzék számára jóformán nincs hely a médiában. Lukács Csaba tudja, hogy a médiának Magyarországon mit szabad. És mit nem. Az újságíró független újságot hozott létre. Húsz éven át Magyarország legnagyobb újságjának dolgoztam. A legutóbbi magyarországi választások másnapján e-mailt kaptam a főszerkesztőtől, melyben az állt, hogy mindenki jöjjön, mert valamit be akar jelenteni. Bementünk az újsághoz, mindenki ott volt,
30:50
mindenki izgatott volt, hogy mi fog történni. A főnök bejelentette, hogy holnap kerül utoljára nyomdába a 80 éve megjelenő újság. Ekkor fogtuk fel, hogy több mint 100 újságírót kirúgtak. Újságok megszűnnek. Ez Európában mindenhol előfordul. Csak nem azért, mert a kormány a háttérből elintézi ezt. Ez egy konzervatív újság volt. Amikor 2010-ben a FIDESZ megnyerte a választásokat, elkezdtek nekünk utasításokat adni, de mi megpróbáltunk olyan függetlenek maradni, amennyire csak lehetett. Ez vétek volt a kormány szemében, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy megsemmisítsenek minket. A választások után, amikor a tulajdonos látta, hogy számára vége a játszmának, mivel a FIDESZ újra kétharmados többséggel nyert, és neki nincs esélye a túlélésre, megegyezett a kormánnyal és egy napon belül megszüntette az újságot. Nincsenek razziák és újságírók sem végzik börtönben.
32:00
Ez sokkal körmönfontabban történik, viszont mindenütt jelen van. A FIDESZ kétszer alkalmazta ezt a trükköt, két éven belül. Először megszüntették a baloldali újságot, aztán egy év múlva megszüntették a jobboldalit is. Olyan ez, mint egy rezervátum. A média szabadon mozoghat. De csak a kerítésig. A kormány éberen őrködik a kifutó felett. Valódi pluralizmusnak ez nem nevezhető. Scott Griffen a független bécsi International Press Institute munkatársa megvizsgálta a magyarországi helyzetet. Magyarországon az EU-n belüli legnagyobb, sajtószabadságot érintő válságról van szó, ugyanakkor ez nem Kína. Nem a polgárok és a hírek cenzúrájáról van szó. Ez nem Törökország. Újságírókat nem tartóztatnak le és nem zárnak börtönbe. Ez egy egész más rendszer. Sokkal kifinomultabb. Ez a rendszer leleményes. Látható erőszak nélkül működik.
33:08
Ami a színfalak mögött történik, az rejtve marad. Amikor Orbán 2010-ben hatalomra került, az volt a cél, hogy biztosítva legyen a FIDESZ ellenőrzése a Médiatanácsban, amely felügyeli az egész tömegtájékoztatást. Alapvetően az volt a terv, hogy lassan kiszorítsák a független kiadókat, főleg a külföldieket és legfőképp a németeket a magyar tömegtájékoztatásból. Médiavállalataikat megszerezve, Orbán ezeket továbbadta a hozzá közelálló oligarcháknak. Ennek az lett a következménye, hogy idővel mindezen médiumok vezérvonalát úgy változtatták meg, hogy ezek a kormány szócsöveivé váltak. A Magyar Nemzet, ahol Lukács Csaba dolgozott, 80 év után szűnt meg. Csak úgy. A többi újság nagy részét hozzáalakították a kormány elképzeléseihez. Az ellenőrző mechanizmusokat még tovább szigorították. De Orbánnak ez sem volt elég. Úgy döntött, hogy létrehozza a KESMA elnevezésű alapítványt.
34:23
2018 novemberében a kormánypárti oligarcha tulajdonosok médiavállalataikat átvitték ebbe az alapítványba. A végeredménye ennek az, hogy Magyarországon a tömegtájékoztatási eszközök százai egyetlen alapítvány tulajdonában vannak. És ez az egyetlen alapítvány határozza meg alapvetően a tartalmakat ebben a kormánypárti médiabirodalomban. Nincs kritika. A magyar tömegtájékoztatásban 100 vagy 500 eurót kínálhat annak, aki a rezsimújságokban akár egyetlen kritikát talál Orbán Viktorról. Nem létezik ilyen. Nincs kritika az ellenőrzött médiában. Mi a helyzet azzal a néhány függetlennel? Hogy dolgoznak azok? Lukács Csaba, az egykori szerkesztőséggel közösen új újságot alapított. Szabadon működhetnek, de a politikai rendszer határozza meg, hogy hol ér véget a szabadság. Lehetsz ellenzéki, lehetsz független,
35:32
de tiszteletben kell tartanod a szabályokat. Nem írhatsz az Orbán családról, nem folytathatsz tényfeltáró újságírást, és simulékony ellenzékiként ellenőrizhetőnek kell lenned. Ellenőrzött ellenzék. Béklyóba vert demokrácia. Az új újság mérsékelt hangvételű. Lukács Csabának mégsem sikerült Magyarországon olyan nyomdát találni, amelyik kinyomtatná az újságot. A félelem légköre uralkodik. Az újságírók Szlovákiában gyártatják a lapot. Egyszer egy héten hozzák át a határon Magyarországra. Mint egy emigráns újságot. Még nem vagyunk ellenőrzött ellenzék. Még azt gondolják, túl kicsik vagyunk és nem igazán veszélyesek számukra. Ha megerősödünk vagy ha nagyobb befolyásunk lesz a társadalomra, akkor valószínűleg mindent meg fognak tenni, hogy megállítsanak minket. Budapest városhoz hasonlóan, a tömegtájékoztatást is kivéreztetik. Mivel a hirdetési üzlet mindenki számára siralmas, a reklámok 80 százalékát az állam fizeti. Mindenki ugyanarra az infúzióra van kötve.
36:51
Egyedül a kormány dönt arról, hogy ki kerül kómába és kinek szabad túlélni. A Magyar Hang készítőit is így tartják életben, és ezáltal ellenőrzés alatt. Az állam a rezsimújságban egész oldalas hirdetést fizet. A Magyar Hangban ez két hasábra korlátozott. Technikai értelemben van sajtószabadság. Meg akarják teremteni az elfogadható tagadás érzetét. Így ha valaki azzal vádolná Orbánt, hogy gátolja a sajtószabadságot, akkor arra azt lehet mondani: "Nézze, itt ez a kritikus médium, amely aljas dolgokat mond rólam. Hogyan vádolhat engem azzal, hogy gátolom a sajtószabadságot?" De valójában nem erről van szó. Arról van szó, hogy a teljes médiakörnyezet erősen a Fidesz és Orbán irányába hajlik, és a kritikus médiumok csak azért létezhetnek, hogy igazolják, hogy igenis van független tájékoztatás. Csak azért, hogy megmutathassák Brüsszelnek, Washingtonnak vagy akárkinek, "Hé, ne támadjatok ránk. Nézzétek meg ezeket a létező példákat." Mindannyian tudjuk, hogy az intézményi keretrendszer, a média helyzete Magyarországon, teljesen rendben van.
38:01
A tömegtájékoztatás sokszínűsége Magyarországon jobban biztosított, mint bármely más nyugat-európai országban. A sokszínűség azonban minden nap a túlélésért küzd. A Magyar Hang rövid időn belül a legnagyobb példányszámú hetilappá növekedett. Középutas hangnemének megvan az olvasói tábora. Különösen a vidéki Magyarország konzervatív köreiben. Igen nehéz azonban új előfizetőket találni. Magyarországon az újságok terjesztését az előfizetők számára, az állami tulajdonban lévő, Magyar Posta végzi. Napról napra kapunk telefonhívásokat vagy e-maileket, amelyekben az esetleges előfizetők azt kérdezik: "Jó, rendben, előfizetek, de biztosított-e az, hogy a helyi polgármester, a pártelnök vagy más kormányzati személy nem szerez tudomást erről?" Senki sem tudja, hogy mi történik az előfizetők listájával. Nem mondhatjuk nekik, hogy száz százalékig biztosak vagyunk abban, hogy a Fidesz vagy a kormány vagy a helyi polgármester nem tudja meg, hogy valaki előfizet-e a lapra. Így az emberek félnek, hogy megbüntetik őket,
39:11
mert független újságot olvasnak. Még aki saját erejéből szeretné ezt, az is aligha tudja lerázni a béklyót. Mivel a kormány szabadságellenes szelleme szinte egészében átitatja a társadalmat. Csendes méreg. Nem börtönöznek be, mint Törökországban, nem lőnek le, mint Oroszországban. Azt írunk, amit akarunk, természetesen, csak mindig ott van a gazdasági és politikai nyomás. Ha valamit kérdezünk a kormánytól, soha nem kapunk választ. Majdnem teljesen lehetetlen tőlük információkhoz jutni. Ha hibázunk, azonnal beperelnek. Több mint húsz jogi ügyünk volt. Mindet megnyertük, de mi történik akkor, ha egyet elveszítünk? Ha tíz millió forintra megbüntetnek, akkor végünk. Magyarország pillanatnyilag nem diktatúra,
40:17
de lépésről lépésre ebbe az irányba haladunk. Orbán Viktor, tulajdonképpen diktátor? Az Európai Unió közepén? Senki sem áll útjába. Tekintsünk vissza 2015-re. Orbán biztonságban érzi magát. Vannak politikai barátai, különösen Németországban. Horst Seehofer, Bajorország Miniszterelnöke, körüludvarolja. Orbánra szükség van. Orbánnak vannak szövetségesei. Orbán a 2015-ös menekültkérdésben rendkívül kemény vonalat követett. Sok konzervatív és nem konzervatív politikus szimpatizál ezzel, anélkül, hogy ezt világosan kimondanák. Orbán úgymond elintézi helyettük a piszkos munkát. Amikor 2015 szeptemberében menekültek százezrei érkeznek Európába, Magyarország eleinte brutális erővel visszatartja őket. A 2015-ös migrációs szükséghelyzetben Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a határokat védeni kell. Persze megint a saját túlzó és populista módján.
41:42
De az, hogy nekünk európaiaknak tudnunk kell, hogy mi történik a külső határokon, minden bizonnyal szükséges és helyes volt. A bajor CSU párttal való szoros összefogás a menekültválság idején, Orbán számára a mai napig kifizetődő. A magyar politikai rendszer átalakítását figyelmen kívül hagyják. Gyakran beszéltünk erről Horst Seehoferrel. "Itt valami változás zajlik. Vigyázat!" Ő azt mondta erre: "Nem, csak állandóan támadják." Amikor aztán egyszer Orbán a pártelnökség előtt beszélt, akkor hirtelen néhány nagyon konzervatív kolléga odajött hozzám és azt mondta: "Monika, ez elfogadhatatlan! Ez a hangnem, na ne!" Ez az óvatos kritika európai szinten nem kelt visszhangot. A magyar FIDESZ tagja az Európai Néppártnak (ENP). Itt Orbánt nagyra becsülik. Orbán pártja biztosítja az ENP-nek a legnagyobb politikai csoport státuszát az Európai Parlamentben.
42:57
Itt pozíciókról, befolyásról és hatalomról van szó. Merkel, a CDU vezetője, tartózkodik attól, hogy Orbánt nyíltan bírálja. Mekkora árat lehet fizetni a status quo fenntartásáért? Jó néhányan követelik a FIDESZ kizárását az ENP-ből. Mi Luxemburgban, a Keresztény Szocialista Pártban úgy gondoltuk, hogy nem tudnánk kereszténydemokrataként az ENP-ben maradni, olyasvalakivel, aki demokráciánk alapelemeit így kigúnyolja. Mi, luxemburgiak nagyon rosszul érezzük magunkat egy olyan közös pártban, amely egy Orbánt körüludvarol. Végül a tagságot felfüggesztik. Orbán pártja, a FIDESZ azonban része marad az ENP-nek. Annak ellenére, hogy az értékrendszerekben nagyon csekély az átfedés. Nincs erre végérvényes receptem. Ugyanis, ha a nagy pártok, mint az ENP, mindenkit csak egyszerűen kizárnak,
44:09
akkor kialakul egy óriási tömeg, amely azt mondja: „Összefogunk a többiek ellen.” Nincsenek is olyan kevesen. És erre játszik Orbán. Azt kell mérlegelnünk, hogy ha kizárjuk Orbánt, akkor ugyan tiszta lesz az ENP lelkiismerete, de mit nyerünk ezzel az ügyben? Itt a párbeszédet keressük, holott különböző véleményen vagyunk, mert csak a párbeszédben tudunk egymáshoz közelíteni. Ezeket kellett mérlegelni a tagsággal kapcsolatban. Az ENP nem tudja rászánni magát arra, hogy kizárja a FIDESZT. Eltűri Orbánt. Fontosabb a hatalom, mint az értékek? Ez kínos és helytelen. És nem fogja kiállni az idő próbáját. Hogyan ítél majd a történelem arról, ami Magyarországon a XXI. század elején történik? Ez az ország az Európai Unió része. Ami itt történik, az mindannyiunkat érint. Daniel Freund, EP képviselő, úton Budapesten. Kutatóúton.
45:28
Úti célja egy hajléktalanszállás, ingyenkonyhával. Az üzemeltető Iványi Gábor, metodista lelkész. Ő adta össze egykor Orbán Viktort és feleségét és keresztelte meg lányukat. Mióta azonban bírálta egykori szövetségese kormányzati stílusát, kiesett annak kegyeiből. Barát vagy ellenség. Ez az, ami számít. Az Orbán kormány elveszi a közösség hivatalos egyházi státuszát, megvonja a neki járó közpénzeket. Ezek után elsőként elzárták a gázt. Egy olyan intézményben, ahol hatszáz ember a kórházban, a hajléktalanszálláson lakik, ezáltal kockára téve az életüket. Amióta elkezdte bírálni a rendszert és a korrupciót, azóta Orbán szisztematikusan ellehetetleníti. Nem csupán két férfi közti személyes viszályról van szó? Tényleg ránk tartozik ez? Mi köze van ennek az EU-hoz? A lelkész védőernyőt feszít a jogfosztottak fölé. Amióta Orbán van hatalmon, a hajléktalanság illegális Magyarországon.
46:48
Ez a leveskonyha az egyetlen menedékhely. Arról van szó, hogy ezek a társadalom szélére sodródott emberek, a legszegényebbek Európában, megkapják-e a szükséges védelmet. Hogy vannak-e jogaik, hogy nem hagyják-e magukra őket, hogy a pénz, amit az EU ezeknek az elesetteknek akar adni, valóban eljut-e hozzájuk vagy az Orbán rendszer megakadályozza, hogy a pénz oda kerüljön, ahova szánták. Mint például ide, ebbe a leveskonyhába. Ha egy olyan elvont konstrukcióról beszélünk, mint a jogállamisági mechanizmus, akkor ez itt helyben azt jelenti, hogy a társadalom legesendőbb tagjait szisztematikusan kirekesztik és ellehetetlenítik. Ők nem számítanak. Már hatszázezer magyar hagyta el hazáját. Többen, mint az 1956-os felkelés után. Hajléktalanoknak nincs helye a politikai rendszerben. Orbán Viktor, a renegát. Aki nem ismer kegyelmet kritikusaival szemben.
49:06
Lehet valaha megbízható partner? Milyen értékeket képvisel? Bármikor kész arra, hogy valakit feláldozzon. Egész életében a támadás elve vezérelte. Ezt szereti. Akkor él igazán, ha támadhat. A legjobb védekezés, az idejében indított támadás. Magyarországon a többség ragaszkodik a kizárólagosság-igényéhez. Ez Orbán Viktor alapelve. A saját akaratát a nemzet akaratának kiáltja ki. Ennek a világnézetnek ellenségre van szüksége. A rezsim a tökéletes gonoszt Soros György személyében találta meg. A 2018-as választásokat megelőzően, a város tele volt ragasztva bujtogató stílusú plakátokkal. Ördögnek és árulónak állították be, aki ártani akar a magyaroknak. A kormány antiszemita felhangú óriásplakátokat csináltatott róla, és ezekkel elárasztotta Budapestet. Teljesen nyilvánvalóan lejárató kampány folyt ellene.
50:18
Ugyancsak részese volt annak a politikai kampánynak, amelyet a kormány a 2018-as újraválasztása érdekében indított. Nos, Soros úr tette magát politikai résztvevővé. Nem mi. Ő maga volt az, aki saját magát Orbán úr kormánya politikai ellenzékének kiáltotta ki. És ezzel a Fideszének is. Soros úr erre minden évben dollár- és euromilliárdokat költ. A politikai aktivizmus árnyéka az egész Soros birodalomban érezhető, a Nyílt Társadalom Intézetben, az egyetemen és minden olyan szervezetben, amelyet Soros úr hálózata finanszíroz. Soros György egy milliárdos, aki vagyonát hedge fund managerként szerezte. A 90-es évek elején visszaemlékszik szülővárosára, Budapestre, ahonnan gyerekként szüleivel menekülnie kellett. Zsidók voltak. Soros vissza akar adni valamit a hazájának. Elő akarja segíteni a demokratikus átalakulást. Egy dologban biztos, a demokrácia sérülékeny konstrukció.
51:29
A demokrácia, a nyílt társadalom, csak akkor életképes, ha sikeresnek bizonyul. A demokrácia állandó veszélyben van. Szükség van olyan emberekre, akik a megóvásáért küzdenek. 1991-ben megalapította a társadalomtudományokkal foglalkozó Közép-európai Egyetemet, a CEU-t, ahol a „jó kormányzást” és a jogállamiság elveit tanítják. Soros György soha nem hitt abban a mesében, hogy a kapitalizmus és a demokrácia csak úgy beköltözik Kelet-Európába. Nagy lépés az átmenet egy olyan társadalomba, ahol liberális oktatás működik. Pénzügyi hatalma nagy elismerést hoz Sorosnak. És befolyást, amelyet a demokratizálás érdekében használ. Az egész világon. 2016-ban új, fényűző egyetemi épületet adományoz Budapestnek. Homlokzata üvegből van és átlátszó.
52:41
Akárcsak azok a rendszerek és ügyek, amelyeket Soros támogat. Küzd a pluralizmusért, a nyílt társadalomért. Soros úrnak és szervezetének világos politikai célja van, amelybe nagyon sok pénzt fektet. Nem lehetünk olyan naivak, hogy azt gondoljuk, ez a pénz nem próbálja megtalálni az útját-módját annak, hogy sikeresen befolyásolja a döntéshozókat. Nem arról van szó, hogy demokráciát tanítunk. Nem a demokráciát akarjuk a hallgatóknak megtanítani, hanem azt, hogy hogyan lehet a demokratikus kontextusban létezni és működni. Mindig nyílt párbeszédben. Az elképzelésünk nem az volt, hogy egy ideológiát képviseljünk, hanem az, hogy megtanítsuk, hogyan működik a demokratikus társadalom. Ezt a megközelítést azonban külső beavatkozásként értékelték. A Soros kampány során, a parlament új felsőoktatási törvényt szavaz meg. Az új, önkényes, bürokratikus szabályozás
53:48
a CEU számára szinte teljesíthetetlen. A parlament döntése értelmében, ötévenként felül kell vizsgálni a felsőoktatást, beleértve a külföldi egyetemeket is. Minden más intézmény teljesíteni tudta ezt a törvényi előírást, mindegyik, kivéve a CEU-t. Meghökkentő volt ez a döntés és meglepett minket. A kormány semmi jelét nem mutatta annak, hogy ilyesmit tervez. Elképedtünk és megdöbbentünk. Óriási sokk volt ez számunkra. Ez az egyetem 20-25 éve működik teljesen legálisan ebben a városban. A magyar hatóságok többször is meghosszabbították akkreditációnkat. A magyar Oktatási Hivatal rendszeres ellenőrzéseket hajtott végre. Soha nem volt panasz az egyetem munkájával kapcsolatban. 2017-ben hirtelen bevezetett egy törvényt, amely kimondta, nem folytathatod a tevékenységedet Magyarországon,
54:55
hacsak, nem állapodsz meg velem. Mi azt válaszoltuk, hogy ez a szabályok megváltoztatása. Országunkban 21 külföldi oktatási intézmény működik. Mindegyik be tudja tartani, és be is tartja a szabályokat, kivéve a CEU-t. Ez nem nekünk tanulság, hanem a CEU-nak. Az új szabály csupán ürügy, és ezt mindenki tudja. 80.000 ember megy ki az utcára, hogy tiltakozzon az önkényuralom ellen. Egész Európa támogat minket, de ezek sajnos csak üres szavak maradnak. Számos európai vezető látogatott el a CEU-hoz és biztosított minket szimpátiájáról. "Teljességgel támogatjuk az akadémiai szabadságot." – mondták. Nem is tudom, hány ilyen kijelentést hallottam. És egyik sem változtatott a helyzeten. A választási kampány során, Magyarország egyre inkább elszigeteli magát. Egy választási beszédben Orbán kimondatlanul utal Soros Györgyre, a zsidó milliárdosra. Magyarországot meg kell védeni a külföldről jövő támadások ellen.
56:32
A miniszterelnök megmentőként állítja be magát. A nacionalista szlogenek meghozzák gyümölcsüket. Mivel sikerült a nemzeti médiát térdre kényszerítenie és tökéletesítette a rendszerét, 2018-ban újra megválasztják. Harmadszorra egymás után. Amikor azután megszűnt a közvélemény nyomása, visszalépett a megállapodástól. Mi meg akartunk állapodni, mert maradni akartunk. Orbán elállt tőle, mondván: "Megállapodásunk ugyan van, de nem fogom aláírni". És nem is írta alá, mert elsősorban a választásokat akarta megnyerni. 1930 óta mi vagyunk az első egyetem, amelyet elüldöztek egy EU-tagállamból. Szóval elég súlyos sokk volt. A döntés végleges és azonnal hatályos. A Közép-európai Egyetemnek el kell hagynia Budapestet. Napokon belül. Ultimátumot kaptak. Illegálisnak nyilvánítottak minket. És ami a legijesztőbb, hogy az európaiak nem tettek semmit. Ne értsen félre. Én jól vagyok és a CEU is jól van.
57:49
Nem rólunk van szó, hanem az akadémiai szabadságról Európában. Ilyen dolgok Minszkben történnek, de nem abban az Európai Unióban, ahol nagyra tartják az akadémia szabadságot, az emberi jogokat és hasonlókat. Dühös vagyok emiatt. Remélem, megérti. Nem a CEU miatt, mert a CEU-nak megvannak a forrásai a túléléshez. Semmi sem fogja feltartóztatni ezt az egyetemet. Az azonban, amit ez Európáról elmond, nagyon nyugtalanító és lehangoló. A CEU már korántsem egyedülálló eset. Azóta már több magyar egyetem akadémiai szabadságát korlátozták. Legutóbb a Színház-és Filmművészeti Egyetem vezetőit fosztották meg a hatalmuktól. A hallgatók hónapokra elfoglalták az egyetem épületét. A véleménynyilvánítás szabadsága nagy érték, amely Magyarországon mindinkább hiányzik. A CEU időközben Bécsbe költözött és új kampuszt épít. A költözés 200 millió euróba került.
58:55
Azonban itt sokkal többről van szó, mint csupán pénzről. A CEU miatt magyar állampolgároknak Budapestről, Bécsbe kell költözniük, mert hazájukban nem dolgozhatnak szabadon. Nem mintha mi külföldiek lennénk. Magyar a feleségem. A legtöbb tanár magyar. Kénytelenek elhagyni hazájukat, hogy máshol szabadon taníthassanak. Ez egyszerűen nevetséges. Az egyetem az Európai Unió Bírósága előtt megtámadta az új felsőoktatási törvényt. Azért, hogy továbbra is azt tehessék, ami Európában magától értetődő. Hogy szabadon cserélhessenek eszmét és szabadon taníthassanak. Ez az Európai Unió legmagasabb szintű igazságszolgáltatási szerve. Megnyertük a pert az Európai Bíróságon. Teljes győzelmet arattunk. Az ítélet azonban két és fél évet késett. Angolul: "A késő igazságszolgáltatás, nem igazságszolgáltatás". Úgy gondolom, ha az igazság győz, az mindig jó.
01:00:03
Politikailag azonban Orbán győzött. Már nem vagyunk Budapesten. Keserű csalódás ez számunkra. A demokráciáknak szükségük van az alkotmánybíróságokra. Ám nem nevetséges az, hogy ehhez a bírósághoz kell fordulni, a józan ész betartatása miatt? Mennyit ér egy bírósági döntés, ha Orbán jogilag ugyan veszít, de a politikai céljait mégis eléri? Hármat előre, kettőt hátra. Ezt tökélyre fejlesztette. Ennek az embernek világos elképzelése van, és ezzel nagyon sikeres. Mindig hármat lép előre, aztán kettőt hátra. A három előre, kettő hátra végeredménye egy előre. Azt hiszem, ettől sikeres a politikája. Olyan embereket, mint Orbán Viktor, nem lehet szép szavakkal megállítani. Ha nem sikerül a meglevő mechanizmusokat érvényesíteni, amiért a kormányfők felelősek, akkor ugyanúgy folytatja tovább. Az Európai Parlamentben nagy megdöbbenést keltett a Közép-európai Egyetem 2018 őszén történt elüldözése.
01:01:30
A parlament tagjai az európai jogok és értékek tiszteletben tartását akarják, anélkül, hogy ehhez a legfelsőbb szintű hatósághoz kellene fordulni. Elindítanak egy eljárást, az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást. Az EU szerződések lehetővé teszik, a szabályokat megszegő tagok büntetését. Egészen az Unióból történő kizárásig. És ez az a bizonyos 7. cikk, amely azért fontos, mert általa vált egyértelművé, hogy veszélyben van az Unió alapja, és mi mindent készek vagyunk elkövetni azért, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk. A parlament akkoriban a Sargentini- jelentéssel úttörő szerepet vállalt. Judith Sargentini. 2018 őszén az egész eljárás súlya egyetlen képviselő vállán nyugszik. Jelentésében Magyarország jogsértéseit sorolja fel. A jogállamisági alapelvek megsértésének egész katalógusát állította össze. Orbán Viktornak kemény kritikával kell szembenéznie. Ez azonban egy cseppet sem nyugtalanítja. Játszik a rendszerrel úgy,
01:02:40
hogy végsőkig kihasználja a jogi lehetőségek adta játékteret. Rendkívül kemény próba elé állítja az EU-t. Magyarország mindig a határon volt. Sosem lehetett pontosan tudni. Jogilag sokkal nehezebb volt bebizonyítani. Orbán mindig odafigyelt arra, hogy a szürke zónában mozogjon, ahol azt csinálhat, amit akar, de a kiskaput mindig nyitva hagyva, hogy azt mondhassa, „Jó, ezt most kijavítjuk”, vagy, „nem úgy gondoltuk”. Egyszer csak Sargentini asszony azt mondta: "Részletesen bebizonyítjuk, hogy nem erről van szó, hogy az EU-szerződéseket valóban konkrétan megsértik." Ez bátor lépés volt. A 7. cikk szerinti eljárást a bennfentesek „atombombának” nevezik. Ez az EU rendelkezésére álló legerősebb fegyver, melyet a belső ellenségek ellen lehet bevetni. Legvégső esetben a kizáráshoz is vezethet. De előtte a Parlamentnek kell döntenie arról, hogy alkalmazásra kerüljön-e. A parlamentarizmus fontos pillanata volt ez. Föláll valaki és azt mondja, "Megszavaztuk, akkor érvényesítsük is.
01:03:52
Kiállunk a demokrácia mellett." Észrevehető volt a megkönnyebbülés, és a Parlament hirtelen élő szervezetté változott. Észre lehetett venni, itt valami jelkép értékű dolog történt, ami megindító volt és elmozdította a többségi viszonyokat. A Parlament ezzel a lépéssel forradalmat indított. Első alkalommal döntött egy tagállam bíróság elé állításáról Nem csak Magyarországról van szó, hanem a közös értékek védelméről. A tervet most már csak meg kell valósítani. Ám erre máshol kerül sor. Az Európai Tanács előtt. Az államfők legbelsőbb körében. Ők, és csakis ők egyedül döntenek arról, hogy egyiküket szankcionálják-e, a jogállamisági elvek megsértése miatt. Zárt rendszer. Egy feketedoboz. A nyilvánosság elől elzárva. Senki sem követheti a döntéshozatal folyamatát, Mert ott minden teljes titokban zajlik. Daniel Freund EU képviselő szerint a folyamatot nem lehet nyomon követni.
01:05:09
Egy demokratikus rendszerben minden számon kérhető kellene legyen. A Tanács valamennyi tárgyalása zárt ajtók mögött történik. Sehol nem lehet hozzáférni ahhoz, amit ott megbeszélnek. Melyik ország milyen álláspontot képvisel? Miről dönt a nevünkben a német Szövetségi Kormány az Európai Tanácsban? Mit akadályoznak meg, mit mozdítanak elő? Hozzáférhetetlen. Egy résztvevő jegyzeteire van szükség. Csoportja megszerezte a Tanács ülésének bizalmas jegyzőkönyvét. Egy dolog világos: Az EP által kezdeményezett, 7.cikk szerinti eljárás zátonyra futott. Az ügyben összesen két meghallgatásra került sor. Hova lett a korábbi lendület? Ki gátolta a folyamatot? Valami hiba van a rendszerben? A legnagyobb baj az, hogy senki sem küzd ezért igazán keményen a Tanácsban. Az egész információcsere, amire szükség lenne, a magyarokra gyakorolt nyomás, az egész nagyon vontatottan halad.
01:06:20
Németország minden esetre nem vállal vezető szerepet abban, hogy Magyarországon meglegyenek a jogállam működéséhez szükséges feltételek. Az EU láthatóan nincs felvértezve a belülről fakadó kihívásokra. Hiányoznak a demokráciának a saját sorainkban megbúvó ellenségeivel szemben felhasználható eszközök. Vagy legalábbis ezek nem hatékonyak. Konstrukciós hibák vannak. A 7. cikk valójában egy nagyon éles eszköz, amely azonban elveszíti az élét, ha a vétójognak van alávetve. Az egyhangúság bizonyos esetekben az előrehaladás komoly akadálya lehet. Azoknak kedvez ugyanis, akik teljesen önző, nacionalista módon, makacsul és vakon követik céljaikat. Ők érvényesülnek. A 7. cikk az egyhangúság elve mellett nem érvényesíthető. Ez a probléma. Az EU két fronton harcol. 2017-ben Lengyelország ellen is elindul a 7. cikk szerinti eljárás.
01:07:26
A döntés szintén az Európai Tanácsban születik. Zárt ajtók mögött. Martin Schulz ott volt. Az Európai Tanácsban, ahol Orbán is jelen volt, határozottan kiálltam a Lengyelország elleni 7. cikk szerinti stratégia mellett. Azt is elmondtam, hogy elvárom az állam- és kormányfőktől, hogy az Európai Unió elveit érvényesítsék azokkal szemben, akik ezeket megsértik. Orbán Viktor hűvös nyugalommal ennyit tett hozzá: "Eldönthettek itt, amit akartok." „Úgyis megvétózom.” Ezt nem hozzám, hanem sokkal inkább a kormányfőkhöz intézte. Az egyik szerződő állam mondja ezt: "Az eredmény nem érdekel, az eljárás nem érdekel. Mindegy, mi lesz a vége, úgyis megvétózom." Azt hittem, hogy erre majd kitör a lázadás, de nem. Semmi. És amíg ez így van, addig azt csinál, amit akar. És ezt tudja is. Orbán Viktor országának vitathatatlan uralkodója.
01:08:39
És hatalmát egyre tovább bővíti. Az EU által folyósított pénzügyi eszközökkel. Hadházy Ákossal, a Magyar Parlament képviselőjével utazunk. A független politikus évek óta korrupciós ügyek nyomában jár Magyarországon. A kormány gyakran azzal védekezik, hogy korrupció minden EU országban létezik. Ehhez hasonló korrupciós hálózat az Európai Unióban sehol sincs. Ez a hálózat a kormányból és az önkormányzatból áll, akik elosztják az EU támogatásokat Magyarországon. Felcsút, Orbán Viktor szülőhelye. Ideális hely annak tanulmányozására, hogyan használják fel az EU pénzeket. Hadházy ellátogat Orbán gyerekkori barátjának házához. Itt kezd összeállni az Orbán rendszer képe. Aprólékosan szőtt háló, aminek a cimborák a haszonélvezői. Régi, hű barátja foglalkozását tekintve gázvezetékszerelő. Mára, milliárdos.
01:09:53
Tíz évvel ezelőtt Mészáros úr csak egy egyszerű gázszerelő volt. Egy senki volt, viszont Orbán barátja, és mára Magyarország második leggazdagabb embere. Elérte, hogy cégei különösen sok közbeszerzési pályázatot nyerjenek. Ezeket a projekteket és közbeszerzéseket az EU, illetve EU projektek finanszírozzák. A legtöbb közbeszerzés esetében bizonyítani tudjuk, hogy hogyan manipulálják a folyamatokat, a közbeszerzéseket. A tábla csak néhányat sorol fel abból a 200 cégből, amely ma az egykori gázszerelő tulajdonában van. A legabszurdabb EU projekt, amelyet ez a hálózat megvalósított, csak néhány méterrel arrébb található. Egy keskeny nyomtávú vasút. Játékvonat, amelyet az EU-nak turisztikai attrakcióként dicsértek. A megvalósíthatósági tanulmány szerint,
01:11:01
több ezer utast képes kiszolgálni és fellendíti az idegenforgalmat. Felcsútról indul, hat kilométeren keresztül az erdőn át halad, míg eléri végállomását, a semmi közepén. A teljes nyomvonalat EU pénzekből építették. Csupán naponta néhány ember használja a vasutat. Elintézhetnénk ezt, mint holmi vidéki hóbortot, ha nem ez a fajta csalás alkotná Orbán Viktor uralkodásának alapját. Tucatnyi hasonló projekt létezik, amely az EU pénzek lefölözését szolgálja, és engedelmessé teszi a választókat. Nagyon egyszerű elv. Ez a hálózat politikailag a legfontosabb Orbánnak a falvakban. A községek polgármesterei csak akkor csinálhatnak valamit, csak akkor mutathatják meg az embereknek, hogy építettek valamit, ha ezért EU támogatásokat kaptak. Az Orbán rendszer azt mondja nekik: "Meg fogod kapni, tiéd lesz a projekt, ha a falu jól választ.
01:12:16
Ha a Fideszre szavaztok." Az EU támogatások Orbán embereihez, Orbán barátaihoz, Orbán katonáihoz folynak. Magyar Bálint szociológus "posztkommunista maffiaállamnak" nevezi ezt. A maffiaállamban maga az állam a szervezett felvilág. A parazita állam privatizált formája. Ha az állam maga úgy viselkedik, mint a maffia, akkor nem küzd a korrupció, mint olyan ellen. Csak az ellen a korrupció ellen küzd, melyet nem saját maga irányít és szervez meg. Közben az állam maga úgy működik, mint egy bűnszervezet. „Dolomit” Bányászati és Kereskedelmi Kft. A vállalat többségi tulajdona a miniszterelnök apjának kezében van. Magyar újságírók szerint a cég 41 százalékos haszonkulcsot termel, a piaci átlagnak több mint kétszeresét. Magyarország legjövedelmezőbb vállalata.
01:13:26
Mészáros megnyeri az állami projekteket, és az autópályákhoz, a nagy épületekhez, a vasutakhoz szükséges követ Orbántól rendeli. Ez egy szakadatlan körforgás, melyet az uniós támogatások tartanak mozgásban. A legtöbb projektet az EU finanszírozza. Így vándorol a német állampolgár pénze, az EU projekteken keresztül Mészároshoz, utána Orbán apjához és Orbán családjához. A GDP-hez mérten Magyarország az EU legnagyobb kedvezményezettje. A többi 26 ország egyike sem profitál többet. Konzervatív becslések szerint, a pénzügyi eszközök húsz százaléka a zsákmányrendszert gyarapítja. A posztkommunista maffiaállamban a nyugati adófizetők uniós pénze gyakorlatilag a mi olajtartalékunk. Ez az oligarchák olajtartaléka. Olyan államok mint Oroszország, Azerbajdzsán,
01:14:45
és más közép-ázsiai országok, ásványkincseiket használják fel arra, hogy hasonló maffiaállamot építsenek fel. Mivel mi se olajjal, se gázzal nem rendelkezünk, az EU pénzeket használjuk fel erre a célra. Ezek a tények felkeltették Daniel Freund figyelmét. Az EP képviselő tagja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Korábban a Transparency International-nél küzdött a korrupció ellen. Véleményt cserél Hadházy Ákossal. Magyarország a 2. legmagasabb, fejenkénti EU-támogatást kapja. Orbán hivatalba lépése óta több, mint 40 milliárd eurót. Aligha van még egy olyan ország, amely többet kapna. Orbán tevékenységének az is a célja, hogy bebetonozza autoriter uralmát. Orbán egész családja érintett. Egy személy újra és újra megjelenik a vizsgálók radarjának képernyőjén: Orbán Viktor veje. Őt is jogalap nélküli gazdagodással vádolják. Hihetetlen, hogy ez manapság az Európai Unióban így működhet,
01:15:56
hogy Orbán családja és barátai ilyen mérhetetlen gazdagságra tehetnek szert, hogy cégek, mint Orbán apjának kőfejtője, ilyen nyereségkulccsal működhetnek, hogy egyszerű, banális módon eurómilliók folynak az Orbán család zsebébe, és Európai Unióként nem sikerül megakadályozni azt, hogy így csalják ki a pénzt a zsebünkből. Az EU legalábbis nyomon van az ügyben. Összesen 13 nagyobb ügy van jelenleg kivizsgálás alatt. És az egyik ilyennek a célpontjában Orbán veje áll. Azzal vádolják, hogy versenyellenes gyakorlatok által tett szert jövedelmező szerződésekre, a közvilágítás LED-es átállítása céljából. Az Európai Csalás Elleni Hivatal, OLAF, vezette a vizsgálatot. Csak ebben az egyetlen ügyben 43 millió euró visszafizetését ajánlotta. Valójában azonban tehetetlen az ilyen csalásokkal szemben, mivel saját maga nem tud a helyszínen vizsgálatot folytatni.
01:17:03
Az ellenőrző rendszer függ a tagországok megbízható igazságszolgáltatási rendszereinek együttműködésétől. Épp ezért a brüsszeli hatóság keze gyakran meg van kötve. Annak ellenére, hogy a vizsgálók tudatában vannak a magyarországi problémáknak. Természetesen nem fedjük fel a vizsgálati részleteket, de néhány tagállamban, mint például Magyarországon is, ez a szám nagyon magas. Amikor az ügyet lezárjuk és átadjuk a tagállamnak, a mandátumunk befejeződik. Így a nemzeti hatóságok döntésén múlik, hogy mit kezdenek az üggyel. Az ügyeket rendszerint a nemzeti ügyészségeknek adjuk át, amelyek teljesen szabadon és függetlenül döntenek a vádemelésről. Magyarországon a vádemelési arány természetesen túl alacsony. Januárban voltam Magyarországon. Azt akartuk megtudni, mi az oka az alacsony vádemelési hajlandóságnak. A hatóság tehetetlen. Mivel más tagállamokban is számos olyan ügy van, amely zátonyra fut és felderítetlen marad,
01:18:13
az EU megalapította az Európai Ügyészséget, amely 2019 novemberében kezdte meg működését. A luxemburgi székhelyű intézmény, Európa szerte folytathat vizsgálatokat. Magyarország és Lengyelország azonban megtagadja a részvételt. Húsz éven át tárgyaltunk, most végre elkezdi a működését. Nem sikerült azonban minden tagországot bevonni. Ehhez egyhangúság kellet volna. A két hiányzó ország, Lengyelország és Magyarország, pontosan tudja, hogy miért nem akar csatlakozni, és miért nem akarják, hogy az Európai Ügyészség hozzáférjen az EU-s eszközök elosztásához ebben a két országban. Világos, hogy Orbán miért küzd a nemzeti szuverenitásért. Egy bűnszervezetben a nemzeti szuverenitás csupán ürügy a saját büntetlenségük megőrzésére. Az EU-nak fel kellene ismernie, hogy Orbán és bandája bűnözők, és így is kellene bánni velük.
01:19:26
Az Európai Parlamentben a jogállamisági mechanizmusról folyó tárgyalás a következő szakaszba lép. A parlament tagjai még soha ennyire nem voltak biztosak abban, hogy hatékony eszközre van szükség, amely megvédi az EU-t a belső korrupcióval szemben. Daniel Freund másokkal is megosztotta a Magyarországon szerzett tapasztalatait. Amikor annyi pénzről van szó, mint azelőtt soha, akkor világosnak kell lennie annak, hogy a pénz odajut, ahova szántuk. Ehhez hatékony ellenőrző mechanizmusra van szükségünk. Ez a két dolog az EP számára mindig szorosan összetartozott. Látni azt, hogy ez az egység ezen az ülésen felbomlott, hogy a szolidaritást és jogállamiságot nem egységként tekintik. Mindkettő az EU alaposzlopa. Nem működik se a jogállamiság, se a szolidaritás nélkül. Zárt ajtók mögött maratoni tárgyalások zajlanak. Daniel Freund és mások a részletekről vitáznak a német európaminiszterrel. A tárgyalások hónapokig elhúzódnak. Mindenki tudja, hogy a magyar miniszterelnök
01:20:41
az EU további blokádjával fenyegetőzik. Ez a végsőkig megterheli a tárgyalásokat. Ekkor világos kijelentések hangzottak el az Európai Parlamentben. A jogállamisági feltételesség nélkül soha nem fogunk beleegyezni. Ezt az álláspontot magunkévá tettük. Arra is ügyelnünk kellett azonban, hogy olyan javaslatot tegyünk le az asztalra, amely megfelel a Tanács következtetéseinek. Ez volt az, ami gondot okozott. A Tanács mostani javaslata hátralépést jelent. Rossz gazdálkodás esetén már most letilthatunk egy programot. A hátralépés az lenne, ha a jövőben meg kellene kérdeznünk a Tanácsot, hogy rossz gazdálkodás esetén letilthatunk-e egy programot. Ez egy vicc. Ez a javaslat teljességgel elfogadhatatlan. Fennáll a veszélye annak, hogy meghiúsulnak a tárgyalások, mert az elnökség tart Magyarország vétójától. Ez bénítólag hat a tárgyalásokra. És eltereli a figyelmet a lényegről. Ugyanis hirtelen az EU alapértékei kerülnek a tárgyalóasztalra.
01:21:53
Újra hangsúlyozni akartam. Amit letettünk az asztalra, az a tárgyalások kiindulópontja. Tárgyalni azt jelenti, hogy közelítünk egymás álláspontjához. Következésképp eredeti javaslatunktól kiindulva automatikusan az Európai Parlament irányába fogunk közelíteni. Az értékekről, az alapértékekről lehetetlen kompromisszumot kötni. Mit jelent a jogállamiság? A hatalmi ágak szétválasztását, független bíráskodást, szabad médiát, a kritikus gondolkodási kultúrát, a kisebbségek védelmét. Ez vitathatatlan. Egyetemes jellegű. És ebből egy szemernyit sem szabad engedni. Egy jottányit sem. Ezekben a hónapokban elsősorban az EP küldötteinek volt köszönhető, hogy megakadályozták, hogy a tárgyalás vezetői lebontsák magát az alkotmányt. A hónapokig elhúzódó tárgyalások után, megállapodnak a német tanácsi elnökséggel a jogállamisági mechanizmusról. Egy olyan megoldásról, amely védi az európai demokráciákat.
01:23:05
A demokrácia védelmezői, úgy tűnik, végül győzelmet arattak. A pártbeli hovatartozástól független erőfeszítésnek hála. Amikor elkészült a határozat, természetesen nagyon örültünk. Aztán egymás után érkeztek a jelek Varsóból és Budapestről: „Ezzel mi nem értünk egyet.” Lengyelország és Magyarország összefogtak és megvétózták az Európai Parlamentben elért megállapodást. Feltett szándékuk, hogy megakadályozzák a jogállamisági mechanizmust. Narratívájuk most a következő: "A mi történelmünk más, és más a kultúránk is. Ezért egyszerűen másak az értékeink. Mi a jogállamiságot máshogy értelmezzük, mint ti. Ti úgy találjátok, hogy ez a jogállamiság, mi meg úgy, hogy az. Valahol feleúton megállapodunk." Ha értékekről van szó, akkor ez kizárt dolog. Ha csak belebocsátkozunk ebben a vitába, már akkor nagyon meredek lejtőre lépünk. Ezt soha nem szabad megengednünk. Soha! Eltűri az EU, hogy így megzsarolják?
01:24:31
És megengedi a zsarolóknak, hogy megszabják az irányt? Nem fogta fel az EU, hogy itt csupán két tagállamról van szó, amelyek megkérdőjelezik az európai szolidaritás elvét? Azt hiszem, az állam- és kormányfőknek egy dologgal tisztában kell lenniük: egy ilyen helyzetben az EU nem engedheti meg magának, hogy meghajoljon Lengyelország és Magyarország előtt. Itt most már sokkal többről van szó. Formálkompromisszum már nem jöhet létre. Itt mindenki tudja, hogy a jogállamiság Lengyelországban és Magyarországon újra és újra támadásoknak van kitéve. Hogy támadják a független igazságszolgáltatást, hogy korlátozzák a sajtószabadságot és hogy az állam megfojtja az akadémiai szabadságot. Továbbá, hogy a kisebbségek gyakran nem élveznek védelmet. És mindez itt történik, mindannyiunk szeme láttára. Itt Európánk, államaink, demokráciánk alapjáról van szó. Se többről, se kevesebbről. Ez az az alap, amire a rendszerünket felépítettük.
01:25:37
Azok országok, amelyekről azt gondoltuk, hogy mélyen a demokráciában gyökereznek, azok az országok ássák most alá az igazságszolgáltatás függetlenségét. Most jött el az a pillanat, amikor világosan le kell szögeznünk, hogy melyek az alapvető értékeink. Valóban hátráljanak meg a saját soraikban lévő ellenség elől, azért, hogy a járvány sújtotta országok végre hozzáférjenek a támogatáshoz? Ez az EU történetének egyik legsúlyosabb válsága. A német kancellár talál megegyezést, amely megtöri a magyar vétót, hogy végre elindulhasson a koronavírus segély. A megoldás: a jogállamisági mechanizmus jön. De az eszközt ideiglenesen jegelik. Az EUB megvizsgálja érvényességét, ami több mint egy évig fog tartani. Orbán időt és lehetőséget nyert arra, hogy hatalmát még inkább megerősítse. Ha lángokban áll a ház, meddig lehet várni az oltással? Kompromisszumról vagy kapitulációról van szó?
01:27:15
Orbán Viktorok új generációja. Ez a veszély. A kritikusok azt mondják, hogy Merkel kancellár irányvonala megbékélést jelent az autokratákkal. Fausti paktum. Szétszakíthatja az EU-t. Orbán megszelídítése csak hosszútávon, lépésről lépésre lehetséges. Tudom, hogy ez frusztrálja a választókat, frusztrálja a polgárokat, frusztrál mindenkit, aki ezzel foglalkozik, engem is. Az Európai Unió egy gépezet, amely lassan, de nagyon hatékonyan dolgozik. Véleményem szerint, olyan politikai harc folyik, amely évekig el fog tartani, és amelynek most még csak az elején vagyunk. Tényleg ilyen sok ideje van az EU-nak? Lehet, hogy az Orbán modell, a közösség rovására történő, személyes haszon megszerzése, már előtte általános gyakorlattá válik? Az EU válaszút előtt áll.

DOWNLOAD SUBTITLES: