Ferrari: How a Blacksmith Created Italy’s Premiere Sports Car Brand

Ferrari: How a Blacksmith Created Italy’s Premiere Sports Car Brand

SUBTITLE'S INFO:

Language: Malay

Type: Robot

Number of phrases: 250

Number of words: 1270

Number of symbols: 12918

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
တကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ျမိဳ့ျကီး မ်ားတြင္ သင္အလြယ္တကူ ၇ွာနိုင္ေသာ အရာ သည္ ကားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကားမ်ားသည္ မ်က္ေမာက္ေခတ္တြင္ အရိုးစြဲ ေသာ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာကာ ၄င္းတို့မ၇ွိပဲ ေနထိုင္ဖို ့ျဖစ္လာသည္အထိျဖစ္လာကာ အထူးသျဖင့္ ေန့စဥ္သြားရေသာေနရာသည္ ဆိုင္ငယ္ျဖင့္သြားရေသာခရီးထက္ေ၀းေနသည့္အခါမ်ိဳးတြက္ပိုမို အေရးပါပါသည္။ ပံုစ့အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ကားအေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လဲ ကားေတြကုိ သာမန္ကားေတြနွင့္ျပိဳင္ကားေတြဆိုျပီးနွစ္မ်ိဳးအမ်ိဳးအစားခြဲနိုင္သည္။ ၄င္းတို့သည္ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားသည္။ ျပိဳင္ကားေတြဟာလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ အလွမ္းကြာလွသည္။ ကားရဲ့ အေျကာင္းအခ်က္မ်ားကို က်မ္းစာ ပိုဒ္ေတြကို ရြတ္သလို ရြတ္နိုင္ေသာ ျပိဳင္ကား ေတြကို ရူးသြပ္သူမ်ားအေျကာင္ကို ေျပာျပမည္ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ကားေတြနွင့္ပတ္သတ္၍သင္နွစ္သက္လ ်င္နွစ္သက္မည္။သို့မဟုတ္သင္နွစ္သက္ခ်င္မွလဲနွစ္သက္လိမ့္မည္။ ဒီတစ္ပတ္ ဗီဒီယို သည္ ဒုတိယလူအုပ္စုအတြက္ျဖစ္ျပီး အေျကာင္းျပခ်က္နွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ျပိဳင္ကားေတြရဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေျကာင္းအရာ ကို ခံစားရန္ ျပိဳင္ကား၀ါသနာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနဖို့ မလိုအပ္သလို ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပိဳင္ကားကို အခ်ိန္ အေတာ္ျကာေလ့လာခဲ့သူေတြကို ျကိဳက္နွစ္သက္ဖို့ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္
01:00
ထိုအေျကာင္းအခ်က္မ်ားေျကာင့္ ကြ ်န္ေတာ္တို့၏ ဒီအပတ္ Behind the Business အစီအစဥ္ ရဲ့ အေျကာင္းအရာကေတာ့ အီတလီနုိင္ငန္၏ ပထဆံုးျပိဳင္ကားကုမၼဏီ ဖာရာရီ ျပိဳင္ကားအေျကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းကာလတြင္ ကားေတြကို စတင္တည္ထြင္ဖို့နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေနျကဆဲျဖစ္သည္။ ျမိဳ့ဳျပေဒသေတြမွာ လမ္းေတြ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္ေနျကစဥ္မွာ နယ္ဖက္ေတြတြင္ ကားေတြသည္ ျမင္ရခဲေသာ အရာေတြအျဖစ္ရွိေနျကဆဲျဖစ္သည္။ အီတလီေျမာက္ဖက္ပိုင္းတြင္လည္းထို့နည္းတူစြာျဖစ္သည္ အီတလီ ကားလုပ္ငန္း၏ အစတြင္ အကုန္လံုးနီးပါးသည္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္ေသးေလးမ်ားသာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံရဲ့ ကားထုပ္လုပ္ေရးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အလုပ္ရံုေလးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို အလုပ္ရံု ေလးမ်ားထဲမွတစ္ခုသည္ အီတလီေျမာက္ပိုင္း Emilia-Romagna ေဒသရွိ Modena ျမိဳ့ အစြန္ ရွိ Alfredo Ferrari ၏ အလုပ္ရံု ေလးသည္ လဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ Alfredo သည္ အဓိကအာဒျဖင့္ သတၳဳလုပ္သာဒျဖစ္ေသာ္လဲ သူသည္ ကားပိုင္ျပီး ကားအလုပ္လုပ္ပံုကိုသိေသာအခါ ကားျပင္ျခင္းကိုပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Alfrado သည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ သူ၏သား Enzo ကို သူ့အားကူညီရန္ ေခၚခဲ့ျပီး
02:02
ကားမည္သို့ ေမာင္းနွင္ရမည္ ကို သင္ျကားေပးခဲ့သည္။ Enzo ၏ ငယ္ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပိဳင္ကားေမာင္းသူတစ္ေရာက္ျဖစ္ရန္ျဖစ္ျပီး ထိုအရာကို မျကိဳးပမ္းရေသးခင္မွာပဲ ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး သူ၏ ဖခင္ နွင့္ အကိုတို ့သည္ အီတလီစစ္တပ္သို ့၀င္ေရာက္သြားခဳ့သည္။ ၁၉၁၆ ခုနွစ္တြင္ တုပ္ေကြးကူးစက္ခံရျပီး သူ၏အကို နွင့္ ဖခင္သည္ ေသဆံုးခဲ့ျပီမိသားစု စီးပြားေရးသည္ လည္း သူတို့နွင့္အတူေသဆံုးခဲ့ေလသည္။ ေနာက္တစ္နွစ္အျကာတြင္ Enzo သည္လည္း စစ္တပ္၏ ပန္းပဲ တပ္အတြက္ အေခၚခံခဲ့ရသည္။ သို့ေသာ္ သူ၏ က်န္းမာေရးမေကာင္းမွဳေျကာင့္ ၁၉၁၈ ခုနွစ္ တြင္ ျပန္လည္ထုပ္ခံရျပီး တစ္နွစ္ေလာက္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနေသာ enzo သည္ တူရင္နွင့္ မီလန္သို့ ေျပးဆြဲေနေသာ စစ္တပ္ရဲ့ ကားေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ားကိုေမာင္းနႈင္ခဲ့သည္။ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအတြက္ကေတာ့ ကေတာ့ ကားအေဟာင္းမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး ေစ်းကြက္သို့ျပန္လည္ေရာင္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ Enzo သည္ အင္ဂ ်င္နီယာ နွင့္ ျပိဳင္ကားသမားေဟာင္း အေျမာက္အမ ်ားနွင့္ေတြ ့ခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ထိုသူတို့သည္ Enzo ျဖစ္ခ်င္ေသာ ကားသမားျဖစ္လာေစရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။ Enzo ၏ ပထမဆံုး ျပိဳင္ပြဲ သည္၁၉၁၉ ေအာက္တုိဘာလတြင္ျဖစ္ျပီး Parma Poggio di Bercento အမည္ရ ေတာင္တက္ျပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ထိုပြဲတြင္ Enzo သည္ စတုတၳရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၀ တြင္ သူသည္ Alfa Romeo အတြက္ ေမာင္းနွင္ေပးခဲ့ျပီး
03:04
၁၉၂၃ တြင္ Revenna မွ Circuito del Savio ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမရဗိုလ္ဆြဲခဲ့သည္။ ွSavio ျပိဳင္ကြင္းသည္ ထိုအခ ်ိန္က Italy တြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျပင္းထန္ေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ Enzo ၏ ေအာင္ျမင္မွဳသည္ အံျသစရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပိဳင္ပြဲကို ေထာက္ပံသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ျမိဳ့စား Enrico Baracca သည္ Enzo ၏ ကားေမာင္း စြမ္းရည္ ကို သေဘာက ်ျပီး သူ၏ အိမ္သို ့ အလည္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုတြင္ ျမိဳ့စားျကီး၏ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ ရေသာ သူ၏ သားအေျကာင္းကိုေျပာျပခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ အီတလီ၏ ေလသူရဲတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အမည္မွာ Francesco Baracca ျဖစ္သည္။ ၤFrancesco သည္ ေလေျကာင္းတိုက္ပြဲ ၃၄ ပြဲ ကို ေအာင္နိုင္ျပီး စစ္ထဲတြင္ အျခား အီတလီ ေလသူရဲမ်ားထက္ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ရွိခဲ့သည္။ သူ၏ေလယာဥ္ပ်ံကို အျဖဴခံေပၚတြင္ ျမဴးတူးခုန္ေပါက္ေနေသာ ႊအနက္ေရာင္ျမင္းပံုျဖင့္အလွဆင္ထားသည္။ ျမိဳ့စားကေတာ္သည္ Enzo ၏ ကားေမာင္းစြမ္းရည္ကို သေဘာက ်ျပီး သူ ့သား ၏ အမွတ္တဆိပ္ကို Enzo သို့ေပးခဳဲ့သည္။ သူသည္ ျပိဳင္ပြဲ တစ္ဒါစင္ေလာက္အနိဳင္ရျပီးေနာက္ Scuderia Ferari အမည္ျဖင့္ကိုယ္ပိုင္ ကားေမာင္အဖြဲကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၄င္း အသင္းသည္ Alfa Romeo အတြက္ ဆယ္နွစ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ ဒီေနရာမွ စိတ္၀င္စားဖို့အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ Ferrari သည္ ပန္းပဲ ဟု ေ၀ါဟာရသမိုင္းတြင္ အဓိပါယ္ရျပီး အီတလီနိုင္ငံ၏ အသံုးအမ်ားဆံုး မိသားစုအမည္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
04:04
Enzo သည္ အသင္း၏တံဆိပ္အတြက္ cavallino rampante ဟုေခၚေသာျမင္းရုပ္ကို ေ၇ြးခ ်ယ္ကာ အျဖဴေနာက္ခံကို Modena ျမိဳ့၏အေရာင္ အ၀ါေရာင္သို့ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ Enzo သည္ အရည္အခ်င္းရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ထိုအခ်ိန္က အေကာင္းဆံုး ကားေမာင္းသမားမ်ားကို ဆြဲဆာင္ခဲ့သည္။ ဂႏၱ၀င္မ်ားျဖစ္က်ေသာ Tazio Nuvolari နွင့္ Giuseppe Campari တို့သည္ Enzo ၏ အသင္းကို ျပိဳင္ပြဲေျမာက္ျမားစြာကို အနိုင္ရေအာင္ကူညီေပးနိုင္ျကသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မွဳမ်ားထဲမွ ေအာင္ျမင္မွဳအခ်ိဳ့မွာ Targa Florio Le Mans ၂၄နာရီျပိဳင္ပြဲ Grands Prix ျပိုင္ပြဲ တစ္ဒါဇင္ေလာက္တို့ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၈တြင္ Alfa Romeo သည္ သူတို့ကိုယ္ပိုင္ အသင္းတစ္ခုထူေထာင္ရန္ Scuderia Ferrari နွင့္လမ္းခြဲရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ enzo သည္ အသင္းသစ္၏ မန္ေနဂ်ာ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္နွစ္ေလာက္အျကာတြင္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ အသင္း Auto Avio Costruzioni ကို တည္ေထာင္ရန္ Alfa Romeo မွထြက္ခြာခဲ့သည္။ Enzo ၏ ထြက္ခြာျခင္းသည္ ျကီးမားေသာ ျပသနာကိုျဖစ္ေစခဲ့ျပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ သူသည္ Alfa Romeo ၏ အဖြဲ့အသစ္နွင့္ ေလးနွစ္စလံုးယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကာလမ်ားတြင္ Enzo ၏ ကုမၼဏီသည္ စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေလယာဥ္ ပစၥည္းမ်ားကို Mussolini ၏ ဖက္ဆစ္အစိုးရအတြက္ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၀ အေရာက္တြင္ enzo သည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပိဳင္ကား AAC 815 ကို
05:04
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္ျကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၄လ အတြင္းမွာပဲ Enzo သည္ ထိုကားနွစ္စီးကို ထုပ္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ၄င္းတို့ထဲမွတစ္စီးသာက်န္ေတာ့ျပီး ၄င္းသည္ Righini ဟုအမည္ရေသာ Private ကားစုေဆာင္းမွဳ တစ္ခုျဖစ္ကာ Modena ျမိဳ ့အျပင္ဖက္ ရွိ ၁၅ ရာစု နနိးေတာ္တြင္းတည္ရွိသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ျဖစ္ရန္နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္ မ်ားသည္ Enzo ၏ စက္ရံုကို ဗံုးျကဲခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၆ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္နွစ္အျကာတြင္ Enzo သည္ Ferrari 125 ကို ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၄င္းသည္ Ferrari အမည္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးျပိဳင္ေသာ ျပိဳင္ကားျဖစ္လာသည္။ 815 နွင့္မတူေသာအခ်က္မွာ ဆလင္ဒါ ရွစ္လံုးပါေသာ အင္ဂ်င္ဒီဇိုင္းျဖစ္သည္။ Enzo သည္ သူ၏ အင္ဂ ်င္နီယာမ်ားကို တစ္ဖက္စီတြင္ ဆလင္ဒါ ၆လံုးစီပါေသာ V ပံုစံ အင္၈ ်င္ကိုတီထြင္ေစသည္။ ထို V12 အမည္ ရအင္ဂ်င္ သည္ Ferrari ၏ ဒုတိယကမၻာစစ္ အျပီး ထုပ္လုပ္ေသာ ကားအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အင္ဂ်င္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၈ တြင္ enzo သည္ 125 S ျပီးေနာက္ Ferrari 166 ကို ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၄င္းသည္ ကုမၼဏီ၏ ပထမဆံုးေသာ္ နုိင္ငံတကာတြင္ ေက ်ာ္ျကားေသာ ကားျဖစ္လာခဲ့သည္။ Ferrari ၏ ပထမဆံုးအျကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မွဳမွာ Alberto Ascari က Ferrari Tipo 500 ကို ေမမာင္းနွင္ျပီး
06:06
၁၉၅၂ Drivers` Champion ကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Ascari သည္ သူ၏ေနာက္တစ္ျကိမ္အျဖစ္ ရယူခဲ့ျပီး တစ္ေယာက္ထဲ့နဲ့ဆုဆက္တိုက္ရသူျဖစ္လာသည္။ ထို့ေနာက္ Formula One သည္ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ေရာ တည္ေဆာက္သူေတြအတြက္ပါ ဆုနွစ္ခုေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို့ေနာပ္ GrandPrix မွာ အသင္းတစ္သင္းသည္ အနည္းဆံုးကား ၂စင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ကားသမား ေလးေယာက္ရွိရမည္ျဖစ္ကာ တစ္ေယာက္ျခင္းစီသည္ ျပိဳင္ျပြဲျပီးခ်ိနန္တြင္ အသင္းအတြက္ေရာ ကိုယ္တိုင္အတြက္ပါအမွတ္ရေလသည္။ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ ပထမ ဆံုး၁၀ေယာက္သာအမွတ္ရျပီး အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူသည္ Driver Championship ကုိရရွိသည္. ထိုနည္းတူစြာ Constructors` Championship ကိုလည္းထိုသို့ပင္သတ္မွတ္သည္။ သို့ေသာ္ အသင္းတစ္သင္းတြင္ ကစားသမားအမ်ားအျပားရွိေသာေျကာင္း့ ထိုဆုနွစ္ခုသည္ အျမဲတမ္းေတာ့ထပ္တူမက်ေပ ၁၉၅၇ တြင္ Ferrari 250 Testa Rossa ကိုထုပ္လုပ္ျပီးေအာင္ျမင္မွဳကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
07:06
ထိုကားသည္ ၁၉၅၈ ၁၉၆၀ နွင့္ ၁၉၆၁ တို့တြင္ ဆုသံုးခုရယူေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ အစသည္ Ferrari အတြက္ အလြန္ခက္ခဲ့ေသာကာလျဖစ္ခဲ့သည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သက္တမ္းရင့္ အလုပ္သမားမ်ားက Enzo ၏ သူ၏မိန္းမ Laura ကို မန္ေနဂ်ာခန့္ျခင္းကို ဆန့္က်င္ခဲ့သည္။ Laura သည္ စကားေျပာဆိုးသူျဖစ္ျပီး ကိစၥတိုင္းတြင္လည္းပါတတ္သူျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ Ferrari ၏ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ Girolamo Gardini သည္ အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၈ ေရာက္နွင့္အတူ Laura ၏ အလုပ္ထြက္ေရးအတြက္ စာတင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ Girolamo ၏ တိုက္ရိုက္အေရးဆိုမွဳမေအာင္ျမင္ခဲ့ပဲ စာတင္ေသာ သူ အားလံုးအလုပ္ထုပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းသည္ Ferrari အတြက္ အျကီးမားဆံုးဆံုးရွံဳးမွဳျကီးျဖစ္ချ့ျပီး အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲကိုျဖစ္ေစသည္။ ၄င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္နွစ္ငျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကားသမား၄ ဦးေသဆံုးမွဳေလာက္မဆိုး၀ါးခဲ့ေပ။ Ferrari ၏ ထုပ္လုပ္ရန္ျကိဳးပမ္းမွဳမ်ားအားလံုးရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ျပီး ၄နွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။
08:07
အလုပ္သမား သပိတ္သည္ Ferrari အတြက္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ္လည္း အေကာင္းေရွ့က အဆိုးျဖစ္တာလို့ယူဆနုိင္ပါသည္ Enzo သည္ ထိုအလုပ္သမားေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ လူငယ္မ်ားကိုခန့္အပ္သည္။ ထို အသစ္ေတြက Ferrari 250 GTO ကို ထုပ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို ကားေတြကိ Ferrari က ၃၉ စင္းသာ ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ထိုအခ်ိန္က ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ အစင္း ၁၀၀ အနည္းဆံုးထုပ္လုပ္ရန္လိုသည္။ Enzo သည္ ကားေတြမွာ အစဥ္လိုက္ မဟုတ္ေသာ နံပါတ္ေတြတပ္ျပီး လာေရာက္စစ္ေဆးေသာအခါထိုကားေတြကို တစ္ေနရာစီထားကာ လွည့္စားခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ 250 GTOကုိ ျပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ျပီးသံုးနွစ္ဆက္ World Sportscar Championship ကို ရရွိခဲ့သည္။ က်န္ရွိေနေသာ 250 အနည္းငယ္သည္ အခုအခ်ိန္တြင္ အလြန္အမင္းေစ ်းျကီးေနျပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ထိုကားကို ၃၈ မီလီယမ္ ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္မ်ားသည္ Ferrrari အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆယ္စုနွစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး
09:10
သူတို့သည္ Ferrari 275 ႏွင့္Ferrari Daytona ကို ဆက္တိုက္ထုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၆၀ အေက်ာ္တြင္ enzo မွီေအာင္မေဆာက္လုပ္နုိင္ေလာက္ေအာင္ကို ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကုပၼဏီတိုးျခဲ့ရန္ Fiat ကို ရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္နွုန္းေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး အခုအခ်ိန္၏ အျကီးမားဆံုး ကားထုပ္လုပ္သူျဖစ္လာသည္။ ထိုအသစ္ရလာေသာ ေငြေတြကို Ferrrari ၏ တိုးျခဲ့မွဳမွာ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး သူ အနည္းငယ္ သာသိေသာကိစၥေတြကိုပါစတင္ရန္ျိကဴးပမ္းခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ ေစ်းနဲေသာ ျပိဳင္ကားေတြထုပ္လုပ္ကာ လူမ်ားျကီး ကို ေရာင္းရန္စိစဥ္သည္။ သူသည္ သူ၏ကားကို ဇိမ္ခံပစစည္းအျဖစ္မျမင္ေစလိုပဲ သူ၏သား Alfredo ကို ဂုဏ္ျပဳထားေသာ Dino အမည္ရွိကားကိုထုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ Alfredo သည္ ထို ကားမထုပ္မီ ၁၀ နွစ္ေလာက္ကေသဆံုးခဲ့ျပီး ျကြက္သားေတြကိုျဖတ္ဆီးေသာ ေရာဂါျဖင့္ေသဆံုးခဲ့သည္။
10:11
သူသည္ V6 အင္၈်င္ကို တီထြင္ေနစဥ္ကာလ Alfredo ၂၅ နွစ္သည္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ Enzo သည္ အလြန္အမင္းထ်ခိုက္ခဲ့ျပီး Dino ကို၁၉၇၆ ထိ ေမာ္ဒယ္ သံုးမ ်ိဳးထိရရွိခဲ့သည္။ 206 GT 246 GT တို့ကို V6 အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳခဲ့ျပီး Alfredo ထုပ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ကာ 308 GT4 ကို ေတာ့ပိုေကာင္းေသာ V8 ကို တပ္ဆင္ထားသ္ည။ ၁၉၇၀ wတြင္ Ferrari သည္ Drivers` Championships သံုးခုကို Niki Lauda နွင့္ Jody Scheckter တို့ေျကာင့္ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္နွစ္ ၂၀ အထိ ထပ္မံရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ပိုဆိုသံြားတာက ၁၉၈၂ Belgian Grand Prix တြင္ Gilles Villeneuve ေသဆံုးမွဳျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိနိတြက္ Gilles သည္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ကစားသမားျဖစ္ေသာ ေျကာင့္ တစ္ေလာကလံုးကို တုန္လွဳပ္သြားေစသည္။ ၁၉၈၄ တြင္ Testarossa ကို ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၀ က Testa rossa ကို တြဲေရးျပီး ထပ္မံထုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အံျသစရာေကာင္းတာက Testarossa က ျပိဳင္ကြင္းေပၚသို့ ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေပ
11:11
သို့ေသာ္ Ferrari ၏ အသိအမွတ္ခံရဆံုး ကာေတြထဲမွာ တစ္စင္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ျပီးေနာက္ Miami Vice တြင္ ောနက္ဆံုး သံုးရာသီတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ တြင္Enzo သည္ Ferrari F40 ကို နွစ္ ၄၀ ျပည့္အျဖစ္ ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္နွစ္တြင္ Enzo ၏ ေသဆံုးျခင္းသည္ ထို ေမာ္ဒယ္ကို သက္ေရာက္ေစသည္။ ခန့္မွန္းသူေတြက F40 ၏ ေစ်းနွုန္းကို ၄ ဆေလာက္ျမင့္ခဲ့ျပီး အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ Enzo ေနာက္ဆံုး အသိမွတ္ျပဳထုပ္လုပ္ခဲ့ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀တြင္ F40 ၏ အေရာင္းတြင္ ၁၀%နွုန္းေလာက္ သာ အမွန္တကယ္စီးနင္းဖို့အတြက္ ၀ယ္ယူျကသည္။ Enzo ၏ ေသဆံုးမွဳသည္ ကုပၼဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည္။ Piero သည္ တစ္ဥိးတည္းက်န္ရွိေသာ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသူျဖစ္ကာ ၅၀% ေသာ အေမြရခဲ့သည္။ ထိုထဲက အေတာ္မ်ားမ်ားကို Fiat သို့ ထပ္မံ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး Vice President ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုတြင္ Fiat က ၉၀ % ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျပီး ၁၀% သာ Piero ပိုင္ေတာ့သည္။ Enzo ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း Ferreri ၏ျပိဳင္ကားအသင္းသည္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ တြင္ တခ်ိန္၌ Ferrari ၏ CEOနွင့္ International Automobile Federation၏ ဥကၠဌ ျဖစ္လာမည္ Jean Todt ကို General Manager အျဖစ္ခန့္အပ္ခဲ့သည္။
12:16
ထိုအခ်ိန္တြင္ Micheal Schumacher ကို ၁၉၉၆ တြင္ အရယူနိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ေျကာက္ဖို့ေကာင္းေလာက္ေသာ ပံုစံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ မွစ၍ ဆုတစ္ဆုမွ မရပဲျဖစ္ေနခဲ့ျပီး သူတို့၏ V12 အင္ဂ်င္သည္ လည္း အျခား V10ေတြေလာက္အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။ Michael Schumacher၏ Ferrrari သိူ့ ေျပာင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အလြန္အမင္း ထူးဆန္ဒခဲ့ျပီး Ferrari ဖက္ကလဲ နွစ္နွစ္ စာကာလအတြက္ ၆၀ မီလီယံကို ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။ ယေန့ထိတိုင္ Ferrari သည္ ျပိဳက္ဖက္ေတြနွင့္ယဥ္ျပိဳင္ကာ အေကာင္းဆံုး ကားေမာင္းမ်ားကို ရယူေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ တြင္ ေစ်းအျကီးဆံုး ကစားသမားမွာ Ferrari ၏ Sebastian Vettle ၏ ျဖစ္ျပီး တစ္နွစ္ကို ၅၀ မီလီယမ္ေလာက္ရရွိသည္။ Schumacher ဆီျပန္သြားရေအာင္ ၁၉၉၆ တြင္ ျပိဳင္ပြဲေသးသံုးပြဲတြင္အနိုင္ရျပီး Drivers` Championship တြင္ တတိယခ်ိတ္ခဲ့သည္။ ထိုရလာဒ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးနွစ္အတြင္းအေကာင္းဆံုးရလာဒ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ထိ Schumacher သည္ သူ ၏ အေကာင္းဆံုးပံုစံကို မျပနိုင္ေသးပဲ
13:16
ထို့ေနာက္ McLaren ၏ Mika Hakkinen ကို အနိုင္ရျပီးDrivers` Championship ကုိ နွစ္ ၂၀ အတြင္းျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၄ နွစ္ဆက္ အနိုင္ရကာ အေအာင္ျမင္ဆံုးအျဖစ္ Formula 1သမိုင္းတြင္ ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သည္။ ထို ကာလမ်ားကို သူ တစ္ေယာက္ထဲ ျကီးစိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၁ တြင္ ၅၈ မွတ္ျဖတ္ဦးေဆာက္ကာ ေနာက္နွစ္တြင္ ၆၇ ထိျဖတ္နုိင္ခဲ့သည္။ Fernando Alonso ေပၚလာေသာ ၂၀၀၅ တြင္ Schumacher သည္ နန္းခ် ခံခဲ့ရသည္ Fernando Alonso သည္ Renault အတြက္ ဆုနွစ္ဆုရယူေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ျပည့္နွစ္မ်ားသည္ Ferrari ကို ကမၻာ့ျပိဳင္ကားစင္ျမင့္သို့ျပန္လည္ ပို့ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ Schumacher ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္ Ferrari ကို ျပိဳင္ပြဲနွစ္ခု လံုးမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေစခံသည္ Ferrari ၏ မွတ္တမ္းျပဳရာကားမွာ Ferrari enzo ျဖစ္ခဲ့သည္။ 2002 ခုနွစ္တြင္ထုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး V12 သံုးေသာ ပထမဆံုးကားျဖစ္လာခဲ့သည္။ F140 သည္ အျခားေသာ ပံုစံေတြမွာလဲ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္ ၂၀၁၃ တြင္ ထုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ Laferrari သည္ Ferrari ၏ ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ကားျဖစ္ျပီး
14:21
အလြန္ကို ေကာင္းမြန္ေသညကားျဖစ္သည္. ၁.၄ မီလီယမ္ တန္ဖိုးရွိျပီး ၄၉၉ စင္းထုပ္လုပ္ျပီးျဖစ္သည္။ မျကာေသးမီက မွ အီတလီငလ်င္သင့္ျပည္သူမ်ားကိုေထာက္ပံရန္ အစင္း၅၀၀ ေျမာက္ကို ထုပ္ လုပ္ ရန္ေျကညာခဲ့သည္။ Ferrari ၏ အစီအစဥ္ကုိ Fiat ကလည္း ကူညီမည္ဟုေျကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီတြင္ အမ်ားပိုင္ ကုပၼဏီ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ Ferrari ျကိဳက္သူေတြအတြက္ အံျသစရာေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထို အေရြ့သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ တြက္ခ်က္ျပီးျဖစ္သည္။ Ferrari သည္ Fiat ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အသားက်ျပီးျဖစ္၍ ယခုအေျပာင္းအလဲသည္ ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ခဲ့ါေပ။ Fiat ဖက္ ကလဲထို အေျပာင္းအလဲ တြင္ Jeep နွင့္ Alfa Romeo ကို ျပန္လည္ သစ္ဆန္းရန္ အရင္းအနွီးရခဲ့သည္။ Fiat ၏ ရွယ္ယာေစ်းနွုန္းကို ျကည့္ျပီး ရင္းနွီးသူေတြမေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ေသာ္လည္း ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ ေအာင္ျမင္တယ္ က်ရွံုးတယ္ ေျပာဖို့ခက္ခဲပါေသးတယ္ Ferrari သည္ နွစ္ ၇၀ ျပည့္အတြက္ 350 အထူးထုပ္ကို ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
15:23
သူတို့သည္ Laferrari မွလြဲ၍ အျခား ေမာ္ဒယ္ ၅မ်ိဳးကို ထုပ္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနျပီး ဒီနွစ္ကုန္တြင္ထုပ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဒါဟာ Ferrari ၏ သတင္းအကုန္မဟုတ္ေသာ္လည္း Ferrari ၏ နွစ္ ၇၀ ျပည့္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကားထုပ္လုပ္မွဳျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျကည့္ရွဳေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

DOWNLOAD SUBTITLES: