Karl Popper, Science, & Pseudoscience: Crash Course Philosophy #8

Karl Popper, Science, & Pseudoscience: Crash Course Philosophy #8

SUBTITLE'S INFO:

Language: Turkish

Type: Human

Number of phrases: 129

Number of words: 1307

Number of symbols: 8951

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:03
Crash Course Philosophy size Squarespace tarafından sağlanmıştır. Squarespace: Tutkunuzu dünya ile paylaşın Albert Einstein görelilik teorisini geliştirirken yaşadığınızı düşünün. Ya da psikolojinin doğumuna şahit olduğunuzu, Sigmund Freud'un ve Psikanalizin ana bilim akımı olduğunu. 1900'lerin başları Batı bilimi için muhteşem bir zamandı. Büyük zihinler işteyken, zihinsel sahnede bir başka figür vardı. Genç felsefeci Karl Popper Avusturya'da --Freud'un memleketinde-- doğmuştu ancak kariyerini Britanya'da, bu ve zamanın diğer bilim adamlarının yeni dünya görüşlerini dikkate alarak inşa etti. Daha sonra Einstein ve Freud gibi kişilerin kullandığı farklı metotlara bakarken, Popper her bilimsel başarının eşit bir şekilde yaratılmadığını anlamaya başladı. Bunun sonucunda bilim ve onun sahte-bilim diye adlandırdığı şey arasında önemli bir ayrım yaptı. Bunu yapma sürecinde ise, bize bilginin doğası hakkında yığınla şey öğretti, ve gerçeğe daha da yaklaşmak için, en iyi şekilde nasıl test edebileceğimizi, ve meydan okuyacağımızı. [Tema Müziği]
01:07
Aşağı yukarı tarihin aynı noktasında ortaya çıkan, Freud ve Einstein'ın ikisi de dünyayı daha iyi anlamamızda yardımcı olacak tahminler yapmayı umdular. Freud, bireysel zihin ile ilgilendi, çocukluk deneyimlerimizin kim olacağımızda büyük etkileri olabileceğini tahmin etti. Öte yandan, Einstein, ışığın uzayda nasıl hareket ettiği hakkında neler açıkladığına bağlı olarak, tüm genel görelilik teorisini yanlışlayabilecek bir güneş tutulması görmek için sabırla bekledi. Ve bir de 1902'de doğan Karl Popper vardı, bu tahminleri keskin bir ilgiyle gözlemlemek.. için yetişen. Genç bir akademisyen olarak, Freud'un psikanalitik teorilerini öğrendi ve Einstein'ın kendisi tarafından verilen evrenin kuralları hakkındaki derslere katıldı. Ve bu büyük düşünürlerin farklı metotlar kullandığını fark etti. Örneğin Popper, Freud'un her hangi bir veri noktasının kendi teorisinin hizmetinde sunulabileceğini gözlemledi. Freud bir insanın samimiyet sorunlarını hem.. çocukken yeterince sarılmamış olması ile, hem de çok fazla sarılmış olması ile açıklayabilirdi. Aynı şekilde, bir kadının her davranışı neredeyse tamamen penis isteği ile açıklanabilirdi. Freud'un teorilerini destekleyen kanıtlar her yerdeymiş gibi gözüküyordu.
02:08
Ancak Popper, Einstein'ın farklı bir tahmin türü yaptığını gördü. Geriye bakıp, ve geçmiş bilgi ile şimdiyi tahmin etmekten ziyade, ileri bakıyordu, ve gelecekteki işlere dair tahminler yapıyordu. Einstein'ın teorisi tamamen.. riskliydi, Popper fark etti. Çünkü, eğer gelecek tahminleri ile uyuşmazsa, teorisi kesin bir şekilde yanlışlanırdı. 1919'daki güneş tutulmasının sonuçları farklı olsaydı, genel göreliliğin sonu gelmiş olurdu. Öte yandan Freud ise, neredeyse her zaman teorisini bir şekilde.. doğrulayabilmek için geçmişi farklı okuyabilirdi. Aniden, Popper Einstein'ın yaptığı bilim ile Freud'un yaptığı arasındaki.. farkı anladı, ki Popper küçümseyerek sahte-bilim olarak gösterdi. Şimdi, psikoloji ister pozitif bir bilim ister sosyal bir bilim olarak görülsün ya da farklı bir tür olabileceği tartışılabilir. Ancak sahte-bilim olduğunu sayan fazla.. düşünür bulmayacaksınız. Ama yine de, neredeyse 100 yıl önce, Popper'ın bu sonuçlara ulaştığı sırada, hiç bir modern filozof "bilim"in gerçekten ne olduğunu tanımlamadı -- ve bilgi takibinde hangi etkilerin olduğunu. Geleneksel bilim metodu anlayışı, antik Yunan'a kadar uzanır, inanılan görüşe göre, dünyaya bilimsel bir göz ile bakabilmek,
03:12
ön yargısız bir şekilde gözlemlemekti. Basitçe bakarsın, gördüğünü görürsün, ve sonradan bu gözlemlere dayanarak hipotezler geliştirirsin. Böylece, bir kuğuya baktınız, ve beyaz olduğunu fark ettiniz. Bir başka kuğuya daha baktınız; o da siyah. Yeterince beyaz kuğulara baktınız, ve sonunda tüm kuğuların beyaz olduğu hipotezini geliştirdiniz. Bu Freud'un yaptığını söylediği şeydi: İlişkileri gözlemlemek -- ancak kuğular ve renkler arasındaki ilişkiden ziyade, belirli insan fenomenleri ve insan davranışlarıydı. Ancak Popper herkesin bir çeşit ön yargılı eğilimlere sahip olduğunu savundu. Hepimiz bir önsezi ile başlarız, kabul etsek de etmesek de. Sonuçta, gözlemlemeye karar verdiğin şey, her şeyden önce gözlemleyeceğin şeye olan.. yeterli ilginden gelir. Ve bu kadar çok ilgi aynı zamanda, hakkında bazı.. inançlara sahip olduğun anlamına gelir. Peki, bu bize Freud hakkında ne söyler? Popper, onunki gibi sadece inançlarını doğrulamayı yarayan metotların sahte-bilim olduğuna ikna olmuştu. Ve herhangi bir şeyi kanıtlamak için kullanılabilirlerdi. Neol Baba'nın varlığını düşünün. Eğer Santa'nın varlığına dair kanıt bulmaya çalışacak olursam, Kolayca bulacağım. Dünya'da bir sürü Noel Baba kanıtı var! Noel sabahı ağacın altında hediyeler var. Marketteki adam var. Ve sonra..
04:15
tüm şu şarkılar var, ve hikayeler, ve televizyon şovları, ve filmler - Santa'ya olan inancını doğrulamak için birlik oluyorlar. Ancak Popper, sadece Santa'nın varlığının yanlışlamaya çalışarak, gerçek olmadığını gösterebileceğimizi savundu. Yani soru, bir teoriye başladığımızda, doğrulamaya mı çalışırız, yoksa yanlışlamaya mı? Bu ana nokta, Popper için - bilim yanlışlar, sahte-bilim doğrularken. Bilim ve bilgi hakkında sürüyle belirgin sonuçlar saptayarak bu düşünceyi detaylandırdı. İlk olarak, eğer arıyorsanız bir teori için doğrulama bulmanın kolay olduğunu söyledi. Ağacın altındaki hediyeleri hatırladınız mı? Eğer Santa'nın varlığına dair kanıt arıyorsanız, bunun aleyhine kanıt arama eğiliminde olmayacaksınızdır. İkinci olarak, doğrulama ancak riskli tahminlerden geldiyse dikkate alınmalıdır. Teorini gerçekten yok edebilecek olanlardan. Çünkü, Popper her güzel bilimsel teorinin.. sınırlayıcı olduğunu gözlemledi - şeyleri kuralına göre yapar. Bu kulağa garip gelebilir, çünkü kimse yanlış olmak istemez, ancak Popper, yanlış olduğunu keşfettiğimiz.. her inancın aslında iyi olduğunu söyler, çünkü bu bizi doğru olan şeyleri inanmaya daha da yaklaştırır. Ardından, Popper bir teoriyi gerçekten test etmenin tek yolunun onu yanlışlamaya çalışmak olduğunu savundu.
05:19
Yani, eğer Santa'nın gerçekliğini test edecek olsaydınız, metodunuz onun varlığını kanıtlamak yerine yokluğunu.. kanıtlamayı denemeyi gerektirirdi. Yani, tüm gece uyanık kalıp, hediyelerini dağıtırken yakalamayı beklerdiniz. Bu risklidir, çünkü ağacın altına hediye koyan kişinin babanız olduğu ortaya çıkarsa, Noel Baba hipotezini yok etmiş olursunuz. Oldukça benzer bir notunda, Popper reddedilemez teorilerin bilimsel olmadığına değindi. Eğer test edilemezse, teorinin pek de bir değeri yoktur. Tıpkı, Santa'nın gerçek olduğunu tüm gücünüzü onun hayal ürünü olduğunu kanıtlamaya harcayıp, başarısız olduğunda kanıtlayabileceğiniz gibi. Yani, marketteki santa sakallarını incelemeli, Santa'nın raporlarını araştırmalı, ve insanların.. bacalarından gelen diğer garip şeyleri araştırmalısınız. Eğer gerçekten Santa'ya olan inancınıza.. bilimsel bir yolla güvenmek istiyorsanız, inancınızı teste.. tabi tutmalısınız, hayal edebileceğiniz her şekilde. İşte burada, bir teoriye bilimsel deme hakkını kazanmış oluruz diyor Popper. Ve sonunda, teorini bir kez yanlışladığında, diyor Popper, bırakmaya razı olmanız gerekir. Hala Santa mitine sarılabilirsiniz, babanızı ağacın altına hediye koyarken yakalamanıza rağmen.
06:21
Santa'nın hediyeleri önceden bıraktığına ve babanızın yardım ettiği yalanına inanarak. Ama, eğer bir bilim insanıysanız, inançlarınızın gitmesine razı olmalısınız. Kanıtı kabullen. İlerle. Ve bu da günümüzde kabul ettiğimiz modern bilimsel düşünce: Test edilebilir, reddedilebilir, yanlışlanabilir. Bilimsel hipotezlerin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmazsınız, sadece yanlış olduğunu kanıtlarsınız. Bunun büyük kısmı oldukça belli görünebilir, belki de neden bunları konuştuğumuzu merak ediyorsunuzdur. Ancak Popper bu kadar doğruydu - Artık cidden çok da tartışmadığımız öyle doğru bir fikir geliştiren nadir filozoflardan biriydi. Tüm bu zaman boyunca ağırlıklı olarak bilim konuşmuşum gibi duruyor. Ancak Popper.. ve öngörüleri bize bilgi hakkında çok şey söylüyor, felsefi anlamda. Popper için, bilgi olasılık ve ihtimallerle alakalıydı. Bize verilmiş güncel bilgiden yola çıkarak.. en olası görünene inanmakta haklıyız. Ve her zaman inançlarımızı yeni bir kanıt ışığı.. içerisinde gözden geçirmeliyiz. Bir başka değişle, inancımız bilginin kendisi ile koşullu olmalı. Bu Descartes'i tatmin etmezdi, hep kesinlik ile ilgilenen kişiyi. Ancak Popper en baştan beri kesinliğin mümkün olduğunu hiç olası düşünmemişti.
07:25
Herhangi bir şeyden emin olmak zihnini kapatmanıza neden olur diye düşündü, ve bu bizim istediğimiz şey değil. İnançlarınızın yanlış olabileceği düşüncesine her zaman açık olmak.. gerçeğe yakınlaşmak için en iyi yoldur. Peki bu bizi nereye götürür? Hatırlayın, bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri bildiğimizi kanıtlamaya çalışarak başlamıştık. Ancak.. inançlarınızın yanlış olabileceği fikrine açık olmak zorundasınız -- çünkü bu onları gerçekten anlamlı tutabilen tek yol. Aksi taktirde hepimiz sadece.. ne istersek ona inanırdık, inançlar arasında hüküm verecek bir zemin olmaksızın. Bunu aklınızda tutmalısınız, çünkü bu geri kalan kursun oyununun ismi. Sadece inanmak için sebepleriniz olan şeylere inanmalısınız, ve çoğu insan için en zor olan alana gireceğiz - Tanrı. Orada görüşmek üzere. Bugün Karl Popper, ve bilime, sahte-bilime ve bilgiye dair öngörülerini öğrendiniz. -- ki en iyi şekilde sahte-bilim doğrularken, bilim yanlışlar şeklinde özetlenebilir. Crash Course Felsefenin bu bölümü Squarespace sayesinde mümkün oldu. Squarespace web sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza ve fikirlerinizi üretmek için bir yoldur. Squarespace kullanıcı dostu bir arayüz sağlar, hazır temalar ve 24/7 müşteri desteği. Squarespace'i..
08:26
squarespace.com/crashcourse'da özel bir teklife deneyin. Crash Course felsefe PBS Digital studios ortaklığıyla üretilir. Onların kanalına.. gidip Artrageous, The Good Stuff ve Blank on Blank gibi muhteşem şovları inceleyebilirsiniz. Crash Course"un bu bölümü Doktor Cheryl C. Kinney Crash Course Studio'da çekilmiştir. Bu videoya bu harika insanlar yardımcı olmuşlardır ve grafik ekibimiz Thought Cafe.

DOWNLOAD SUBTITLES: