Karl Popper, Science, & Pseudoscience: Crash Course Philosophy #8

Karl Popper, Science, & Pseudoscience: Crash Course Philosophy #8

SUBTITLE'S INFO:

Language: Estonian

Type: Human

Number of phrases: 129

Number of words: 1476

Number of symbols: 8717

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:03
Crash Course Filosoofia toob sinuni Squarespace. Squarespace: jaga maailmaga oma kirge. Kujuta ette, et sa elad samal ajal kui Albert Einstein oma relatiivsus teooriat lõi. Või näed pealt psühholoogia sündi kui Sigmund Freud ja psühhoanalüüs said teaduse silmis normiks. 20. sajandi algus oli lääne teaduses imeline aeg. Oli veel üks kuju, kes samuti tegutses teaduses eelmainitud suurte mõtlejatega samaaegselt. Noor filosoof Karl Popper sündis Austrias -- Freudi tagahoovis -- aga rajas oma karjääri Suurbritannias, mõeldes palju eelmainitud ja ka teiste temaaegsete teadlaste uutele teaduslikele maailmamõistmise viisidele. Ja peale Einsteini ja Freudi erinevate meetodite analüüsimist leidis Popper, et mitte kõik teaduslikud saavutused ei ole võrdsed. Lõpuks jõudis ta olulise eristuseni teaduste ja -- nagu tema neid nimetas -- pseudoteaduste vahel. Ning selle käigus õpetas ta meile palju teadmise enda kohta -- kuidas on kõige parem seda proovile panna ning tõele lähemale jõuda. [Tunnusmuusika]
01:07
Ilmudes ajalukku umbes samal ajal tegid nii Freud kui ka Einstein mõlemad prognoose, mis nende lootuste kohaselt pidid meil aitama maailma paremini mõista. Freud, kes tegeles üksikisiku psüühikaga, teoretiseeris, et meie lapsepõlve kogemused mõjutavad tugevalt seda, kes meist täiskasvanuks saades saavad. Samalajal Einstein ootas kannatlikult päikesevarjutust, mis võis ümberlükata kogu tema relatiivsus teooria, tuues ilmsiks uusi teadmisi valguse liikumise kohta läbi ruumi. Ja siis oli seal Karl Popper, sündinud 1902 , kes üleskasvades jälgis neid teooriaid suure huviga. Noore teadlasena õppis ta Freudi psühhoanalüüsi teooriaid ja osales Einsteini peetavatel loengutel, mis käsitlesid maailmaruumi reegleid. Ning ta pani tähele, et need suured mõtlejad kasutavad erinevaid meetodeid. Näiteks pani Popper tähele, et Freudil õnnestus panna kogu kogutud informatsioon tööle tema teooria raamistikus. Freud suutis seletada inimese intiimsusraskusi nii sellega, et teda lapsena piisavalt ei kallistatud, kui ka sellega, et teda kallistati liiga palju. Samalajal sai ta peaaegu kogu naiste käitumist selgitada peenise kadedusega. Tõendid Freudi teooriate kasuks paistsid olevat kõikjal!
02:08
Aga Popper nägi, et Einstein teeb teistlaadi ennustusi. Selleasemel, et vaadata minevikku ja kasutada mineviku infot, et "ennustada" olevikku, vaatas tema tulevikku ja ennustast asjade tulevasi seisundeid. Popper mõistis, et Einsteini teooria oli väga riskantne. Sest kui tulevik ei sobitu tema ennustustega, siis tema teooria osutuks ümberlükatuks. Kui 1919. aasta päikesevarjutuse tulemused oleks olnud testsugused, siis üldrelatiivsusteooriaga oleks olnud kõik. Teisestküljest aga Freud oleks alati saanud minevikku lugeda nii et leida oma teooriale mingi tõestus. Järsku mõistis Popper erinevust Einsteini teaduse ja Freudi teaduse -- mida ta uhkeldavalt nimetas pseudoteaduseks -- vahel. See, kas tänapäeval on psühholoogia tugev- või ühiskondlikteadus või ehk mõni muu, on vaieldav. Aga ei leidu palju põhivoolu mõtlejaid, kes peaks seda pseudoteaduseks. Aga ikkagi, ligi sada aastat tagasi, kui Popper parajasti nende järeldusteni jõudis, ei olnud ükski kaasaegne filosoof "teaduse" tõelist olemust püüdnud iseloomustada -- ning seda, millised on teaduse implikatsioonid teadmise otsimisele. Traditsiooniline teaduse mõistmise viis, mis on tagasiviidav Vana-Kreekasse, lähtus sellest, et teaduslikult maailma vaadelda tähendab lihtsalt maailma vaadata
03:12
ilma eelkavandatud ettekujutusteta. Sa lihtsalt vaatad, näed mida näed ja siis lood nähtu põhjal hüpoteesid. Seega sa vaatad luike ja märkad, et see on valge. Siis vaatad teist luike, ka see on valge. Kui oled vaadanud piisavalt luiki, siis saad sa lõpuks teha hüpoteesi, et kõik luiged on valged. Freud väitis et just seda ta teebki, vaatleb seoseid. Aga selleasemel et vaadata seost luikede ja värvi vahel, vaatab tema seost erinevate inimlike nähtuste ja inimese käitumise vahel. Aga Popper väitis, et igaühel on mingit sorti eelkavandatud ettekujutused. Meil kõigil on näiteks kõhutunne, kas me seda siis tunnistame või mitte. Lõppude lõpuks see, mida sa otsustad vaadelda sõltub sellest, millest sa piisavalt hoolid, et seda vaadelda. Ja asjaolu et sa hoolid tähendab, et sul juba on selle kohta mingid uskumused. Mida see kõik meile Freudi kohta ütleb? Popper oli veendunud, et meetodid, nagu Freudi oma, mis ainult kinnitavad uskumusi on pseudo-teaduslikud. Ja neid kasutades ei saa midagi tõestada. Kaaluge hetkeks jõuluvana olemasolu. Kui ma tahan leida tõendeid selle kohta et jõuluvana on olemas, siis on mul neid lihtne leida. Maailm on täis jõuluvana tõestusi! Kuuse alla on hommikuks tekkinud kingitused. Ostukeskuses on mingi tüüp. Ja siis on kõik need
04:15
laulud ja lood ja seriaalid ja filmid -- kõik need kokku tõendavad usku jõuluvanasse. Aga Popper väidaks, et alles siis, kui sa proovid ümberlükata jõuluvana olemasolu saad sa tõestada tema olematust. Küsimus seisneb selles: kui me alustame teooria testimist, siis kas me peaks seda kinnitama või ümber lükkama? See on Popperi tähtsaim punkt -- teadus lükkab ümber samalajal kui pseudoteadus kinnitab. Ta täpsustas oma ülevaadet tehes hulga erinevaid järeldusi teaduse ja teadmise kohta. Esiteks ta ütles, et kui sa seda otsid, on lihtne leida teooriale kinnitust. Kas sa mäletad neid kingitusi kuuse all? Kui sa otsid kinnitust jõuluvana olemasoluks, siis ei ole tõenäoline, et sa peale kinke veel vastupidise tõestust otsiksid. Teiseks, tõestus peaks olema arvessevõetav ainult siis, kui see tuleb riskantsest ennustusest -- sellisest, mis võiks teooria hävitada. Sest Popper vaatles, et iga hea teaduslik teooria on tõkestav -- see välistab mingeid asju. See võib kõlada kummaliselt, sest kellelegi ei meeldi eksida, aga Popper ütles, et iga väära uskumuse avastamisega kaasneb head, sest see viib meid lähemale ainult tõeste teooriate usaldamiseni. Järgmiseks Popper väitis, et ainus tõeline teooria test on see, mis proovib seda falsifitseerida.
05:19
Kui sa uurid jõuluvana olemasolu, siis pead sa selleks proovima tõestada, et teda ei ole olemas, selleasemel, et tõestada, et ta on olemas. Seega sa oled kogu öö üleval ja proovid näha teda kingitusi toomas. See on riskantne, sest kui inimene, kes tegelikult tuleb kingitusi tooma juhtub olema sinu isa, siis sa oled jõuluvana hüpoteesi ümber lükanud. Samal teemal juhtis Popper ka tähelepanu sellele, et ümberlükkamatud teooriad ei ole teaduslikud. Kui seda ei saa testida, siis ei ole sellel teoorial palju väärtust. Näiteks, jõuluvana olemasolu saab tõestada vaid siis, kui sa teed kõike, et tõestada, et ta on väljamõeldud, ning siis kukud läbi. Seega pead sa kaubanduskeskuses jõuluvanasid habemest kiskuma. Sa pead uurima jõuluvana märkamise juhtumeid, ja erinevaid veidrikke kes on proovinud inimeste majja korstna kaudu sisse murda. Kui sa tahad tõeliselt usaldada oma usku jõuluvanasse, ja seda tõeliselt teaduslikul viisil, siis pead sa oma uskumuse proovile panema, igat moodi kuidas sa seda oskad. Alles siis võid sa Popperi hinnangul õigustatult nimetada teooriat teaduslikuks. Ning viimaks ütles Popper, et kui sa oled oma teooria ümber lükanud, pead sa olema nõus sellest loobuma. Tähendab sa võid ju endiselt uskuda jõuluvana, isegi siis kui sa näed oma isa kinke kuuse alla viimas ja
06:21
uskuda tema vale, et jõuluvana tõi kingid natuke varem ära ja tema lihtsalt "aitab". Aga kui sa oled teadlane, pead sa olema valmis oma uskumustest lahti laskma. Aktsepteeri tõestusi ja liigu edasi. Ja see on kaasaegne teaduslik mõtteviis: katsetatav, ümberlükatav, falsifitseeritav. Sa ei proovi tõestada teaduslike hüpoteeside õigsust, ainult nende ekslikust. Palju sellest võib tunduda nii ilmselge, et sa võib-olla mõtled, miks sellest rääkida Aga see näitab, kui õigustatud Popper oli -- ta oli üks neist filosoofidest, kellel õnnestus idee nii täpselt paika panna, et me isegi enam ei kahtle selle õigsuses. Paistab, nagu ma oleks kogu selle aja rääkinud teadusest. Aga Popper ja tema ülevaated räägivad meile ka palju teadmisest filosoofilises mõttes. Popperi jaoks oli teadmine teisaldatav ja juhuslik. Meil on õigus uskuda midaiganes, mis paistab meie hetkeandmeid arvestades tõenäoline. Ja me peame olema alati valmis oma uskumusi muutma, sõltuvalt uutest teadmistest. Teisisõnu meie uskumused peaks olema tingimuslikud teabest. See ei oleks rahuldanud Descartes'i kes muretses alati teadmise kindluse pärast Aga Popper ei arvanud kunagi, et kindel teadmine oleks üldse võimalik. Kui üldse midagi,
07:25
siis ta arvas, et milleski kindel olemine suleb su silmad ja seda me ju ei taha. Parim tee tõeni on olla alati avatud võimalusele, et sinu hetke uskumused võivad olla valed. Mida see siis meie jaoks tähendab? Mäletad, et me alustasime sellest, et proovisime tõestada, et me teame seda, mida me teame. Aga sa pead olema avatud võimalusele, et sinu uskumused võivad osutuda vääraks -- sest ainult nii on neist kinni hoidmisel üldse mingit mõtet. Vastasel korral me kõik lihtsalt usuks mida me tahame ilma, et meil oleks alust erinevate uskumuste vahel otsustada. Jäta see endale meelde, sest see on kogu ülejäänud kursuse oluline osa. Sa võid uskuda ainult seda, mille uskumiseks sul on põhjust ja me alustame teemast, mis valmistab enamikule inimestele raskust -- jumalast. Ma loodan teid seal kohata. Täna sa õppisid Karl Popperit ja tema teaduse ülevaadet, pseudoteadusi ja teadmisi --mida saab kõige paremini kokku võtta nii: teadus lükkab ümber, pseudoteadus kinnitab. Selle episoode Crash Course Filosoofiast tegi võimalikuks Squarespace. Scuarespace aitab luua veebilehti, blogisid ja veebi poode sulle ja sinu ideedele. Squarespace pakub kasutajasõbralikku liidest, kohandatavaid malle ja ööpäevaringset kasutajatuge. Proovi Squarespace'i
08:26
aadressil squarespace.com/crashcourse et sada osa eripakkumisest. Crash Course Filosoofia on todetud koostöös PBS Digital Studios. Sa võid külastada nende kanalit ja vaadata mõnda suurepärast esitlust nagu Artrageous, The Good Stuff ja Blank on Blank. See Crash course'i episood filmiti Doctor Cheryl C. Kinney Crash C ning meid aitasid kõik need lahedad inimesed ning meie fantastiline graafika meeskond Thought Cafe.

DOWNLOAD SUBTITLES: