189th Knowledge Seekers Workshop Sept 14th, 2017

189th Knowledge Seekers Workshop Sept 14th, 2017

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Human

Number of phrases: 2032

Number of words: 20962

Number of symbols: 97361

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:44
De Stichting Keshe, een onafhankelijke, non-profit, niet-religieuze, ruimte-gebaseerde organisatie opgericht door nucleaire ingenieur Mehran Tavakoli Keshe introduceert aan de mensheid de wetenschap van het heelal, Plasma Wetenschap Keshe Foundation ontwikkelt universele kennis en ruimte technologieën die oplossingen bieden voor grote mondiale problemen, een revolutie Landbouw, Gezondheid, Energie, Vervoer, Materialen, en meer. De toepassing van Plasma Science in de vorm van speciaal ontwikkelde plasma reactoren en andere apparaten, zal de mensheid de echte vrijheid geven om in diepe ruimte te reizen. Plasma Science bestaat door het gehele heelal. Het is hier en het behoort tot jou. Onze kennis, onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de plasmastructuur is vooruitgang geboekt om iedereen in staat te stellen deel te nemen aan het proces. Word een schepper en begrijp het werk van het heelal voor het goede van de mensheid op deze planeet, evenals in de ruimte!
01:55
Het gebruik van MaGravs, Nanomaterials, GANS, Liquid Plasma, Field Plasma en andere Plasma technologieën zijn gekomen als een nieuwe dageraad voor de mensheid om te vorderen en werken in harmonie met het heelal. Conventionele technologie applicaties zijn verspilling, beschadigend en veroorzaken vervuiling op de planeet en alle levende wezens. Plasma Science biedt oplossingen en verbetert bestaande methoden en het gebruik van middelen in alle aspecten die het leven van alle wezens aanraken. Plasma wordt door de stichting gedefinieerd als een gehele inhoud van velden die accumuleren en maken van materie en het wordt NIET bepaald door zijn fysieke eigenschappen zoals ionisatie of temperatuur. Ook, met Plasma wetenschap, we begrijpen hoe we materie terug kunnen zetten naar de velden. Met vermelding van de heer Keshe, "MaGrav staat voor magnetische-gravitatie, wat betekent dat plasma absorbeert of geeft. En elke plasma heeft de beide, het heeft geef en het heeft...
02:57
En als ze het evenwicht niet kunnen vinden, verdelen ze zichzelf totdat ze het evenwicht vinden die zij aan de anderen kunnen geven dat zij kunnen ontvangen wat zij willen ontvangen en verder geven. " Bepaalde atomen en moleculen vrijkomen De Keshe Foundation heeft een manier ontwikkeld om deze vrijkomende velden te verzamelen vanuit het milieu binnen een vindingrijk en voordelig nieuwe overgangsstatus die M.T. Keshe heet GANS. De eerste stap van het proces van de vorming van verschillende basissoorten GANS, is Nano-coating metalen. Dit wordt ook door middel van etsen chemisch uitgevoerd (stoombekleding met natriumhydroxide) of thermisch door verwarming (brandbekleding door gasbrander). Tijdens ieder coatingproces, Gaten tussen de buitenste lagen atomen worden gecreëerd. De restlaag wordt vaak aangeduid als nano-coating, gedefinieerd door de gestructureerde lagen van nanomateriaal, die opbouwen tijdens het creatieproces van de coating. Nano-coated metaal in interactie met andere verschillende metalen platen, in een zoutwateroplossing creëert MaGrav Fields.
03:58
Deze velden trekken dan beschikbare elementen om een specifieke GANS te vormen, die verzamelt en vestigt op de bodem van de container. Deze GANS is gevormd uit onafhankelijke energiezuinige moleculen (zoals kleine zonnen) die in verschillende toepassingen kan worden gebruikt. (RC) Welkom iedereen aan de 189e Kenniszoekers Workshop voor donderdag 14 september. 2017 en... zoals in de laatste 188 workshops hebben we de heer keshe klaar om ons te vertellen over de nieuwste in Plasma Technology vandaag. ... Mr Keshe, ben je daar voor ons beschikbaar? (MK) Ja, goedemorgen, goede dag voor jou zoals altijd, waar en wanneer dan ook je luistert naar deze kenniszoekers, reeks leringen. Zoals we eerder hebben gezegd,... op donderdagmorgen hebben... U stelt de One Nation, One Race, One Planet aan.
11:23
We geven ruimte aan de mensen die deze organisaties zullen structureren om ons te laten rennen ... het platform in de donderdagse leringen die ze kunnen uitleggen en we zien de volwassenheid als ze komen om te begrijpen hoe te, op een manier de zaken van de Universele Raad, de Aardraad, uitvoeren en andere organisaties waarvoor zij verantwoordelijk zullen zijn. .. Zien we leden van de Universele Raad of de Aardraad, wie zijn online? (RC)... Ja, er zijn nu meerdere in de... panellid. (MK) Kan ik iets toevoegen... voordat ze beginnen. ... Mary Vu, lid van de Aarde Raad... voor Noord-Amerikaans continent. Ze heeft... weggenomen door... voorwaarde die zij heeft uitgelegd aan de andere leden van de Raad die we begrepen hebben...
12:26
en de druk die bij deze baan gaat. en we hebben haar geaccepteerd en... tegelijkertijd hebben we van de mensen van dezelfde volwassenheid en hetzelfde begrip, omdat de Aardraden een speciaal ras van mensen zijn, hoe meer mensen zullen begrijpen wanneer ze werken, komen ze vooruit. En dus we konden niemand meer passend vinden dan... een ander lid van de Universele Raad ... heel erg de manier waarop we Dr Parviz van de Universele Raad naar de Aardraad brachten nu hebben we hetzelfde gedaan met... een ander lid van de Universele Raad, dat hij nu lid wordt van de Aardraad. We laten hem zich voorstellen zoals hij aanwezig is. Daar hij zijn positie als Universele Raad heeft verlaten en lid worden van de Aardraad,
13:33
Wayne zal zichzelf en zijn visie verklaren, als lid van de Aardraden en we bedanken hem voor het accepteren van de positie, als lid van de Aardraden, vanaf deze week. Dus, de Vietnamese taal is open voor elke Vietnamese die zou willen wees nu van de universele raad... met de... Vietnamese taal. Oké, ga alsjeblieft. (WN) Hallo iedereen, hallo meneer Keshe, bedankt voor de gelegenheid om... verwelkom me als onderdeel van de... Aardraad voor Noord-Amerika. Ik... ik kijk er naar uit om met iedereen te werken en... we... zal doorgaan met het proces, voor vrede ... dat is mijn wens en... en de wens van de raden zo verenigden wij om... te vervullen dat... die verplichtingen van...
14:52
het brengen van de geesteswetenschappen als One Nations, One Planet, One Race, Dus, dit is heel eerbetoon en plezier om met u te werken ... de Universele Raad en ook de... de aarde raad nu, en ook het Core Team en ook alle Knowledge Seekers Workshop ... Zoekers... over de hele wereld. En met de hele mensheid, zodat we vrede kunnen bereiken en vrede kunnen onderhouden. Veel dank. (MK) Hartelijk dank voor het accepteren van de positie. Kunt u ons al wat meer achtergrond geven, nu dat je een deel bent van het, wat ik noem, groep van de zes leden van de Aardraad? Kunnen we meer weten over uw achtergrond? We konden niet weten wanneer je lid was van de Universele Raad.
15:56
Waar kom je vandaan, jouw ervaringen in het leven en in jouw, wat zie je, de toekomst met vrede? (WN)... Mijn... mijn achtergrond is... als sociale medewerkers.... in... in de Verenigde Staten ... Ik... Ik heb mijn weg gewerkt... van de middelbare school tot en met de Graduate School ... om een maatschappelijk werker te worden, om... naar... je belt gewoon, om te bellen... een persoon om een maatschappelijk werker te worden in... in de Verenigde Staten. ... Ik moet door de school gaan om de masteropleiding te krijgen. Dus, door dat proces, ik... Ik heb het onderwijssysteem geleerd, hoe het werkt. ... Omdat de achtergrond in... in de bacheloropleiding ik heb is in de sociale wetenschappen.
17:00
Ik studeerde religies en... sociale werken en... en alle religies en politiek. Om te repareren, naar het sociaal werk te gaan. In... in de sociale werkvelden in de Verenigde Staten zijn er twee velden om in te gaan. ... Een van hen is... de kanten van de kinderen of de oudere kant. Maar voor de kinderen kanten ik... Ik kan het niet aan. Gewoon omdat het te veel voor mij is. ... vanwege de achtergronden die ik heb is... met de oorlogen in Vietnam en de vluchtelingen en... en dat alles... ik ging er doorheen, dus ik... ik zie de... de... de zware... van dat en ook de onderzoeken van kindermishandeling, seksueel misbruik, psychologisch misbruik en lichamelijk misbruik. Dus, voor mij ik... Ik kies de zijkanten van de andere zijden heet de oudere kant. Dus ik ging... ging naar die zijkanten... maar hetzelfde met... lichamelijke mishandeling,
18:08
seksueel misbruik en financieel misbruik en... en daarom werkte ik in, en ook ik werk in een verpleeghuis... ik zie de s... de fysieke verslechtering van een menselijk wezen ... de psychologische... ook de financiële kanten ervan. ... En dat is waarom... waarom heb ik geleerd... maar op dezelfde tijd heb ik... Ik heb ook... gewerkt in de... de behuizing zijden, ... de financiële kanten ervan financiële aspecten daarvan. ... Dus, ik deed... ik zie... de de... de behoeften van de mensheid hebben we nodig. In de fysieke kanten is... is... is, ze hebben eten nodig, schuilplaatsen en... en... en verbonden met de financiële kanten van deze wereld. Maar ook, als je het ziet... als je met de ouderen werkt...
19:12
Als ik met de ouderen werk, zie ik veel dood en verdoving. ... ik... ik was daarbij betrokken geweest... om de... te zien... de fysieke achteruitgang, maar wanneer... wanneer mensen pijn hebben, keren ze eens naar binnen. Dus ik... ik... ik zie het als het bewustzijn... Sommigen van hen sterven in rustige omstandigheden en sommige van hen sterven in de... in agon... in veel pijn. Maar op het einde hebben ze ook iets dat ze... maken ze vreedzaam. Daarom vraag ik mezelf altijd aan... Ik deed het niet... ik wist het niet, de school leerde me dat niet allemaal. Persoonlijk moet ik dat ervaren, als ze... zien, weet je, wanneer je op een dag ongeveer drie doden ziet, en je begint jezelf af te vragen, ... Daarom begint ik mezelf af te vragen hoe, wat is het leven hier op aarde, gaat het allemaal om?
20:18
... Waarom zijn we hier? ... Waarom... waarom bestaan we in dit heelal, voor welk doel? Daarom... wanneer ik met Keshe studeer, met de Keshe Foundations. ... en dat is waarom ik... toen ik over leerde ... het Nanomateriaal, de technologieën hiervan, ... kan mensen helpen om hun pijn te verlichten. Dus ik... en dan, en uiteindelijk, hebben we weggelopen... van deze aarde en reis naar diepe ruimte. Daarom begint ik te waarderen... De mensheid heeft een vreedzame gedachte nodig, zodat we dit kunnen doen, kunnen genieten van de... de stilte van het heelal. En de rustige manier... dat is waarom ik... toegetreden tot de Universele Raad om de,
21:26
werk met de, de Universele Raden en haal wat ervaring en... en nu is de kans dat... Voor de Aarde Raad. Dus, we zullen alle deze koppelen om de menselijke behoeften te begrijpen, op dezelfde tijden... naar... naar... vooruitgang in het vredesproces. Dus dat kan de mens... de mensheid, de mensheid,... de geesteswetenschappen, zal begrijpen waarom is... Vrede is nodig, voor ons om naar de diepe ruimte te reizen, en... en ook onder ons zijn met... elke mens met andere entiteiten, en ook met de planeet... om de planeet te repareren naar de betere omstandigheden.
22:32
Dus dat... dat we de... kunnen genieten de plent... plentyfuls van... van wat deze planeet, de blauwe planeet biedt aan ons. En ook in diepe ruimte... wat het universum aan de mensheid heeft aangeboden. Maar er zijn voorwaarden, de voorwaarden zijn, we moeten vrede en liefde hebben, binnen... binnen onszelf en uitbreiden dit naar, naar andere wezens ... op aarde en ook rond het heelal. Dus ik... ik zie de noodzakelijke, de... de noodzaak ervan. Maar ook, er is een... een manier die... dat we dit kunnen uitzoeken. ... Wanneer, wanneer de Universele Raden en Aarde Raden en het Core Team werken aan het Handvest. En ik zie het belang van die Charters, praat over de ziel. ... Wanneer we in onze zielen tikken is... is... is... ... we... we zien de schoonheid ervan.
23:41
... En, en de zielen heeft het de... de... veel, veel, meer dan de fysieke, dat, dat we in deze tegenwoordige tijden hebben, maar door de zielen is zo... Sommige mensen noemen deze conscientiousness, bewustzijn of andere namen van het. ... Maar... als we over de echte praat, dat raakt ons allemaal, is, de ziel is erg rustig en het is, het is... het wil alles zijn. ... Het wil eenheden, het is wil liefde, het is wil de vrijheden en, en... en, en dat is wat ik, ik... ik... ik trek er aan toe... Is, is, is, is... je ziet de schoonheid, wanneer de geesteswetenschappen samenwerken,
24:45
in dat is perspectief... En, en ik ben, ik ben heel, ik ben heel hoopvol. En het is dat we dit allemaal kunnen bereiken, alhoewel het is... we hebben omhoog en omlaag, maar het potentieel is zo, zo geweldig, en het is, het is de kansen is nu, voor ons om vooruit te gaan, en... en vooruit te gaan. Voor ieder, en ieder van ons neemt de verantwoordelijkheid om vrede te bereiken, zodat we vooruitgang kunnen maken en tot het grootste potentieel kunnen groeien van elke mens op het gezicht van deze blauwe planeet aarde. Dank je. (MK) Hartelijk dank Wayne. Wayne, als je het niet erg vindt, Het is goed voor ons, wat ik noem, 'Keshe Foundation Knowledge Seekers'
25:57
kennis leren, een stukje kennis die niet in de boeken kan worden geleerd, zoals u in het deel van uw praatje zei. Ik weet, ik heb veel vrienden uit Vietnam tijdens de oorlog, ... sommige van hen die ik zeer respectvol heb, door middel van wat ze hebben doorgemaakt. En we kunnen deze dingen niet leren, zoals u zei dat u het in uw gesprekken hebt geslaagd. Ik weet dat je door de Vietnam-oorlog is geweest, en veel Amerikaanse luisteraars luisteren hierop. En veel andere mensen die oorlogen overwegen, luisteren naar deze leringen. Ik ben door, revolutie geweest, en niemand kan deze dingen voelen, tenzij je er doorheen bent geweest, en dit rijpt je op zoveel manieren. ... Is niet de pijn, maar het is de wijsheid die het brengt. Sommige mensen gaan het uiterste ervan, en sommige mensen proberen het te herhalen,
27:06
omdat ze lijden hebben willen ze dat anderen lijden. Maar sommige mensen zoals jij en ik, zien dat lijden als een stap om te veranderen, om de verandering te brengen. En niet veel mensen kunnen het gevoel van revoluties verklaren als je alles overnacht loslaat of de oorlogen waar je mee verstrikt raakt. En je moet voor het eerst een plek vinden om te overleven tot de volgende dag. Zoals ik al zei heb ik veel goede vrienden, Vietnamese vrienden. ... Als het niet pijnlijk is voor jou, als het niet het geval is, als je dat accepteert, zoals Dr Parvis ons uitgelegd heeft, de emotie van een arts aan beide zijden van de oorlog, in de oorlog in Iran en Irak, en wat hij is... heeft hem gemaakt om te zijn wat hij is. Kunt u ons uitleggen als het mogelijk is, uw ervaring waar u vandaan kwam, en hoe kom je naar de Verenigde Staten? En uw ervaring van de Vietnam-oorlog, wat een van de meest verschrikkelijke oorlogen is die we zagen in Oost-Azië.
28:16
Dat we er van leren en deel van ons worden, begrijpen waarom u naar vrede streeft, wat is de Ethos achter je denken, alstublieft? (WN) Ja, meneer Keshe... ik herinner mij nog steeds, ... dit is april... 28-29 oktober 1975, Ik was heel jong, ik wist geen dingen, ik dodging de kogels, Ik hoor ik helikopter bovenop het huis. ... En toen ik begint, ben ik gewoon nieuwsgierig naar het en ik heb net de deuren geopend, en dat er soldaten zijn aan de voorkant met M16's en... en tanks op de straten, en hij zegt: "Sluit de deur,... Ga binnen je kind." Dat is alles wat ik me herinner, ik was zo bang en ik sloot de deuren en,
29:21
en toen ik ging ging ik binnen en ging ik onder de... de... het bed, ... En, en begin schudden en, en zeg tegen mezelf... ... ik zeg gewoon, 'waarom, waarom... Waarom kan ik daar niet uitgaan en spelen? ' En mijn familie zei: "Nee, dit kan je niet doen." En dan, dat is wat ik me herinner,... De schok, die ik nog steeds herinner, zoals ik zei dat het is... En daarna en dan de... Wij, mijn familie... vijf jaar later is... 1980's ontsnappen uit Vietnam door rivierboot, wordt een vluchteling in Thailand. Terwijl we in de reis waren... geplunderd door de piraten drie keer. En zij zoeken ons naar goud en geld en Silvers,
30:31
Wat er ook waardevol is, nemen ze van ons af. En daarna gaan ze wat ri... Ze werpen wat rijst voor ons om te eten. En dan nemen ze wat mensen aan en zetten ze... geweren in hun hoofd en... voor hen om hun kostbare dingen te gooien die ze hebben. En ik zag alles en toen ik... ik was hongersnood en ik was drinkwater door de lepels van... ongeveer twee lepel water elke keer... elke keer, dus driemaal, heb je drie... drie maaltijden dus, elke keer is... is twee lepel water. Dus, drie lepel water... theelepel, voor elk ... leden in de... in de... de rivierboot, om de Zuid-Chinese zee te oversteken. ... Op die tijd is mijn derde dag... ik... Ik was... ik zei,
31:36
"dit is het, ik ben... ik ben klaar met..." met mijn fysieke... "Ik kan niet meer overleven." En ik... ik hou de... de... de lege container en ik heb gehoopt dat ik binnen zal zweven... stroom rond de... de oceanen en hopelijk zal iemand me redden. En ik ga weg, ik ga weg... ja, ik moet gewoon... (RC) Uitgegeven. (WN)... Ja, ik ga gewoon door en ik... en dan de volgende morgen herinner ik me dat ik nog leef... Het komt op de vierde dag. Het was 7 dagen, 7 dagen of 10 dagen in de oceaan met... net als jij, zee... de? Alma? de? Irma? ... de sterren... je ziet de overstroomde mensen.
32:42
maar dit, de overstroming maar je kan niet uitstappen... stop. En toen ging ik naar vluchtelingenkampen... en dan... met prikkeldraden om het hek en M16's weer... en hier veel volkeren, net als... tien, tien duizenden volkeren in een kleine plaats en... je weet wel, maar gelukkig zetten ze ons in, direct aan de oceaan, zodat we een oceaanbries zouden kunnen hebben. En toen kwam... Ik kwam naar Verenigde Staten en toen... was, was september, 3 september 2 u... 197... 1980's kwam ik naar de Verenigde Staten. Mijn eerste nacht in Verenigde Staten... was heel rustig. ... Het hele ding veranderde met mijn perceptie. Eén dag was ik in een gescheurde landen, die voor mijn eigen leven vluchtte, als een kind, dodging de kogels of bom.
33:49
De volgende dagen is... is... is... de komende jaren laters met... met... in de oceanen wordt bijna een... een... a... een stuk vlees om de vis te voeden en de volgende ochtenden was ik in het droge land geconfronteerd met dingen in de vluchtelingenkampen vechten voor de volgende overleving en dan, de volgende dagen was je vrij ... op dat moment noem ik het Verenigde Staten, Los Angeles is mijn land. 'De landen van het vrije'... en ik vreugde dat, dus ik begin met mijn educatie opnieuw. Met dat proces droom ik dat altijd één dag Ik kan mijn verhalen delen en alle oorlogen stoppen... als dat mogelijk is. Waarom moeten we dit doorgeven om te bewijzen voor wat?
34:58
Rennen voor ons leven, gewoon om te overleven. En ik vraag het altijd, altijd. Waarom doen we dit? Wie doet dit aan de Humanities en... en... en waarom sommigen kunnen overleven en anderen zijn dood?... Er zijn drie miljoen soldaten in Vietnam dood, vanwege de oorlog in Vietnam... en 58.000 Amerikaanse soldaten sterven en anderen... ook die burgers... en de psychologische gevolgen hiervan. En dan daarna de vluchtelingen, de .. de boot mensen, er is nog een... miljoenen sterven. En dan, en dan verkracht en ook moorden, tijdens de landen en...
35:59
en kom hierin in en begin opnieuw met het nieuwe land, de nieuwe taal en de strijd. En ik vraag het gewoon aan dit... in mijn hart, in mijn ziel, zeg ik 'Jij weet, als er een schepper is... een liefdevolle Schepper, waarom deze dingen gebeuren? " En ik begint... beginnen te lezen in de Schriften van Genesis tot openbaringen en .. en verschillende religies. Zij leren allemaal vrede, maar op een of andere manier zijn we niet vreedzaam. Dat is de lessen achter dit is .. is de mensheid nodig om te volwassenen, maar een beetje ... niets doen dat pijnlijke of... je weet is... is... Je hoeft geen pistolen op te halen... andere mensen pijn doen...
37:05
Met blote hand kun je dat doen, maar we moeten twee keer denken voordat we dat moeten doen aan andere mensen of andere levende wezens. Dus, dat kan iedereen vooruitgang... al deze zijn ook te veel voor... voor een persoon om het te nemen. Ik... ik... als iemand door oorlogen gaat of ga er doorheen, alle hoofdpijn en alle... de... de door de mens veroorzaakte rampen die er gebeuren. Elk individueel, of... degene die veroorzaakt, denk dan alstublieft tweemaal over dit. ... Ik verleng mezelf naar de vrede en de liefde. Alstublieft, wat je ook doet, denk eerst of voel je eerst, dat andere mensen zal beïnvloeden,
38:08
andere wezens en ook niet alleen in dit leven, maar ook het volgende leven. ... Wij... we zijn hier in de lichamelijkheid voor tijdelijke's, 70 jaar, 80 jaar. Sommigen zijn 5 jaar en sommige zijn 10 jaar oud, ... ze moeten al deze lijden. Maar hun... hun ziel gaat nog steeds door, ze sterven niet, jouw ziel sterft nooit... Dus, alstublieft voor iemand, als je begrijpt... wat de zielen werken, laten we... samenwerken, laten we samenkomen en... en deelt de ervaring, wat je hebt ... met andere volkeren voor het vreedzame doel, hier op aarde en door het heelal. Omdat het tevergeefs is, doen iedereen het... andere mensen pijn doen
39:18
voor een paar verandering... een paar dollar of zelfs miljoenen dollars. Daarom zie ik, als ik met de elderlies werk, miljoenen, miljoenairen die sterven voordat ze doodgaan... ze lijden zoveel. Man... daarom begint ik opnieuw vragen... Waarom?... waarom is het maar een klein stukje papier dat we geld bellen. En mensen moeten... ga na elkaar in de pijnlijke en... en .. en vreselijke manier. Om hun einde te bereiken, maar andere mensen eindigen zijn zoveel lijden en... en... martelingen. ... met hun fysieke en ook in hun ziel. Dus, wij... dat is... dat is waarom in mijn hart en in mijn zielen ik... Ik hou altijd van Vrede... dat vreedzame moment in het leven is... is zo kostbaar
40:24
... als je zit, doe niets in de stilte ervan... zie je de schoonheid van... van wie je bent en je begint te houden van het en dat moment van het leven is... Ik noem het, dit moment is het 'beste moment van het leven'... en... en daardoor... ik zal alles doen om te delen en ook, u weet... deel uitmaken van de mensen die vrede willen maken. Dus, dit ik... ik... verleng mezelf naar... deel uitmaken van die kans om samen te werken en samen te werken. ... als... zo lang als ik in deze lichamelijkheid ben en daarna verder
41:34
... om vrede te begrijpen en te bereiken, het is veel werk, maar we kunnen het doen... Wij... als een menselijk ras zijn we nu volwassen genoeg om te zien al deze dingen zijn gebeurtenissen en we hebben... wij allen staan op en zeggen tegen onszelf, "genoeg is genoeg" en in de tijd om te vorderen en... en de liefde en de vreugde van het samenzijn zijn als een menselijk ras op de rustige manier Dank u, meneer Keshe en bedankt voor iedereen die hierop luistert ... 189ste Kenniszoekers Workshop. Dank je. (MK) Dank je wel Wayne, hartelijk dank voor het aanvaarden van de positie als lid van de Aardraad. Degenen die bekend zijn met het werk van de Stichting en de oprichting van de Aardraad begrijpen dat, de manier waarop de leden van de Aardraad worden gekozen.
42:51
En als je in de achtergrond van hen allemaal kijkt, zij komen van alles in één continent, maar leven in een ander vanwege omstandigheden die ze hadden, of ze hebben meer begrepen over de veranderingen in Man en een hij, wat hij aan een ander doet en hoe leven ontworteld wordt, zonder reden. Alleen voor de hebzucht van de Man, die de hebzucht van de Man is. Wanneer we naar elk lid van de Aardraad kijken, je vindt hetzelfde soort... denkbeeld. Het meest is door trauma's om te begrijpen hoe onrechtvaardigheden en hoe de oorlogen zijn en hoe conflicten worden gecreëerd voor het voordeel van de weinigen of voor iemand dat iemand anders mag zijn. Deze ervaringen verrijken de Aardraad, deze ervaringen brengen de leden van de Raad bij elkaar bij elkaar, elkaar begrijpen in wat zijn de doelstellingen van de raad
44:04
Vrede brengen, voorwaarde voor vrede creëren en tegelijkertijd de ervaring van het verleden verzamelen het rustige leven voor de rest van de mensheid en de mens in de ruimte maken We hebben veel geleerd in alle aspecten van de wetenschap, maar de wetenschap van de emotie, de wetenschap van het begrip. het gevoel komt van binnenuit, komt alleen binnen de man, met zijn begrip en onrechtvaardigheid en onjuist gedrag. Niemand kan dit begrijpen, tenzij je er doorheen bent geweest en niemand kan het waarderen, tenzij je er deel van hebt gemaakt. Op zoveel manieren, als we de mensen zien die deze soort onrechtvaardigheden hebben veroorzaakt, de mensen die oorlog aanhalen, op zoveel manieren hebben geen ziel in vrede Veel namen die we kunnen noemen, veel namen kunnen we bellen die de oorzaak van de oorlog zijn geweest,
45:20
alleen voor hun eigen ego en hun eigen tevredenheid van ego. Zoals Wayne zei, de oorlog doet het niet met een pistool, het kan in elke vorm of vorm zijn. En dit is waar we naar toe richten is het doel om de cursus te veranderen. En daarom wijzen we op zo veel manieren kennis uit voor vrede. De kennis om vrede te brengen in je emotie door het begrip van het werk van het plasma. De kennis om vrede op de planeet te brengen, door ontwapening, door nieuwe kennis, de legers die geen zin hebben om te bestaan. We zullen streven, het werk van de Keshe Foundation wordt sterk ondersteund op de achtergrond door verschillende overheden en organisaties en mettertijd, zoals we hen hebben gevraagd wanneer we bij hen zitten, Wij ondersteunen hen om op te treden om de ethos van de Keshe Foundation te ondersteunen. Er zijn degenen die er graag van zouden willen zijn,
46:28
maar ze zijn bang om hun natie daaraan te verbinden. Mijn advies aan u, zoals ik weet dat veel van jullie als wereldleiders luisteren, als we contact met u hebben en we in tijden met u hebben onderhandeld. Teken het vredesverdrag en pleeg je natie, de rest is de angst die niet bestaat. Zoals ik al zei, beginnen we steeds meer te leren, diepgaand, over de kennis van het plasma en in zijn realiteit het plasma van de ziel van de man. En als we dieper en dieper gaan, worden de leringen erg, heel klein in het onderwijs. Want zelfs, bijvoorbeeld, laatste weken onderwijzen, niet veel mensen begrepen de diepte van de kennis. De diepte van de kennis is een zeer korte uitbarsting ervan, omdat het lang duurt voor de mens, zelfs om te begrijpen en begrijp het concept van wat gezegd is. Het is voor ons dat verschil te maken en het verschil komt niet door een of twee stappen.
47:41
We maken inspanningen en in de komende tijd we zullen laten zien hoe de inspanningen worden verzameld om te zijn... om het proces van vrede te kunnen voltooien. Zoals we al hebben gezegd, geven we de leden van de Aardraad beide en de Universele Raad om deel te zijn van deze leringen en hun positie als lid van de Raad uit te leggen. Hun werk op dit moment zit aan het schrijven van het boek wat we de boeken noemen of de boodschap van vrede, de ethos van vrede voor de mensheid te komen. Wordt niet geschreven door een, zoals gezegd, maar zal door veel van ons worden geschreven. die elk van ons met universele taal Raakt elke taal op deze planeet aan. Is er iemand van de Universele Raad die ons graag wil verlichten. Rick ben je daar? (RC)... Ja... houd maar een seconde vast... Hallo, ja ik ben hier de heer Keshe. Ik zie er is...
49:09
ongeveer zes of zeven mensen van de Universele Raad hier als panellid. Misschien zou er één van hen willen spreken? (CdR) Hallo, goede morgen, goede middag. Naarmate we afgesproken waren, zouden we beurzen afwenden, ieder van ons als raadslid en we werken allemaal en we weten allemaal hoeveel en wat er veranderd kan worden. Maar de prestatie zoals Wayne net heeft doorgebracht, is door te delen wat je als kennis verwerven, maar kan iemand anders dienen als je ze in nood ziet. Of waar kun je een gegeven hand geven. Het is allemaal zoals Wayne zei: "Matureren, zelfs een klein beetje om gewoon weg te lopen van geweld, om weg te lopen van pijn, weg te lopen van pijn.
50:19
Dus, in plaats van dit als onderwerpen te houden, vorig dinsdag-platform, hebben we het omgezet en weglopen van pijn, lijden, omdat we allemaal weten dat het ergens is op een punt in ons leven bestaat het. Het is een punt waar je sneller rijpt dan, als je leven op een soepele weg gaat. Maar we willen allemaal dat we genoeg hebben geleerd. Wij willen allemaal veranderen. Dus, we beginnen onze eerste stappen in te voeren het pad creëren; Hoe kunnen we de schoonheid verhogen, hoe kunnen we de vreugde vergroten? Hoe zijn we, als een spilpunt, zo belangrijk, dat niemand ervan bewust is, hoe zijn we met elkaar verbonden, elkaar? Dat, als we onszelf positioneren, dat door ons, een kleine richting maken
51:33
Naar keuze, in opzet, worden we automatisch herorganiseerd, opnieuw positioneren Velden rondom ons, maar het omvat de hele planeet. En dit is wat Wayne probeerde te brengen. Als meer mensen zich bewust zijn dat ze de vinger op de positie zijn en zij kiezen met de juiste bedoeling om te manoeuvreren naar die schoonheid om de schoonheid binnen uzelf te brengen, om dat te accepteren, heeft ieder van ons een juweel binnen, Het is gewoon om het te vinden, want in sommige delen van de wereld Je kunt jezelf niet eens als een schoonheid bekijken. Maar we proberen mensen te stimuleren, om uw eigen schoonheid te openbaren. En het is een deel van ons, iemand is goed in het onderwijs,
52:39
iemand is goed om andere mensen te verzorgen. Sommigen zorgen voor zieke mensen, Sommige mensen begeleiden kinderen. Als je al in dit soort positie bent en ze zo veel zijn, zelfs een boer of in een fabriek werken je bent er niet alleen om jezelf te dienen maar je bent de hele samenleving aan het dienen. Omdat je deel uitmaakt van iets dat iemand anders zal dienen. Zelfs als u stoelen of bedden maakt, of u snijdt hout, of u oogst of u werkt in de boerderijen. Jij bent allemaal onderdeel van het dienen van iets voor iemand anders. Dus, het is een bewustzijn dat niemand aan jou brengt, zoals je al deel bent. Nu, hoe kunnen we leren om het meer open te stellen dat soort bewustzijn, dat als ik uitstap en ik mijn kind naar school breng,
53:46
hij zal onderdeel zijn van een andere toekomst. Dus, ik ben al die ene vinger op die energie, die de verhuizing maakt het kind naar de school, om te leren in een andere omgeving, om te leren wat er om hem heen gaat, omdat het zo snel verandert, dat we soms niet eens kunnen volgen, Maar dan, maak je kind bewust, dat hij deel uitmaakt van een ander onderdeel om te dienen. Want wat doen we, wij .. de eerste vraag stellen we onze kinderen, wanneer ze beginnen tot een bepaalde leeftijd, "Wat wil je zijn als je opgroeit?" Sommigen van hen zeggen: "We weten het nog niet, of ik weet het niet of ik wil dit of dat zijn" En bepaalde kinderen zijn direct op de stip! Ik wil een actrice zijn, ik wil een zanger zijn, ik wil danser zijn, Ik wil kunstenaar zijn en meestal die kinderen, die al zijn
54:53
het dragen van deze vreugde en het doel, Ze hebben deze velden al gemanifesteerd: 'Ik ga die weg volgen.' Dus, als je al zoveel draagt... Denk niet dat je niet belangrijk bent. Denk niet dat je geen juweel draagt, maar manifesteer het meer, wees meer bewust, als je je kleren aanzet om uit de deur te lopen, zoals ik al eerder zei, "Iedereen heeft een ander soort uniform, het is onze kleding", maar het brengt een bericht, als je ergens naar huis gaat, je zal iemand dienen, jij geeft iemand een hand, Je spreekt met iemand. Dus, als u besluit om te gaan en uit te stappen en dat spilpunt te zijn van dat veld, met de juiste bedoeling, om het mooier te maken, en wees meer bewust dat je die schoonheid draagt. Dan ga je al zo veel mensen om je heen veranderen. En Rick had een mooie tijd, ik weet niet of hij het magisch mag uitbrengen.
56:07
En dan, misschien, ga verder met andere delen van het onderwijs, dat we niet alleen een zijn. Wij zijn allemaal verbonden, u verandert uw positie in uw denken, wat ga je geven aan iemand, hoe ga je mee... zelfs een cadeau voor iemand anders. Je kent de vreugde van, en de zorg, hoe je het zal kiezen, welke kleur, dit zijn allemaal intentiegebieden. En als je op de hoogte bent van die velden, en jij, door je bewustzijn, je kan ze vergroten, want dan maak je er echt meer van uit. En het is niet zo moeilijk om te observeren en te zeggen: "Als ik die beweging maak", zoals Wayne zo duidelijk naar voren bracht, die kleine kleine verandering, als ik dat maak, Dus, in de ochtend beslissing en ik loop uit met het bericht van, 'Jij weet, ik ga de verandering zijn, ik zal die spilpunt zijn'
57:12
dan veranderen je hele omgeving al, En dit is waar veel mensen niet denken, weet je, we zijn niet belangrijk. Je bent zo belangrijk, omdat je deel uitmaakt van alles. Je bent verbonden met zoveel meer, en dat is dat bewustzijn. En dan sluit je de bedoeling eraan, je verhoogt je velden, zoals de heer Keshe altijd zegt: "Alles is Fields, ook jij bent een loopt plasmaveld." Het is gewoon jouw huid, wat is de container, Omdat Jalal iets heel mooi naar voren bracht, Hij zegt: 'Wat is nu meer belangrijk voor de kip of de schelp?' En ik zei: "Ik zal vragen", en ik vroeg de heer Keshe en de heer Keshe, 'Ze zijn beide belangrijk omdat men de andere niet kan dragen zonder de andere, de andere dragen. " Dus, het was een indicatie van, dat weet je, Jij bent allemaal belangrijk, want we zijn allemaal verbonden. We zijn allemaal in een groot, mooi Plasma Veld, we zijn op een grote, mooie Planet.
58:22
En als elke kenniszoeker kan begrijpen dat je zo belangrijk bent draaipunt om vrede te bereiken door uw eigen beslissing, elke ochtend, elke minuut van de dag. Zelfs door de spiegel te gaan en in je eigen ogen te kijken, wat zijn je ziel, en zeg: "Je weet dat je mooi bent" Je verandert je velden, je verandert uw bedoeling En je zal zien, je dag gaat veel gladder. En we leren allemaal, we zijn allemaal op een pad van het verzamelen, zoals sponzen. Het bericht dat ik als lid van de Raad wil brengen is: "Ga naar de schoonheid, ga naar de vreugde, verhoog de vreugde van wie je bent, wat je bent. ' Verhoog de velden en daar ga je, dat is Rick die deze spilpunten meebrengt Zo belangrijk vooruit, je zult zien, zoals het op dinsdag was.
59:35
Hij zal de magneten op de tafel plaatsen, en nu gebruikt hij slechts een vinger. En zie je, de vinger is jouw lichamelijkheid, de magneet is, laten we zeggen, je bedoeling. Nu, als je met je vinger beweegt, je fysiek, en ga je... (MK) Excuseer me, Rick (CdR) Ja (MK) U moet een scherm delen, we zien niet op het hoofdscherm, alstublieft. Rick, je moet het hoofdscherm delen... Veel dank. (VV) Rick Ik denk... Ik denk dat ik je video in plaats van open zie, kun je het proberen... of doe je iets anders, daar zie je dat je het niet ziet verlicht het... Ik zie, oke, laat maar, we hebben het. (RC) Het zou wel goed moeten zijn, eigenlijk, toch? (VV) Ja, we konden het gewoon niet op het hoofdscherm zien, maar we hebben het nu. Dank je. (RC) Sorry, het was niet onderzocht. (CdR) Hartelijk dank, Rick, ik weet dat dit een heel mooi voorbeeld is,
01:01:01
maar jij weet de belangrijkste... de belangrijkste uitleg over dit alles is, Zoals de heer Keshe de laatste keer zei, zei hij: "Mijn wens is mijn bevel." En wat was zijn wens? Wereldvrede! En hij zei: "Ik zal het bereiken, want het is mijn wens." Nu, als ik Rick's vinger op een magneet kan gebruiken, en nu begint Rick en laten we zeggen dat dit de heer Keshe is. In zijn fysieke, maar met de bedoeling en de wens van de wereldvrede. Nu, waar hij op dit bord staat, alle andere magneten, die rond zijn, zijn jullie allemaal. We kunnen er 1000 op zetten, we kunnen er 10.000 op zetten, we kunnen er 10 miljard op zetten, maar laten we zeggen, we geven u een voorbeeld met een paar. Nu, als dit op de vinger staat, de bedoeling van de vrede.
01:02:13
Nu, de velden manoeuvreren, de bedoeling is er. Nu, wie er al in het leven is om Wereldvrede te creëren, zal zich herpositioneren, naar hoe de heer Keshe beweegt. Omdat hij de velden creëert, door verschillende niveaus. Niet alleen door zijn wens, maar ook door de kennis te brengen. Hoe te bereiken, hoe u het kunt toepassen. Hoe te delen, hoe om er rekening mee te houden. En hoe je het zelf kunt verhogen. Nu, om te begrijpen, dat je allemaal deel bent en je bent allemaal verbonden wanneer Rick dit verplaatst. Iedereen verplaatst zichzelf, een beetje, sommige gaan sneller. Als ik u als voorbeeld kan geven, kennenzoekers, die heel dichtbij zijn, verhuizen veel sneller, zie je. Er is een aanhoudende beweging, en misschien,
01:03:19
als de heer Keshe deze hele reeks op een betere manier kan verklaren, maar ik wil u als raadslid u naar voren brengen, het begrip we zijn allemaal onderdeel van een totaal. En als men begint en alle anderen verbinden, en herpositioneren zich, om hetzelfde te doen, voor dezelfde wens. "Mijn wens is mijn bevel", voor de wereldvrede. Dan zal ieder zichzelf herpositioneren, omdat het een golf is die je creëert, van Plasma Field en dit op dit bord, dat Rick laat zien, je kan niet ontkennen dat je uiteindelijk niet zal bewegen en daarom is Wayne zo juist. Kijk hoe alles wordt herpositioneerd. En ik wou dat we met een groter bord kunnen werken en er meer op kunnen zetten. Maar ik ken kinderen, toen ze het zien op het vorige dinsdag,
01:04:25
ze waren verward, omdat aan hen, 'Magneten moeten naar elkaar toe gaan.' En ze waren aan het gaan, ze waren aan het klagen, en ze konden het niet krijgen zoals Rick het had gepresenteerd. Dus moesten ze erachter komen, Tegelijkertijd luisterden ze naar de uitleg, dat ze de magneten moesten veranderen, voor hen om de positie van de velden te veranderen, anders stonden ze voortdurend op de vingers en het kan pijn doen. Dus, eindelijk na een lange tijd uitoefenen, ze slaagden erin om dezelfde instelling te krijgen als Rick. En nog steeds met Rick kan het gebeuren, dat als het te snel gaat, Maar als het langzaam gaat, jullie zijn allemaal verbonden Dus de meer magneten, die we verzamelen, rustig, door de vreugde te vergroten en het plezier om waar we zijn te zijn, wetende dat we verbonden zijn en dat doel vergroten,
01:05:39
we zijn de hele planeet herpositioneren, heel zacht, heel langzaam, soms sneller, soms langzamer. Maar met dit bericht wilde ik erop wijzen, we zijn allemaal verbonden, we zijn allemaal belangrijk, we zijn er allemaal van. nu is het om bewust te worden, hoe je kan creëren en verhogen, hoe mooi je bent, om je mooie boodschap te brengen. Bedankt, voor uw aanwezigheid vandaag. (MK) Hartelijk dank, Caroline. Elk ander lid van de Aarde of de Universele Raad die graag zou willen spreken? Laat die magneten daar, Rick. Ik zal je iets anders laten zien, alstublieft. Is er enige... zijn er leden van de raden die graag spreken, of sluiten we de sessie... betreffende de raden? (VV) Ik zie geen handen omhoog. (MK) Ik denk... we hebben veel geleerd van de twee kanten van de munt, van de Universele Raad en de Aardraad. We hebben meestal niet veel zeggen van de leden van het Core Team.
01:07:47
Is er iets van het lid van Core Team die de langste geweest is, gevestigde opstelling, van de stichting, W... hoe zie je de vooruitgang in de jaren die we zijn geweest, en hoe we zijn voortgang, als lid van... (AB) Goedenmorgen, de heer Keshe (MK) U bent geen lid van het Core Team bent u? (AB) Nee, ik zou gaan vragen, hebben we de... Perzische... Farsi Raad? (MK) Nee, we hadden de Parviz... kan je je microfoon sluiten, alstublieft? ... We hadden Dr Parviz als lid van de Universele Raad, die is verhuisd ... of een positie als lid van de Aardraad nu aanvaarden, het Perzische of Farsi-taal lid van de Raad, is momenteel vrij. (AB) Oké, dus als... als iemand er een aanvraag voor wilt doen, kan ik dat doen. Ja ? (MK) Ja, ik denk dat je een perfecte kandidaat bent, maar je moet door de kanalen van de applicatie gaan (AB) is geen probleem. (MK) Heel erg bedankt. (AB) Dank je wel. (MK) Dank u wel, Azar. Het belangrijke deel van het hele werk,
01:08:57
moet niet met de emotie weggevoerd worden, zo veel groepen hebben gedaan en komen en gaan. Mijn werk is om een solide basis voor vrede te creëren. Door eerst te leren, kennis eerst delen, in veel opzichten vrede aan de mensheid, in de kleine aantallen. Ik probeer het begrip van het werk van het Plasma te realiseren, Dat door middel van technologie creëren we geen mythen, dat er iets is. Alles kan uitgelegd worden. Alles kan op tafel gezet worden, en wetenschappelijk uitgelegd, dat deze keer, vrede komt uit het verstand, en vrede komt niet uit sentimentaliteit uit. Om dit te doen, wordt het jaren genomen, maar op vele manieren, zoals ik al vaak heb gezegd,
01:10:11
"de tijd, de datum en de plaats" "werd benoemd, eeuwen en 1000 jaar geleden" zoals het is als een man, als je iets maakt, weet je dat je het nodig hebt. Zo veel dagen, of zoveel weken, of zoveel uur om een pad te koken. Het zou er niet zijn, de minuut zet je alles in. De vooruitgang van het begrip, en de vooruitgang van de verbetering van de ziel, van het leven van een entiteit heeft een duur, het is bekend, het is als een schilderij, dat elke kleur op het schilderij doek moet komen, dat de schoonheid van de laatste foto is gezien, dat het kan worden gewaardeerd. Menselijk ras is al lang geleden op zijn pad, verschillende kleuren op het doek van het leven van deze planeet is toegevoegd. En nu is er min of meer tijd om dit doek te zetten
01:11:18
in het rijpen van de ziel van de man en de foto wordt voltooid, naast het canvas van de Universele Gemeenschap, dat je deel uitmaakt van een stukje puzzel, wat meer vervolledigt en brengt meer naar de schoonheid van de totaliteit. Op zoveel manieren moeten we het proces begrijpen. We moeten begrijpen waar de kennis vandaan komt, en begrijp hoe we op een zeer vreemde manier verbonden zijn. Ik heb dit gedaan, ik heb dit eerder in de leringen getoond, maar wat interessant is, is wat op de tafel zit met de magneten. Ik heb dit dinsdag dinsdag in de leringen gezien, in de dinsdagmiddag leringen. En heel erg, in de meeste van mijn leringen heb ik dit gebruikt, maar niet veel mensen begrijpen het. Maar laten we uitleggen, toevoegen aan de kennis, of in de weg, laten we de kennis poetsen,
01:12:27
dan begrijpen we, hoeveel, we zijn meer verbonden. Wat je ziet, deze magneten op de tafel, hebben ze allemaal een verbinding met het bord. Het bord is de Aarde en zijn magneten zijn Mannen, Je ziet ze, hoe ze verbonden zijn, zeer goed verbonden. Rick, als je een van de magneten kon nemen en probeer te duwen, en zie hoe ver het vasthoudt, voordat andere magneet beweegt. Kun je dat wel doen? Heeft u dikker magneten bij u? Als u dikker magneten hebt? Ja misschien wel... Dat zal wel. Als u een magnetenstapel van drie kunt maken? En het is beter met een. Als u dikke cirkelmagneten heeft, met twee van hen? Het is veel beter dan deze dunne, dunne tonen niet veel. Ja, dat trekt elkaar aan. De ringmagneten, die je in je hand had, "whap", kreeg je alles. De dikke... Rick, magneten die je had. Als u een paar van hen hebt, zet ze op de tafel.
01:13:38
Ja, en de andere. Schuif het gewoon en zie hoe ver het zal duren om de andere te verplaatsen? Oké, meet het gewoon. Gewoon... ga gewoon in dat het... Vlak voordat het aanraakt. Zeer langzaam. Breng het in het midden, breng het in het midden. Oke, maar heel traag, net voordat het het beweegt. Oke nee nee, laat het nee nee nee nee laat het zoals het was, laat het op de... Ja goed. Je ziet het is ongeveer twee centimeter, of een en een half, gewoon, ik zeg twee centimeter. Als je deze ringen de Soul of the Man zet, en de tafel om de planeet te zijn. U ziet delen van de velden van deze ziel, in de bevestiging van de planeet, heeft gedicteerd dat het de positie van de afstand is, twee centimeter Omdat de ziel nog steeds verbonden is, is het nog steeds verbonden met fysiek en het is verbonden via het veld. Je kijkt naar die tafel, dat witte stukje papier, net als een papier.
01:14:52
Ik kijk er niet zo op. Ik kijk er naar als dat wit papier, is een combinatie van gravitatie-magnetische velden, welke mijn ziel ermee deelt, en de andere zielen delen er mee mee. Dus, dat creëert nabijheid, compactheid, omdat we allemaal verbonden zijn met deze planeet. Dit is de manier waarop dat ons absorbeert en vasthoudt aan ons, vanwege... niet alleen onze fysiek is eraan verbonden, maar het gravitatie-magnetische veld van dat, atomen in dat papier, zijn ook verbonden met onze ziel, die is de aarde. Nu, als je, draai gewoon. U ziet het oppervlak van de ring, die aan de tafel zit. Als u het gebied van die ring berekent. Is het... de hoeveelheid gehechtheid van de mens, naar de fysiek van de planeet. Nu, als je de ring van de zijkant plaatst, is zij zijdelings en vermindert het de bijlage aan de tafel.
01:16:04
Als je het kan opstaan, zonder te houden. Als je kan staan? Misschien zet je twee magneten samen, dat het het kan vasthouden? Zet twee magneten samen als één, dan kunnen ze opstaan. Ja? Krijg nog twee magneten, zodat ze hetzelfde kunnen opstaan. Uw tafel is beetje schuin, dus het rolt naar beneden. Heb je nog een paar magneten, hetzelfde? Je ziet, de afstand is veranderd. Kan je de twee magneten opnieuw zetten en de afstand tussen de twee vlakken meten? Nu, zie je, we praten over veel langere afstanden, minder gehechtheid aan de fysieke aard van de aarde. We verhuizen naar drie en een half, vier centimeter, maar we zijn nog steeds verbonden met deze tafel, naar deze planeet. Dit is onze ziel, dit is onze fysieke, die eraan verbonden is. Maar je ziet... Nee, het moet hetzelfde zijn. Afstanden veranderen.
01:17:35
Maar, wat is het interessant, heb je nog een magneet Ring, magneet als dit? Heb je niet meer gehad? Oké, houd het als een, dat is goed genoeg. Zet gewoon een, laten we kijken naar de ene, het maakt niet uit. Nu zie je, de afstand is van eenentwintig en een half tot ongeveer zesentwintig. Het verhuisde van twee centimeter, dat was meer gehechtheid van de fysiek van de planeet. Naar min of meer dubbel. Maar wat... het zal interessant zijn, als je die ziel verwijdert. Als u die ziel uit de fysieke bijlage van deze tafel verwijdert, welke is de aarde, nu zie je de afstanden. Als u het aanzet, is het nu kant. Als je ze aan hun zijde zet, zie je... en de andere, je hebt minder fysieke bijlage, en je ziet, game changes. Maar er is nog een ander interessant punt met dit, is... Verplaats nu de andere naar de lucht. Ga gewoon omhoog.
01:18:53
Verplaats de enkele in de lucht en zie hoe meer de afstand wordt. De afstand beweegt, stijgt. En als je hetzelfde doet, met de andere magneet. Losmaken van de aarde of van de tafel U zult erachter komen dat het bewegingsgebied drastisch toeneemt. Omdat er geen bijlage meer aan de tafel zit. Er is geen bijlage meer aan de Aarde. Dus, als u het belang van dit begrijpt, begrijpen we hoe onze Soul werkt. Hoe zijn we los van fysiek, in een andere dimensie. Wat is heel interessant, is... we zien dit in de materiële staat, maar als je naar de ring kijkt, holle ring in het midden, dat is de ziel van de man, en de ring is de lichamelijkheid van de man.
01:20:01
Het is zo veel, de energie in het centrum wat dicteert, de kracht van de fysiekheid van de ring. Dit is iets dat ik veel jaren heb geleerd en veel mensen begrijpen het niet is dat de energie, de meester energie zit in het midden van de ring, niet op de materiële staat van de ring. Dat is waar de ziel van de man is. Dat is waar zoveel energie wordt geabsorbeerd die gegeven, dat geeft de dimensie van de lichamelijkheid aan wat het moet zijn. Dit zijn symbolisch, maar ze zijn in feite nu ver van de Waarheid. Als u meer magneten of minder magneten brengt, zwakkere magneet of sterkere magneet ze hebben allemaal interactie, ze hebben velden om te interageren. Wij dicteren de positie. We dicteren wat we graag zouden geven. Zoals ik al zei, heeft de ziel van de man een bepaalde kracht
01:21:23
die op dat moment, laten we de aarde van de zon zeggen of een bepaalde positie in de hersenen van de ziel creëert het eigendom, het effect, de manifestatie van de aarde. En dezelfde straal, in een andere sterkte, verder weg van deze planeet schept manifestatie van Saturnus of Jupiter. Het grootste probleem dat we hebben is om te begrijpen waar onze velden van de kracht van onze emotie dicteert de materie van de lichamelijkheid van ons, in de dimensie van het bestaan. In een van mijn leringen heb ik lang geleden geleden iets heel simpel uitgelegd en ik ga vandaag terug, want Het zal degenen maken die de wetenschap van het leven in het heelal begrijpen dichter bij het begrip van de Schepping. De mens is passief, de mens kijkt niet diep genoeg in de realiteit van het bestaan.
01:22:43
In onze leringen hebben we uitgelegd dat we allemaal voor de eerste keer begrepen zijn dat we zijn gemaakt uit Amino Acid, dat een gasvormig deel van deze planeet is. Maar er is een heel vreemde verschijnsel. Het fenomeen is dat, hoe hebben sommige van ons gedaan besloot een botstructuur te hebben, armen en benen, sommigen van ons hebben besloten om een mengsel van de botstructuur en spier te hebben, sommigen van ons hebben bij conversie besloten geen botstructuur te hebben, sommigen van ons hebben besloten op een dikkerste botten te lopen op een plat land en sommigen van ons hebben besloten om sommige botten te hebben die we kunnen zwemmen, maar we moesten heel dun zijn als een vis. Waarom en welke toestand van de ziel heeft het verlangen van de manifestatie gecreëerd?
01:24:05
Ook al kwamen we allemaal uit hetzelfde Aminozuur. Ik heb deze vraag al een paar keer geleden aan de afdeling landbouwonderwijs en ik zag dat het niet zou kunnen, het was niet in staat, Het was niet begrepen hoe ik was... bedoeld. Waar is de ziel van een boom? dat het zich manifesteert in de lichamelijkheid van de boom? We hakten de takken, we hakken bladeren, maar het overleeft nog steeds. We kap per ongeluk een vinger van een man In ieder geval overleeft hij nog steeds, het is als een boom, maar waar is de ziel van een plant? Dan leert dit ons hoe we in de ruimte moeten leren niet naar de lichamelijkheid kijken maar de essentie van de schepping vinden. Hoe komt Mans, houdt zijn ziel boven en hij... benen en armen omlaag verbonden te zijn met de planeet?
01:25:30
En hoe komt de boom of een struik of een plant in zijn ziel in de planeet? En het laat zijn benen en armen weg van de planeet precies tegenover het menselijk ras of de dieren. Heeft de bijlage van de ziel aan de planeet die dit dicteert of is het de realiteit die de zielvoorwaarden zelf hebben naar de voorwaarde van de manifestatie van de velden binnen de planeet, volgens wat het moet worden geabsorbeerd? Dan moeten we een grote vraag van onszelf stellen. In de wetenschap van de ruimte, in de wetenschap van diepe ruimte waar zoeken we naar de ziel van de entiteit? In de wortel van de boom of in het hoofd van het wezen? Waarom doen we, heel erg, als we kijken naar de structuur van de fysiek
01:26:42
van de planten Leven zien we hetzelfde? De bomen zijn als het Menselijk lichaam, hebben botstructuur en ze staan op. De struiken zijn als een vis en kruiden en andere vegetaties zijn alsof de wormen als zodanig geen skelet hebben gekozen. Dan moeten we begrijpen wat de functie van de Ziel is in de manifestatie van de Entiteit, in de structuur van het heelal? Waarom is deze planeet in de fysiek gezien zoals het is in zo'n positie in de structuur van dit zonnestelsel? Waar is de Ziel de Zon en letterlijk, als je deze planeten en hun manen kijkt zijn als de vingers, nieren, armen en benen, welke van buiten, waarvan de man de kennis niet heeft gekend om naar dit zonnestelsel te kijken, toont een entiteit van zijn.
01:28:04
Onze fysieke structuur als een zon, als een zonnestelsel is niet wat je denkt, vorm van een ei. Het heeft een eigenschap en zijn eigenschap, is erg veel volgens wat erin zit. "Ik maakte de mens in de afbeelding van mijzelf." Dus, als we armen en benen zien, als we boomstammen zien van bomen en takken, wanneer we vissen zien met gillen en flippers en alles anders, dit laat de manifestatie van de lichamelijkheid zien ten opzichte van de kracht van de ziel van de eenheid die de zon is Dus, wanneer de mens in de ruimte beweegt en kijkt op het geheel van de velden van dit zonnestelsel ziet u een schepsel. We zien Entiteit met een totaal van de lengte en de kracht van zijn velden. Kijken we naar de ziel van de planeet of beoordelen we het door zijn manifestatie van zijn fysiek?
01:29:21
We hebben nieren, we hebben harten en we hebben lever maar niet van ons stopt ons hoofd in andermans hoofd om te kijken wat erin zit. We kijken hoe het van buitenaf ziet en dit is wat de wetenschappelijke wereld en de kosmologie niet hebben begrepen. Mettertijd zullen we naar de structuur kijken van de manifestatie van de eenheid van de planeet of een ster. voordat we bereiken. Is als de ziel van de man dicteren voor de man om een vinger, een teen en welke kleur en welke vorm te hebben. Er is geen verschil in de wereld van de schepping. Het is alleen de man die deze beperking heeft gemaakt, volgens zijn eigen intelligentie en begrip van het verstand van de schepping. Dus, wanneer... zien we deze magneten, hoe ze bewegen, we zien, als we bijvoorbeeld een stof van ijzeren zouden kunnen maken, bijvoorbeeld op dit bord, we zouden hebben gezien hoe de velden deze stof veranderden.
01:30:33
Als u een stof van ijzer op dit bord plaatst en de magneet hieronder beweegt, dat het de velden kan krijgen, maar dat er niet aan kan worden gekoppeld. Zoals veel van ons hebben we gedaan, als kinderen in een school, we zien de velden, sommige staan op, sommigen gaan naar beneden, sommige spreiden, sommigen nemen een vorm, en dit is precies wat met onze structuur van ons leven is. Hoe plannen we het, hoe structureren we het? Hoe beslissen we, nu we onszelf hebben losgemaakt, we krijgen de kennis om onszelf van deze planeet af te lossen, hoeveel zal aan deze planeet worden gehecht? Hoeveel zijn we nog steeds deel van deze structuur van deze planeet? Dit is onderdeel van wat we moeten begrijpen, en dit is een onderdeel van wat in de totaliteit we hebben niet begrepen. "Ik maakte de mens in de afbeelding van mijzelf." Dus, nu we onze eigen ziel kunnen beheersen,
01:31:41
we begrijpen wat we erin zetten, we gaan er uit, Welk beeld willen we gezien worden... door de anderen, ten opzichte van onze ziel. Dit is een Game-Change for Humanity. We hebben altijd de schuld gegeven en de God gezocht om het voor ons op te lossen. Nu zijn wij de Schepper van onze eigen Ziel. Hoe zouden we graag gezien willen worden? En zoals ik al eerder in vele leringen heb gezegd, "Nu zijn wij die beslissen, en niet wij die kunnen schuldigen." We hoeven geen predikers te zijn, maar om de schepping te begrijpen. En begrijp dat we deel uitmaken van deze schepping. En vanaf nu, als we naar de ruimte en in gaan we beslissen hoe we onszelf in een Deep Space zullen manifesteren, naargelang waar we aankomen En nu we erin geslaagd zijn om tot dit punt van verstand te komen, waarom doen we de verandering hier niet? Waarom streven we er niet om de verandering hier te maken voordat we gaan?
01:33:00
Voordat we de ruimte voor de mens openen en zien wat deze veranderingen voor ons brengen. Zullen we allemaal blond, blauwe ogen worden? Of zou... allemaal zwart en bruin haar zijn? Zullen we allemaal Chinees kijken of zouden we allemaal willen zijn welke kleur, ras en geloof we ook hebben gekozen om onszelf te bellen. Of kunnen we van Chinees veranderen met een vingervlek, naar een zwarte man in Afrika? Op veel manieren, ja, dat kunnen we. Het is slechts een gebrek aan vertrouwen in ons, of de manier waarop we hebben manifesteerde onze zielen in onze lichamelijkheid, die ons veranderd heeft. Anders hebben we dit alles in onze hand. Zoals ik al eerder heb gezegd, "Als we het buiten kunnen doen, waarom kunnen we dat niet binnen doen?" Of hebben we een manier gevonden om de anderen te misbruiken van wat we binnen doen, buiten weten dat we niet kunnen misbruiken en het boek open is. Dit is het mysterie dat de mens zelf moet oplossen.
01:34:20
Als je anders in Deep Space kijkt, en zoals we allemaal geboren zijn in verschillende gebieden en we hebben verschillende vormen en kleuren genomen, wat betekent dat het onze ziel is die onze conditie dicteert, waarom doen we het nu niet? Waarom kiezen we niet het pad van vrede en één ras worden? De vraag is... 'Wat moeten we verliezen?' Of het beste deel ervan is... "Wat we er zijn om te winnen!" Zoals ik zei, "er zijn geen samenvallen in het leven van de mens op deze planeet". Dus, het is hetzelfde in het Leven van de Keshe Foundation. Er is geen toeval dat we Wayne worden lid van de Aardraad, op zo'n cruciaal punt. In een komende tijd zullen we de reden begrijpen. Ik ken de reden. Ik was aan het denken over dit... drie weken geleden. Drie, vier weken geleden zei ik: "In de keuze van de Aardraad is er een probleem."
01:35:44
Ik kon het probleem zien. Maar ik kon niet als lid van de Aardraad er alles aan doen, omdat we niet kunnen interfereren. En we zagen de verandering. In minder dan een week, tien dagen, zag ik de verandering en ik klikte op mij. 'Dat was wat ik had willen denken omdat Het heeft een verandering nodig en de verandering is er. ' Want door... de nood te kennen en wat er moet komen in wat we hebben onderhandeld. Een positie van een Soul, zoals Wayne, wordt zeer belangrijk voor onze onderhandelingen over vrede. Wanneer, op een manier, vier leden of drie leden van het Core Team of Universal... Earth Council of Universal Council, zitten op dezelfde basis samen, in onderhandeling voor vrede met de wereldleiders, gezamenlijk spreken we uit de kracht van ervaring en kennis.
01:37:00
En dit is belangrijk voor ons allemaal. En dit is belangrijk voor de onderhandeling voor vrede. Want samen kunnen we die verandering maken. En samen kunnen we degenen maken die oorlogsmakers zijn om te begrijpen. Een zeer mooie vlinder. Vliegende vrijstaand maar verbonden met bijlage van de velden. Dit is onderdeel van wat we moeten begrijpen. Dit is onderdeel van wat we als race moeten verzamelen. Om in staat te zijn om de noodzaak te begrijpen... en om de positie te kunnen begrijpen. Als een van ons het gesprek in de afgelopen vijftien minuten had begrepen, twintig minuten...
01:38:31
Jij hebt het pad van Vrede gelopen. Jij hebt de voorwaarde voor vrede in de ziel van jezelf gemaakt, die dan weerspiegelt het aan de anderen. U kunt zien hoe makkelijk, nu, dat u allemaal opgeleid bent in de kennis van Plasma, kan verbinden, werk van de natuurkunde, werk van het heelal, werk van de ziel van de man werk van het begrijpen van de kennis van het heelal zo makkelijk aan elkaar... en geniet en verheug hun bestaan. Maar op het einde... wat wil je jezelf manifesteren als nu je je ziel kan veranderen? Wilt u uit de kamer lopen en terugkomen, als een Chinees Want iedereen is Chinees in de kamer, dat ben je allemaal hetzelfde? Of wil je... in de andere kamer uitgaan waar is iedereen zwart van kleur en bruin in de ogen? En zouden we allemaal, de Chinezen en de Zwarte, in de kamer lopen waar er is
01:39:50
alle blauwe ogen en blonde en niemand weet de realiteit waar we vandaan komen? De lichamelijkheid van de man is een kameleon van de ziel van de man. Het is de man die moet beslissen hoe het zich manifesteert. En in een zeer korte tijd, ga naar Deep Space we zullen zien hoe goed een kameleon we zijn. Omdat, terwijl we denken dat we het prooi zijn, worden we opgevangen, als we het werk van het heelal niet begrijpen. En we krijgen alleen maar een andere man, niet door de leden van de universele gemeenschap. Want als je onze Ethos niet verandert, als we het werk van het Leven niet begrijpen in het heelal zien we dat niet, wat was een mens omgezet in een lam en we hebben het gejaagd, is onze eigen broer. Er zou geen fout moeten zijn als we de Ethos van het Heelal begrepen.
01:41:06
Want we maken geen vergissing. Ik legde dit uit in een deel van het onderwijs, privé leer, en ik breng het uit voor veel mensen om te begrijpen waarom de mens het nodig heeft begrijp en in een zin, enkele minuten geleden, legde ik uit. Nu heeft die man de kennis opgedaan, die door zijn ziel zich als iets anders kan manifesteren. En laten we zeggen dat je zoon, of je vader, zuiver in de ziel bent besluit om het leven van een lam te begrijpen en te ervaren en jij wordt de jager. En bij jagen, beseffen je dat je je eigen zoon hebt gejaagd, je vader, zou je het eten? Het is een moeilijke manier om te zetten, maar het is een realiteit van wat snel naar de man komt. Zoals sommige van ons puur worden in het begrip van het werk
01:42:19
en wordt beheerder van onze eigen ziel, dan als man door zijn gewoonte, avontuurlijk is We zullen graag weten hoe een vis voelt, en dan worden we gejagen... en worden gevist. Wilt u bij het einde van een haak komen en zegt, "Stop met me eten, ik ben een man. Ik ben gewoon aan het testen? ' Of u kunt nooit betrapt worden omdat niemand in de visserij is om een ander dier te doden? Verplaats dit naar Deep Space. Dit is het essentiële punt WAAROM we op deze manier hebben geleerd. Het bericht van vrede is het behoud van de mens van zijn eigen pijn in de toekomst. In vrede in de geest, in vrede in ziel, in vrede in het milieu, raken we niet aan, te gebruiken, te kwetsen. En dan begrijpen we de reden waarom. Onderwijzen op deze manier is de enige manier waarop de man in de toekomst de cursus zal veranderen.
01:43:40
Is niet door straf, maar door het begrijpen, 'Ik kan niet degene zijn die een ander schaadt.' 'Niet ik, ik zal niet vissen!' Geen angst voor die vis kan mijn zoon of mijn vader zijn maar als ik niet vis kan ik niet worden gevist als ik het test. Is het vertrouwen in de structuur, is een vertrouwen in het milieu dat we zijn. Zullen we gestolen worden of we kunnen vertrouwen dat er niets gebeurt? Ik geef je een voorbeeld, heel vreemde voorbeelden. Soms geleden kwamen er een aantal kenniszoekers om ons te zien in Italië. En terwijl ze bij 2 of 3 dagen bij ons waren, werden ze 2 tot 3 keer beroofd, alles wat ze hadden, ze weten wie ze zijn... wanneer ze naar het onderwijs luisteren. Ze werden beroofd terwijl ze gingen om iets te kopen om iets te vinden, en ze werden opnieuw beroofd! En het antwoord was heel makkelijk. "Dit is Italië, iedereen steelt."
01:45:18
Een paar dagen geleden was ik in een ander land, en we waren door. Er was een winkelmandje, een trolley, met veel van alles wat je je kunt voorstellen in een huishouden; drankjes, vegetatie, groenten, alles anders. En deze kar werd op een parkeerplaats bij een lift gelaten. We gingen voor een kopje koffie, we gingen voor wat dan ook, we kwamen later terug. De trolley werd verplaatst naar de kant, dat niemand... het kon ergens overheen gaan maar het was er nog! Niet een enkel stuk, zoals ik kon zien, omdat ik ging, opende ik de tas voordat ik naar beneden ging omdat het heel raar was, die deze tas had verlaten bij de lift, deze trolley, misschien een $ 100- $ 200 van het winkelen in het, op het midden van de parkeerplaats bij de lift, bij de trap? Niemand raakt het aan. Kom terug... nog steeds daar! Ik veronderstel dat als ik vandaag terug ga, is het ook nog steeds daar.
01:46:37
Is een Ethos van ons eigen vertrouwen in onze eigen Ziel. In Italië gaan ze naar het werk om te beroven. Dat is een bekend feit. Mensen werken negen tot vijf om te stelen. En dan, op het einde van de dag, wat ze gestolen hebben is hun... inkomen. In het andere deel van de... Wereld stelen mensen niet, zelfs als het er is, ze kunnen het nemen. Omdat het niet van hen is, zijn ze voldoende gerijpt. Is die volwassenheid in de ziel en vertrouwt op onze manifestatie van de fysieke die door de mens over deze planeet nodig is, voor de hele totaliteit om te schakelen! Dit is wat we moeten begrijpen. En dan zouden we ons graag willen manifesteren in een parkeerplaats waar we kunnen vertrouwen, zal niets gedaan worden? Of zou je jezelf willen manifesteren in Zuid-Italië, dat het moment dat je stilstaat, wordt je beroofd? Het probleem is hoe we in het verstand hebben gerijpt, maar niet uit angst voor straf?
01:48:15
En hetzelfde zal gaan als de man in de ruimte gaat. Ga diep in jezelf en zoek naar de kracht van je dimensie in het begrijpen. De kracht van je eigen ziel, de kracht van je eigen Ethos en dan zie wat de volgende stap is. Dan, als je het begreep en je kan voor de spiegel staan en verander de kleur van je ogen van blauw tot bruin, of bruin tot blauw, en dan nog steeds van hetzelfde Ethos, dan ben je volwassen om in de ruimte te gaan. Zoals ik zei: "We leren niet meer", we doen niet... nooit geleerd... maar... als boodschappers inspireert we voor de mens om zijn eigen kracht te vinden, niet zwakheid! En dit is het werk dat steeds meer in de leringen wij richten. Want zoals ik al zei, "Jij weet allemaal hoe je GANSes moet maken" En veel van jullie hebben geleerd hoe veel andere dingen ermee te maken hebben. Nu begreep je de velden die bij de GANSes komen,
01:49:42
je begreep de interactie van de velden, die de schepper van de ziel is. En nu... hoe je de ziel in verschillende dimensies manifesteert als je de passagiers van het heelal wordt. Of, moet u nog een systeem hebben om te vliegen om te bevestigen dat u begreep hebt de interactie van het veld dat ik de volgende keer misschien uit mijn ziel kan gaan. Want ik ben nog steeds niet zeker van de velden. Ik moet iets zien dat ik mezelf kan misleiden, Ik kan nog steeds Physicality zien. Iets wat vliegt om mij te bevestigen, ik heb gelijk met mijn ziel. Volgende keer probeer ik het met mijn ziel. Nog vragen? (AB) Mijnheer Keshe? (MK) Ja, Azar (AB)... Mag ik een paar dingen zeggen over de vrede, en stel dan een vraag? (MK) Ja. Je bent min of meer een leraar geworden voor... uit een student, Ja, dat kan je ook. (AB) Oké. Dank je. ... Omdat je weet, hebben we het over vrede, en... ik heb geluisterd en... we praten over de verovering van de vrede, hoe kunnen we werken om naar vrede te komen.
01:50:59
En... we wonen erop, hoe we het kunnen bereiken. En dan was ik aan het denken, weet je gewoon... Op een dag kijk ik naar het water. En ik zag, het water is zo rustig. En dan weet ik dat water niet heeft, misschien niet, water dwang niets. Water laat het gewoon toe. Ik bedoel, als het beweegt. Als ik voorbeeld maak, zoals ik dacht, als je... Als ik naar een stuk land kijkt en aan de andere kant van het land, Ik maak een gat, en ik sta aan deze kant en ik neem... een emmer water. En voordat ik het water gooi, Ik neem... een paar kiezelstenen, zet het daar, een andere plek, ik zet een paar rotsen, op een andere plek zet ik zand, een andere plaats zet ik zout, Ik zet verschillende dingen, misschien stuk hout. En dan zet ik deze emmer water, een waterkruik, Begin vanaf deze kant en laat het water lopen. En als je naar het water kijkt, zie je dat het naar de kiezelstenen gaat,
01:52:01
en dan gaat het naar alle spleten, vul al de kiezelsteen, en beweegt vervolgens naar de volgende. Als het naar de rots komt, Als, niet te veel water, is... daar staan. En het vult eromheen. En dan zie je het wel daar rond en gaat daarna, aan de andere kant komt er uit. Als het zout komt, zie ik dat het zout voldoet, het smelt het zout en beweegt dan. En tenslotte komt het naar de bestemming, wat is het gat. En als je, zoals veel water, zet, het water gaat boven de rots. Dus, het water maakt nooit een gat in de rots. Het doet nooit de rots pijn, het probeert gewoon een manier te vinden om er naar toe te gaan. Dus, het is erg rustig en als we het leuk vinden... we kijken naar het water, wanneer water over onze huizen komt, kijken we er naar, is het niet vreedzaam, maar eigenlijk is het vreedzaam. ... maar het toont zijn sterkte. Dus, als we naar onszelf kijken, weet je, elk van ons heeft een ziel en onze ziel heeft een kracht. Dus, als... als ieder van ons de vrede binnen ons vindt volgens onze kracht.
01:53:03
Dan wordt iedereen, een heelal, wordt vreedzaam. Want, zoals, we gaan niet over... we zijn niet hetzelfde. Bijvoorbeeld, soms moet ik de... shaper zijn en soms, Ik moet degene zijn die gevormd wordt. Soms moet ik de... ontvankelijk zijn en soms moet ik creatief zijn. Dus, afhankelijk van wat... komt tot mijn leven, moet ik blijven doen wat nodig is, volgens wat brengt vrede in mij. Dus, het heeft te maken met de kracht en de... de, wat is echt rustig. En nu, mijn vraag is dit. ... We spreken over... Joy en leef het leven met vreugde en... blijf bij de liefde. We praten er altijd over, tegelijkertijd we praten over detachering van fysieke... afscheiding van fysiek. Stel je voor of je op straat woont, en naast de buurman, jouw buurvrouw, is een timmerman. En elke dag ga je langs zijn winkel en hij woont op dezelfde plek,
01:54:06
hij heeft een vrouw en twee kinderen, en je ziet deze man bijna elke dag. Hij zit bij zijn bureau en maakt dit mooie meubilair, Hij houdt ervan om het te doen, hij leeft. Hij heeft een mooie familie, hij deelt zijn liefde met iedereen, ... dus hij is... hij is perfect, hij is rustig. Als je op een dag op zijn deur klopt en je vraagt, Je wilt hem vertellen, 'los van fysiek', wat zou je hem vertellen? (MK) Heel makkelijk, wat heb je hem geleerd? Want door naar zijn deur te gaan, heb je hem niets geleerd, wat je meer begreep. Hij moet begrijpen dat er een andere positie is, er is een andere dimensie. Dan geeft u hem de keuze wat hij kan doen. Want aan hem, dat is alles wat hij weet. Je hebt hem niet opgeleid. (AB) Dus... (MK) De vraag is... (AB) Zijn... zijn vreugde is dan in de fysieke toestand. Dat is alles wat hij is... (MK) Nee, want dat is hoe het tot nu toe voor hem is geweest. Maar als je hem verlicht om zijn ziel te begrijpen,
01:55:30
zou hij hetzelfde meubilair maken? Of zou hij de meubels die hij maakt, veranderen, dat hij de ziel van het hout erin installeert? Weet je nog, ga terug naar... wat ik altijd dacht, en ik heb gesproken met een aantal kenniszoekers vanmorgen en het ging door mijn hoofd. "Ze zijn zo, geconcentreerd in het bereiken van lift en beweging, Dat hebben ze in het hele proces de Ethos van het werk vergeten. ' "Kan ik je zegen hebben, om te kunnen... om het plezier van de vlucht te kunnen zien? ' Het hele doel voor hen is om een systeem te bouwen, dat het vliegt. In een zeer korte tijd zal de Stichting Keshe het Flight System tonen, het wordt gedaan door de kenniszoekers. Ik begeleid ze gewoon, want het is tijd om te laten zien. Maar een ding dat ik niet zie, is zegen van Ziel aan het systeem. Ik geef je mijn kennis, om te vliegen, dat ik de schoonheid van de vlucht zie.
01:56:45
U hebt, u kunt geen slager uit een timmerman maken. Tenzij je hem de kunst van slagerij leert, hoe om het vlees te snijden, hoe te om het te doen. Je kan geen man laten zien hoe je een vliegtuigbouwer wordt als hij een timmerman is, tenzij je hem leert. U kunt niet vragen, klop aan de deur en zegt: "Wat ga je doen"? Je moet hem leren. Voor hem, niet alleen omdat je leerde, moet je hem inspireren, dat hij de essentie van de ziel van het hout begrijpt. Niet zijn eigen ziel, want dan creëert hij een ander ding. Of zou hij ooit een hout aanraken, omdat hij begrijpt dat het een entiteit is? Of zal hij dat respecteren, 'Wat wil je dat ik je laat zien?' Het is een andere manier om te kijken, en dan vind je de timmerman geïnspireerd. Dan kan hij een verschil maken. In zijn leven, ten opzichte van zijn ziel en zijn leven.
01:57:53
Niet elke man op deze planeet zoekt een verandering. Want dit is wat ze accepteren om het te zijn. Ik zat onlangs in het restaurant met Caroline. En ze zei: "Je weet Mehran, hoeveel van deze mensen over de andere kant van de wereld, weten over hun ziel, weten over het onderwijs, hoe te zijn en hoeveel kunnen ze veranderen? 'Waarom kunnen we ze niet bereiken?' Ik zei: "We hebben ze al bereikt, omdat we hun taal door hun ziel spreken. " Het is de manier waarop we er naar moeten kijken. Kunnen we inspireren of hebben we vergeten hoe te inspireren? Het is het begrip van onszelf, dat is het probleem. Niet ze. Hoeveel we begrepen hebben en hoeveel we begrijpen? Dit is het probleem. Wat verwachten we van onszelf, en hoeveel we denken dat we hebben geleerd dat we kunnen leren
01:59:09
dat, door te leren, laten we hen inspireren? Zoals ik al eerder zei, "Veel wetenschappelijke wereld houdt niet van de manier waarop de Stichting Keshe heeft gegaan in het onderwijs van de wetenschap, in de werking van het begrip van de ziel van de man. " Omdat ze nog niet gerijpt zijn. Ze begrijpen het hele leven niet, is te begrijpen om een vreedzaam leven te leven en daardoor hun eigen schepping te begrijpen. En dit is uitgegroeid en wordt een groter en groter probleem voor de wetenschappelijke wereld. Want nu, op hun niveau, begrijpen ze de verandering maar in hun functie, in hun leven hoe kunnen ze elkaar overeenstemmen of veranderen? Dus, we zien de verandering, we zien veel mensen rondom dat wil zijn, graag zijn, maar ze kunnen niet zijn, want dan werkt het niet met wat ze in hun kennis hebben afgerond.
02:00:22
De, de diepte van de kennis overgedragen in het verleden, met name 6-8 maanden, is het zo groot zal de mensheidse eeuwen nemen om te ontrafelen. Alles is nodig voor de mens om vrede op deze planeet te bereiken, staat op tafel. En het is letterlijk een woord, het is de ziel van de man. Is het bestaan van de ziel van de mens. En we hebben het nog niet kunnen leren de andere zielen. Want ze willen niet losgemaakt worden van de tafel van Physicality. Een andere vraag? (AB) Dank u, meneer Keshe. (MK) Hartelijk bedankt Azar. Onderwijs gaat niet meer over het maken van MaGravs en het tonen van GANSes. Nu moeten we naar de GANS van onze eigen Ziel kijken en de structuur van onze eigen lichamelijkheid die zich heeft aangetoond om het te doen. Iedereen zou graag willen delen... kennis met ons of een vraag stellen? (UC) Ja meneer.... alles... ik ben Ursula. Ik wil iets delen, alstublieft.
02:02:43
(MK) Ja, ga alsjeblieft verder. Wat wil je delen? (UC) elke... over wat ik voel Als Universele Raad en als Kenniszoeker Het gaat heel ver in het bewustzijn, wat gebeurt er nu. Het gaat niet om MaGravs of GANS en ik voel het erg sterk. Ik ben in Rome geweest... de Universele Raadvergadering, de eerste. En ik hoor van jou de... dat is een... school van ziel. En sorry. En, dit alles gaat heel diep in het hart zoals Wayne over zijn ervaring praat. Ik woonde in Argentinië en de oorlogstijd met Malvijn En... Falkland, en ik leef veel sterke ervaring Op dit moment stierf mijn moeder en ik voel dat manipulatiesysteem dat we vandaag vergeten hebben
02:03:58
altijd hier in Europa, waar leven nu vanaf 42 jaar Ik ben Argentinië geboren, mijn moeder was Duits Ze was schizofrene, ik was alleen kind en ik heb van je, in privéonderwijs, gehoord waarover schizofrenie gaat En vanaf dit moment verandert mijn leven, omdat ik haar vergeven en ik hou nu van haar. Mijn broer was Italiaans. Ik heb mijn schoonvader nooit een Oostenrijks gekend En ik woon nu 42 jaar geleden in Frankrijk, heb drie mooie jongens, nu volwassen. En als je over ethos praat, weet ik niet wat ik precies heb. En ik voel me dat ik een universele ethos heb, want ik ben alles en niets echt. En ik kan iedereen voelen, ik kan echt China en zwart voelen en...
02:05:06
Ik ben er nooit geweest, maar ik kan het voelen, omdat ik hier zo veel mensen ontmoet uit deze nat .. nationaliteit en een geweldige? assim? En als je over vrede spreekt, weten we eens wie we zijn en wat we op aarde doen en we voelen dat het belangrijkst is om onze eigen vrede binnen te hebben en het echt te voelen. Wij zijn... wij zijn allemaal gehecht aan families, aan onze landen, naar onze .. onze politieke problemen, zelfs nu met al deze vaccins. Hier in Frankrijk 11 en... en 12 in Italië, het is... het is erg bang Maar als we met mensen praten en we voelen dat ze... ze zijn nu allemaal wakker het is... het is heel mooi om te zien
02:06:13
en dat we in deze stichting kunnen groeien, ik dank u heel erg. Omdat ik voor vele jaren al eigen ontwikkeling leerde en ik ben Naturopath heb mijn... mijn eigen website Ik geef het voor gratis informatie er zijn 500 mensen aan het komen en natuurlijk heeft Keshe foundation het een geweldige plek En we kunnen ons alleen hiervoor bereiken. En die vrede wensen we nu, we kunnen het voelen en we kunnen schijnen, alleen zijn. En ik weet dat we het zonder concurrentie kunnen doen wanneer we het allemaal kunnen geven aan anderen We zijn inspirerend... geïnspireerd en we kunnen inspireren voor anderen. Alleen met onze stralende... zijnde. En echt, het is een gevoel, vrijheidsgevoel, zo groot
02:07:19
en zo geweldig en we voelen nu dat we kunnen... we kunnen het bereiken. En heel erg bedankt... bedankt, jij en Carolina en alle deelnemers... en het Core Team Ik wist de Universele Raad en ik ben zo trots om te zijn en deel te nemen. Veel dank. (MK) Hartelijk dank Het dichtst bij ons is... heel veel geen kennis delen in de mondelinge zin maar het delen van de... de vrede die door onze zielen de anderen bereikt Heel recent, ik zag een verandering, maar de verandering is zo groot, dat de mensen die het willen creëren via het Keshe Foundation-werk
02:08:35
zijn in paniek gegaan, het is een letterlijke, fysieke paniek en ze weten wie ze zijn en mijn boodschap aan hen is heel simpel. De enige mensen die paniek moeten hebben zijn zij die alles hetzelfde hebben als het verleden. Die, die de machtsmensen zijn, begrijpen in de Ethos van de Vrede En zij hebben die Vrede binnen hunzelf gevonden door te creëren voor hun natie Elke beweging zal komen en zal een ander fruit van vrede brengen. We zouden er niet voor moeten zijn, we zouden er trots op moeten zijn, dat we de Vredesmakers kunnen zijn. Als we spreken over wat ik noem, 'mooie mensen' we moeten iets heel vreemd over deze mensen begrijpen. En is... Wanneer men sterft Of de ziel verwijdert zich van fysiek
02:09:56
dwingt dat ook de andere zielen om te vertrekken? als de collectie van zielen was de schepper van de lichamelijkheid. Je moet begrijpen. Een menselijk lichaam, zoals ik de hele 7 miljard van ons noem, plus miljarden van de andere schepselen binnen deze planeet, We zijn zo'n schizofrene toestand, of wat ik noem, 'mooie mensen'. Wij zijn allemaal mooi, maar we zijn allemaal onderdeel van één ziel, die de ziel van deze planeet is. Het heeft een hartslag en het heeft een 'Soulbeat'. En dat kloppen van de ziel van deze planeet, is het slaan van de ziel de man. Wanneer een van ons de lichamelijkheid verlaat, in de dimensie van de ziel van deze planeet sterft de planeet? Of gebruikt onze ziel als onderdeel van zijn structuur om zich mooier en vrij te laten zien?
02:11:23
Dit is een vraag voor veel van ons die we niet hebben beantwoord. En we kunnen niet antwoorden, omdat we onszelf niet bewust zijn van totaliteit. Want als we de Totaliteit zien, is het zo mooi dat we een vraag stellen, 'waarom?' Gewoon, 'waarom?' Waarom hebben we zo veel gedood? Waarom hebben we zo veel vernietigd? Waarom hebben we zo veel schade gecreëerd? Wanneer zouden we volwassen worden? OF kunnen we volwassenen dat we de anderen volgroeien, dat we door hun volwassenheid in onszelf vrede bereiken? Als ik problemen zie die... wat is op de horizon, en wat er moet gebeuren en wat er gedaan is om oorlogen te creëren, Ik kijk naar een ding. Waar ben ik niet bereikt? Ik kijk er niet op als een mislukking, maar ik kijk er naar dat, wat deze mensen er zijn om te leren, van elkaar en van het proces.
02:12:47
Dat je een blijvende vrede zal brengen dat van daaruit hoeven ze van nu af niet te doen. We kiezen niet voor Naties, omdat de Naties niet meer bestaan. We gaan door de ziel van de, wat ik noem, 'Universele Raadsleden' en de anderen, om te bereiken. Er zijn veel veranderingen rond en heel goed. Mijn wens is om vóór het einde van dit jaar de eerste stappen te bereiken naar de wereldvrede. En we zijn op de goede weg. Ik weet dat er zielen zijn die in die richting werken, en ze brengen de eerste stappen. Om vrede te bereiken, zullen er veel huilen door degenen die denken dat ze veel gaan verliezen. Het zijn de situaties die we zien die ons veranderen. En wij willen niet veranderen of wijzigingen zien die door ons wordt veroorzaakt en de anderen lijdt.
02:14:09
In de afgelopen weken heb ik heel wat teruggetrokken, van werk rond de Stichting, omdat ik het niet kon begrijpen hoe iets zo verkeerd is is gedaan om... creëer zo'n chaos in de mensheid, is verder gegaan in het leven van de mensheid. Ik kijk er niet naar als een mislukking van de structuur van de Soul of the Man. Ik kijk er naar, zoals hoeveel meer de mens nodig heeft om te rijpen. Welke richting moeten we inspireren Dat wordt zo sprankelend, dat de rest zal ontbranden? Het probleem is... voortdurende bevestiging van geweld, op dit moment is het grootste probleem. Hoe, heel weinig televisiekanalen hebben de vrede overgenomen, niet te zijn. Geweld is uitgegroeid tot het patroon van de politici,
02:15:38
door hun werk en door hun gesprekken en door hun acties. En de anderen zijn bang voor hoe deze gewelddadige wereldleiders zullen reageren als we rustig reageren Mijn boodschap aan de wereldleiders is heel simpel. Ik weet dat je luistert, en weet precies wie we het hebben. Wees niet bang voor de reactie op de vrede, Wees blij met wat het zal brengen. Ik heb mijn wens in mijn schrijven gemaakt. Dat het Wereldvredesverdrag op de grond van de Verenigde Naties moet worden genomen om de Verenigde Naties om te zetten in een vreedzame organisatie. Dit is een hoeksteen van vrede. Het moet gedaan worden. En de structuren zijn ingesteld om het te doen, en het zal gedaan worden, met of zonder deze wereldleiders. Ondertekening van het Wereldvredesverdrag door een van de wereldleiders is een hoeksteen van het begin van de Wereldvrede
02:17:04
En degenen die luisteren en precies begrijpen wie ik spreek en waar ik het over heb is... neem de cursus en teken het Vredesverdrag. En dat zal het begin zijn van de wereldvrede zoals we allemaal droomden wordt een realiteit, en de man zal zijn ziel vinden. En het hele proces zal komen, dat door deze vrede, Wie niet geïnspireerd is, zal tijd hebben zich inspireren, hun zielen begrijpen. Want de tijd en de positie die door de wereldleiders zijn gecreëerd zal de mens in staat stellen om snel te groeien in kwestie van maanden. Mijn verzoek van de wereldleider, hij weet precies waar ik het over heb. Is, Uw Uitnemendheid teken alsjeblieft het Wereldvredesverdrag. Uw team en ons team hebben overeenstemming bereikt over de formulering. Nu is de pen. Een van de problemen met de wereldleiders is ze zijn bang voor consequent
02:18:56
reactie van de anderen. Maar op zoveel manieren de andere wereldleiders zijn bang om het te doen omdat ze niet weten wat de reactie van de anderen zal zijn zoals ze allemaal dit hebben. Wij hebben nodig... niet een te starten. Het proces is al begonnen. We hebben het begin van het einde nodig. Een andere vraag? (BB) Hallo, mijnheer Keshe? (MK) Ja, Jalal. (BB) Eigenlijk is dit Bonafice, een kenniszoeker van Huasna California. (MK) Oh, je klinkt als Jalal. (BB) Oké. (MK) Dat ben ik, ik verontschuldig me. (BB) Ik neem dat als een compliment. Geen probleem. ... Nogmaals bedankt voor alles wat je doet voor de mensheid, en het leiderschap dat... u hier aantoont. ... U zei dat de, de raden en in de kerngroep en de teams die aan de boeken werken, en gezien het onderwerp waarover we hebben gesproken...
02:20:39
Vrede en schoonheid, ik heb een, een foto, een zeer basisbeeld gemaakt. ... En ik stuurde het naar de webmaster,... omdat de, hopelijk de, de Raad zou het misschien overwegen en in de cvc fit passen. Hierbij bevestig ik... Vrede, zoals ik je heb gehoord, beschrijf je het door de vele... leringen die je tot nu toe hebt gegeven. ... Het midden van deze... foto is... het universele symbool voor vrede, dat is een duif, en ik heb ongeveer 6 hoofdtakken geïdentificeerd die met dit onderwerp van vrede spreken. omdat... hoewel we zeer bezorgd zijn over oorlog en agressie en die soort dingen,
02:21:41
... dat is een onderdeel van vrede, weet je, afwezigheid van oorlog, en alles wat er mee gaat. Maar, u weet dat het opheffen van zielen ook vrede is en waarheid is vrede en onvoorwaardelijke liefde is vrede en kennis delen is vrede en dingen zoals dat, dus ik heb ongeveer 6 hoofdcomponenten geïdentificeerd die ik je heb gehoord, en ze zeggen dat een foto duizend woorden is waard. En ik dacht... als je zoiets kijkt je zult er goed op zitten, daar hebben we een uitgebreide... gevoel van deze vrede waarover we het spreken. En er is ruimte om nog meer componenten toe te voegen als we ze onderweg identificeren. Ik wilde dat gewoon uitwijzen en dat delen, en hopelijk kan de webmaster dat aan jou en ... iedereen wil overwegen, misschien kan je... verbeteren.
02:22:50
Dat is alles wat ik nu heb. Dank je. (MK) Hartelijk dank, heel erg bedankt. Zoals u weet, zijn deze dingen nu in de hand van de Raad. Als... besluiten ze hoe ze vorm moeten aannemen, en wat moet ze doen? wat ze willen zien, in welke vorm of vorm. Hartelijk dank voor uw input, en ik ben er zeker van... de webmasters zullen het doorgeven aan het lid van de raden, en daarover bespreken ze in hun wekelijkse bijeenkomst. Er is uren werk. (BB) Dank je wel. (MK) Hartelijk dank. Er is uren werk, het gaat in het opzetten van de Ethos, en het werk van de Stichting. En... er is veel werk, dat is gedaan. Er wordt veel werk gedaan door leden van de Raden, door continu te verzekeren dat ze bereiken wat er door iedereen nodig is dat we deze positie kunnen bereiken.
02:24:02
(BB) Dank u, nogmaals bedankt voor alles wat u doet. (MK) Hartelijk dank. (RC)... Jalal heeft vreemd, heeft gedaan zijn, had zijn hand omhoog, en ik bevorderde hem naar een paneel, had je iets te zeggen Jalal? Hij zou misschien druk zijn... (JG) Ja, ik heb, maar nu is het heel erg storende... (RC) Niet de juiste tijd? (JG) Ja niet voor de tijd, in 5 minuten dus... bedankt. (RC) Oké, goed.... Meneer Keshe Ik had hier ook een bericht van een Pete, wie is de Universele Raad voor Pools en... hij zegt dat hij een 10 of 15 minuten presentatie heeft met glijbanen enzovoort over het onderwerp waarover we het vandaag spreken. Is dat iets wat je zou willen... (MK) Heb je het gezien, dat er geen auteursrechtelijk materiaal is op het? (RC)... nee ik heb het niet gezien zover ik weet maar... (MK) Kunnen we het controleren? (RC)... hij zegt dat hij... is heeft maar 30 minuten,
02:25:25
dan is hij aan een vergadering en dat was een paar minuten geleden .. (MK) Ja, maar dat moeten we underst, als hij het aan u kan sturen, kunnen we het volgende keer laten zien? We zijn heel erg, voorzichtig in het tonen, we stellen de tijd die u aan deze presentaties voorstelt, op prijs. Maar je moet dat onbewust begrijpen, soms zijn er inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele rechten of cop .. main mut... rechten. (VV) Rick? (MK) Ja? (VV) Ik ging gewoon vragen of dit... document werd getoond tijdens de laatste... Raad, aangezien hij lid is van de Raad? (RC) Ik weet het niet zeker, hij zegt dat hij het nu naar me zal sturen, maar ik weet het niet zeker als ik het over kan kijken (MK) Oké. (RC) Er zijn 8 glijbanen blijkbaar. (MK) Kunt u controleren of er geen muziek mee is? (RC) Uh-hm. Oké, ik zal er een kijkje nemen, ja. ... nu hebben we een vraag van Trevor in de Livestream gehad, misschien kunnen we het aanpakken? ... Hij zegt dat als gebed de houding van dankbaarheid is,
02:26:38
en ik wil weten met wie we spreken als we met de God-bron spreken? Is het een gesprek met onze eigen ziel of de ziel van het heelal? Of is het allemaal hetzelfde? (MK) Het is allemaal hetzelfde. Afhankelijk van waar je het wilt bankieren. Wil je het bankieren in de branche, of wil je het bankieren op het hoofdkantoor? De rentebetaling is hetzelfde. (VV) Maar de initiële storting kan anders zijn? (MK) Afhankelijk van wat u inbrengt. Voor degenen onder u die niet weten, of we kunnen herhalen, een aantal Core-leden zijn continu aanwezig in alle leerstellingen. En we hebben hun zegen om bij ons te zijn, ze zijn daar geweest, ze stonden ons, de kracht van de Stichting op de achtergrond en met de Stichting. Rick is een van hen, Vince is een ander. En er zijn andere leden van het Core Team in het onderwijs. En mettertijd, de 14 leden van het Core team hun zielen en de toekomstige selectie
02:28:10
van degenen die zij ervoor kiezen om de leden te zijn in hun vervanging, zal continu in dezelfde richting ondersteunen en werken. Zij zijn 14 leden zit in het Core Team en op verschillende manieren en op verschillende tijden hebben zij deelgenomen aan de ontwikkeling en van de technologie en het verspreiden van de kennis. En we bedanken allemaal voor wat ze op tafel hebben gebracht. Kennis en wat ik de hoeksteen van Vrede voor de Mensheid noem. (ME) Kunnen we de Galactische Gemeenschap uitnodigen? (MK) Wij geloven niet in die ene, maar we laten ze toe als Universal Community om mee te doen, als we erbij zijn. De man moet verstandig zijn om zijn eigen positie te begrijpen, voordat hij in de volgende stap kan gaan. (JG) Goede dag de heer Keshe. (MK) Ja goede dag Jalal. (JG) Hoe gaat het met je? (MK) Nog... goed. (JG) Dank God. Meneer... jij hebt... eerder gezegd... de ziel en het lam, Het is, ze zullen dit leven ervaren.
02:29:32
Dus, als ik het op een manier wil zetten, is dat hetzelfde Ik beleef op een manier, omdat, omdat we allemaal verbonden zijn, op een of andere manier? (MK) Wat bedoel je met... (JG) Je ziet... je zei... ... als je doodde... dit lam om het te eten, en dat weet je niet dit lam is jij zoon of je vader of jouw, een van deze zielen. Dus tha, dat betekent... deze Soul was het voorheen op een manier in een Man, En ging dan naar de, zo in het lichaam van een lam, om iets te ervaren? (MK) Ja. Wat is ermee? (JG) Sorry, meneer Keshe, het is een beetje lawaai. Ik ben aan het werk, en ik kan nu niet spreken, omdat het veel lawaai is, sorry. (MK) Geen probleem. Het lam was symbolisch. Dus wat het in wezen is, betekent, De mens moet stoppen met jagen en doden, voor wat ze misschien denken.
02:31:04
Ik had een zeer, heel vreemde ervaring met... dit... de ethos die door sommige wereldleiders omgedreven is: "We moeten oorlog scheppen, vrede creëren!" En om dat te rechtvaardigen, moeten ze hun vijanden maken. En om vijanden te hebben moeten ze er wapens voor maken, dat zij het tegen de vijand kunnen gebruiken, dat er een vijand is. Maar de... de realiteit is, wat krijgen deze mensen, uit het creëren van deze oorlog? Het gevoel van kracht is de veldsterkte die we moeten afschaffen of overwinnen in het menselijk ras, of in de race of op dieren of op deze planeet? Dit is een van de grootste problemen die de mens moet overwinnen. De kracht van het gevoel van kracht, of krachtig, dat u kunt doen.
02:32:24
Het maakt niet uit over... dier, een andere persoon of maatschappij, gemeenschap of wat dan ook. Onze grootste hindernis is de meting te begrijpen, van de kracht van het veld noemen we het 'schaamte', we noemen het de 'pijn' maar de kracht. Dit, als de mens erachter komt, en kan worden aangepast, dan hebben we opgelost, waarschijnlijk negenennegentig procent van het probleem met de vrede op deze planeet. Wat is de kracht van de emotie van kracht? Iedereen van ons ervaren het, door verschillende posities en tests, en verschillende omstandigheden. Een wereldleider ervaart het in hoe we dingen kunnen veranderen, een leraar doet het anders, een vader doet anders,
02:33:57
zo doet een kind naar zijn broer of een dier of iets anders. Toen we gezegd hebben, moet er een einde zijn aan het koningschap, of leiderschap zoals we het zien, dat we allemaal gelijk zijn, is die krachtsterkte te vinden in de Soul conversie van de emotie van de mens naar zijn lichamelijkheid. Dit is een van de grootste problemen die het menselijk ras in de komende tijd zal ondervinden. Hoe te overwinnen? Het koningschap, de macht, die is krachtiger dan een andere, en moet het uitoefenen. Dit is een van de belangrijkste problemen en de oplossing voor de wereldvrede. Wat gebeurt er als je alle zielen verheft, dat ze vastzitten op het niveau van de macht, en willen allemaal koning zijn? Of we begrijpen dat er... dan is de stap veel hoger, de schoonheid is veel... wat ik noem, 'lekker' om te zien,
02:35:43
als we naar de totaliteit van de vrede kijken. Ik heb altijd een persoon bewonderd en hij is genoegen om te weten, en om... te leven wanneer deze man in leven is geweest. Is president Gorbachev. Hij... Hij is een Man die dit begreep. Dat, enige man als leider, is niet de moeite waard voor miljoenen mensen, in de slaaf gehouden worden. En hij opent het Russische grondgebied, om mensen hun tijd en plaats te laten kiezen wat ze willen zijn. Mijn zoon kwam een paar dagen geleden naar me toe en zegt: 'Papa, weet je iets? Ken je die kerel die zo veel heeft gedood? Er is een man die meer dan hem doodde. En niemand spreekt over hem. ' En ik zei: "Wat doe je... Welke man?" Hij zei: "Weet u wie de Joden gedood heeft, hij vermoordde zes miljoen of wat dan ook? ' Ik zei ja." Hij zei: 'Maar deze man heeft twintig miljoenen gedood, misschien meer, maar ze zeggen twintig.' Ik zei: 'Wie?' Hij zei: "Zijn naam is Lenin of Stalin?"
02:37:05
Ik zei: "Waar lees je dit?" Hij zei: "Het is er in... op het internet." 'Ik wist niet dat er iemand erger was dan de andere man die Hitler heette' 'wie heeft zo veel gedood, maar hij heeft iedereen in één land vermoord, dat veel.' Ik stond stil met de gedachte, dat... Hoeveel bekendheid verzamelen we door te doden? Wie wordt meer gedood? En hoe president Gorbachev wegging van dit moord. President zijn van een van de machtigste naties, had geen zin wanneer andere mensen moesten lijden, zoals hij is, maar voor hem te houden. En ik heb veel bewondering voor deze man. Altijd bewonderde zijn vermetelheid om zo'n beweging te maken, en daarmee hebben we veel anderen gezien. Hij was daarbij geconcentreerd om een oorlog te creëren. Maar door Rusland te openen liep hij weg van oorlogen.
02:38:16
En op een manier, wat was gepland, werkte niet, voor degenen die veel oorlogsmiddelen willen verkopen. Maar op de achtergrond heeft hij vrede onderhandeld met alle nieuwe Russische leiders, wanneer de USSR is gesplitst Dus, we moeten uitzoeken wat betreft president Gorbatsjov. Wat is die kracht, die ene zelfzucht van macht is niet de moeite waard om de anderen te schaden? En de anderen doden om in de macht te zijn, die geen macht heeft. Als hij zou hebben gedaan, zouden we het waarschijnlijk hebben gezien, meer slachtoffers dan... zwijgen zo veel revoluties over. Maar hij begrijpt hij begreep hij helemaal, dat de westerse wereld door verschillende manieren geïnfiltreerd is door Rusland, en zou een zwakke beslissing zijn geweest om te maken, om het te vechten. En is beter om los te laten, en dan de mensen de vrijheid te geven die ze wilden, en hij zal... hij zal voor de komende tijd een van de meest bewonderde leiders blijven.
02:39:30
Waar zijn machtspositie geen betekenis had toen hij begreep, het leven van de anderen is belangrijker. Hoe wij onze zielen opofferen ten voordele van de anderen, is geen offer, maar is de vrijgevigheid van het geven. (JG) Mijnheer Keshe, kan ik iets zeggen? (MK) Ja. (JG) Je weet, jij... jij brengt... je brengt me voor... voor één verhaal gebeurt het in Irak in de jaren 60. In die tijd hebben we... een president genaamd Qasim. Dit... deze man is... wanneer... toen ze hem vermoorden... hij... hij had niet... een dollar in zijn... zak. En hij ook niet... hij had geen huis. Hij... hij... hij... toen hij stierf was hij in... huurhuis. Maar... het ding hier, wanneer de... de vijanden de... de Ba'athi die... hem doodde en de heerschappij van hem nam. ... toen ze naar de... kwamen naar Bagdad, allemaal... alle... alle mensen die waren
02:40:49
met... Mijnheer de president Qasim en in de straat zeiden ze hem, 'Geef ons een wapen, dat kunnen we verdedigen. Verdedig je en verdedig Irak. ' En dan... hij... zei hij, "geen enkele... een druppel bloed... kom... om... om... te helpen, ik... ik wil dat niet. " En zelfs de... de soldaten en de generaals die bij hem waren... Hij... vertelde hen... "Ga maar alsjeblieft. Ze willen alleen me, dus... je kan uitkomen. ' En toen de soldaten kwamen en... op zoek naar hem ging hij weg ... aan hen en zei: "Oké, jij... je wilt Qasim, hier is Qasim. Ik ben daar, jij... je neemt me niet... vermoord iemand, schad niemand Maar het is dat, hij kies ervoor om niet in te zijn... in oorlog en niet te zijn... om... te vermoorden .. elke... Iedereen in Irak.
02:41:53
Maar het probleem, daarna, wat dit feest, toen hij tot de regel kwam. Je weet hoe... hoe veel ze doden en... Hoe... hoeveel lijden we hebben, tot nu toe, van... van deze situatie. Vanuit deze... kleine... misschien... een uur... van denken. Dus, is dat omdat we deze ellende moeten ervaren? Of is dat... de tijd volgen voor... voor hele... Irak mensen? Als u... als u... als u dat meneer Keshe kan beantwoorden, zal ik het waarderen. (MK) Het punt...... we zijn niet... we zijn niet in het hoofd van deze leiders. ... Ik wist... een president, hij leeft niet meer. Hij is... Hij moest een besluit nemen om in de macht te blijven of dood te worden, of hij begint een strijd in het land om zich te ontdoen van bepaalde bevoegdheden.
02:43:12
En... hij besloot te vertrekken, omdat hij zijn natie niet kon zien verdeelde of oorlog binnen de kleine natie. Ik begreep toen hij ging stappen en op de lange termijn begreep ik zijn visie op zijn land. Zijn visie op het land was dat, de natie blijft een rustige natie en toen zagen we de man die in de macht kwam, de natie letterlijk ransacken, zoals hij het leuk vond, zoals je het in je land hebt gezien. Maar in mijn contact met een nieuwe leider, nieuwe president en mijn contact met de oude president, zag ik een ding, dezelfde mis-justices gedragen, is net veranderd naam. Maar sommigen slaagden er goed in om het goed te bedekken en de anderen hebben het niet gedaan. Wanneer zien we deze wereldleiders, die deze stappen nemen,
02:44:22
we moeten zien wat ze op de achtergrond zelf hebben gedaan. Sommigen van hen deden, ten behoeve van de Natie, maar sommigen deden het voordeel van zichzelf en hun... hun mensen eromheen. We kunnen nooit beoordelen, we kunnen het nooit begrijpen, maar wat het eindproduct is, dat... Hoeveel heeft de Natie door hen gewonnen? Of, hoeveel is de Natie verloren door hun actie? Is het proces dat we de zielen moeten laten beoordelen, niet voor ons. In hoeverre we het kunnen accepteren of ze kunnen het zelf accepteren. Ik... ik zie geen reden voor... machtsstrijd om een leider in de naties te worden, maar ze hebben een andere criteria, omdat ze denken dat ze het kunnen veranderen.
02:45:32
En als ze aan de macht komen, voeren ze hetzelfde onder verschillende namen aan. ... We hebben het de hele tijd gezien en we zien dat het nu in een paar Naties gebeurt. Sommige leiders vechten om te blijven, om in de macht te zijn en ze beweren dat ze een vreedzame president en hoofd zijn. En sommigen zijn die verkondigen om vreedzame presidenten te zijn doden meer dan iemand anders kan voorstellen. Dus, wie is ons beter betoveren, denk ik is het antwoord? Of zijn we zo volwassen geworden dat we dat niet doen, niemand kan ons gekken, we zeggen gewoon "Ja." (JG) Of... of misschien is het les voor de... voor de toekomstige generaties? (MK) Wat heeft de toekomstige generatie geleerd van de situatie in Irak? Van beide zijden? (JG) Niets! (MK) Nog steeds hetzelfde? (JG) Het is erger. (MK) Verschillende namen... Dit is wat we niet hebben geleerd. Dus, we leren, we moeten de ziel van de man veranderen, niet de zak van de man.
02:46:56
Ik herinner me dat ze de zoon van Saddam Hussein achtervolgden Met vrachtwagens van Goud, ze achter Irak achtervolgen, om ze te vinden als je het herinnert? Waar ging de zoon heen en waar ging het Goud? (JG) Ik was daar, dat weet ik wel. (MK) Pardon? (JG) Ik was er, ik weet wat daar gebeurt. (MK) Yep. Mishandeling heeft deel uitgemaakt van de... geschiedenis van de man, maakt niet uit welke schaal. We moeten die emotie van macht sorteren, dat... we zijn krachtiger dan de anderen, of we kunnen meer doen dan anderen. Als we het overwinnen, hebben we vrede bereikt. Maar zoals ik zei: "Dit ben ik vertrokken naar de laatste fase van het vredesproces." Want dat betekent dat we op dat punt rijpen. (JG) En ik denk... ik... (MK) Is nee... (JG) Sorry, ik denk dat je het eerder zei, "Eye for Eye". (MK) Is het? Zou het helpen? (JG) Als we het begrijpen, ja. Maar... als we het niet begrijpen? Het was... nog steeds 'tien voor één'.
02:48:24
(MK) Pardon? (JG) Als we het begrijpen, ja, dat zal het helpen. Maar als we het niet begrijpen, zal het erger zijn. (MK) Wat bedoel je, "Oog voor een oog"? (JG) Ja. (MK) Wat zou dat helpen? Wat zou dat veroorzaken? (JG) Dat we... (MK) Probeer de... 2000 jaar... 2000 jaar door de christenen geprobeerd. Wordt meer moorden gemaakt dan iets anders. (JG) Ja. Omdat we het niet begrepen hebben, wat betekent dat. (MK) Dus, wat betekent het, "Eye for an Eye"? Wat... wat doen we nu? (JG) U houdt op om iemand te kwetsen. U houdt op met het doden van een... u houdt op om energie van een andere te nemen. (MK) Op een manier is het een manier, maar hoe we het kunnen volwassenen, is een ander ding. Ik... Ik heb in de afgelopen dagen met iemand heel recent gesproken. ... Ze verwachten verandering in lichamelijkheid, want nu eten ze niet meer. Maar ze begrijpen het niet, de verandering in lichamelijkheid komt niet door minder te eten,
02:49:49
omdat ik MaGrav systemen of GANSes heb gebruikt. Het komt in het oog van de kijker, in wat ze van deze verandering verwachten. Het is heel raar, zij... ze zien het niet. Dat is een van de vreemdste delen. De verwachting heeft geen begrip gekregen. En dit is een van de grootste problemen rond de Stichting. Mensen verwachten iets te zien, anders is er iets mis, met het werk van de Stichting en hen. Maar wat is het vreemdste wat ik kan vragen? En ik heb het onlangs aan sommige mensen gezegd. "Nu, dat je begrijpt dat je rond de Stichting bent, dat je verantwoordelijk bent, Jij bent de Schepper, jij bent de Profeet van je eigen Ziel, wat ga je met degenen doen je hebt erin geslaagd geen profeet te worden van omdat je er niet in geslaagd hebt om te controleren en je de anderen daarvoor de schuld geven? ' Dit is het grootste probleem. Nu, ieder van jullie
02:51:10
is een profeet geworden en ieder van jullie wenst vrede, maar waarom kunt u de anderen niet omzetten? Is het niet een waarheid dat je het niet in je gelooft dat je kan word en wees een vreedzame man, wanneer het eraan komt? Dus, [hoesten] hoe kan je het doen? En geloven in wat je doet? En probeer het nog steeds te begrijpen dat ik er deel van ben? Nu wens je allemaal vrede. En jij wordt er allemaal van, wil je erin zijn. Maar er is één vraag die je vergeet. "Nu ben ik de profeet, ik ben de Messias van mijn eigen ziel maar wat kan ik, waarom kan ik de anderen niet aanraken? ' Dit is uw grootste dilemma, dit is het grootste dilemma dat rondom het werk zit van die mensen die graag de Man van de Vrede willen zijn en ze erachter komen,
02:52:19
Zoals ik al zei: "Je wilde allemaal vrede, nu begrijp je dat je wachtte om een Messias te komen, wacht je op een dag van oordeel, Je wacht op de laatste dag dat de vrede zal komen. En nu zie je, het is je van begin tot eind. ' Wat is er mee gebeurd? Dit is het grootste probleem voor de meeste mensen. Nu komen ze om het werk te begrijpen, dat ze verantwoordelijk zijn, zij zijn de Messias, zij zijn de dag van het oordeel. De dag van oordeel is gekomen op de dag dat je beseft, is je ziel die verantwoordelijk is voor alles en nu moet je het beoordelen. Je begint je eigen werk, je eigen ziel, je eigen daden te beoordelen. Dus, wat is de volgende? Dus, al je Messias, wat is jouw wens en wat is je commando? En wat kun je aan de anderen brengen om ze te verheffen? Ik heb veel miljoenen en miljarden bereikt. En buiten deze tijd heb ik het al veel tijd gedaan.
02:53:42
Maar ik weet wat het resultaat zal zijn, ik kan het einde zien. Maar het einde komt wanneer elk individu zijn positie en verantwoordelijkheid accepteert van zijn eigen ziel. Dat is de dag van het oordeel, dat wil zeggen wanneer je de Messias van jezelf bent, je eigen ziel Er zullen veel wereldleiders zijn die graag in de macht zijn maar als je in je machtspositie bent, kan niemand een wereldleider zijn. Dan gaan we een universele leider vragen, dan gaan we naar de Galaxy Leader zoeken, dan gaan we Unicos Leaders zoeken. We zijn altijd onderdanig aan iets wat we denken dat het groter is dan wij maar we zijn het begin en het einde. Dit is wat we moeten volwassenen en niets anders. Dit is het punt dat we vrede vinden. (RC) Mijnheer Keshe, er is een vraag in de Livestream dat... misschien u kan hierbij helpen. ... Trevor vraagt: "Als we in God gemaakt worden beeld, heeft God hetzelfde probleem met hebzucht, en zo ja, dan is het niet God?
02:54:58
Want God heeft alles gecreëerd waarvandaan de hebzucht in de mens komt? ' (MK) Het conflict met zijn emotie en zijn fysiek. Het is het conflict van de mens zelf, met zijn fysiek. God bezit alles, hij bezit alles, zodat hij er niet voor moet doden, beschikken over wat hij al bezit. (RC) Dus Wolfgang vraagt, "Wie stelt onze filters op die het glanzen voorkomen van onze zielen en de hele ziel. Is het een verkeerd functionerende hersenen? " (MK) Nee, het is de interactie tussen de velden van de planeet en de ziel van de mens. Het is erg veel veldinteractie en hoe het is ingesteld. ... Er is een heel vreemd gedrag... die we gedeeltelijk ingewikkeld worden in onze emotie ermee en dat is de onderdrukking aan de macht,
02:56:20
of onderdanigheid om schuld te aanvaarden. Als je hand schudt met bepaalde naties, zijn bepaalde onderdanen, je schudt de hand met hen allemaal op dezelfde manier, volgens het gevoel en emotie en staande, door de geschiedenis van hun leven. Ik heb... bewust gemaakt dat je de persoon die je met de hand schudt, beoordeelt, in een positie in waar en hoe hun mentale toestand in alles anders is en je bent 99% correct. Verschillende nationaliteiten schudden hand anders. En verschillende nationaliteiten verbergen hun zwakte en hiërarchie en koningschap andere manier. En verschillende nationaliteiten, door de fysieke interactie, laat hun nationale gedrag zien. Loop op de straat en kies mensen per race, creed en kleur
02:57:45
en schud hand met hen. Maar let op hoe ze hun hand vasthouden, hoe zij hun hand geven, hoeveel van hun hand, hoe zij hun hand zetten. En onthoud dit en kies dan een andere man met dezelfde structuur, in een menigte en met de hand schudden, 99% krijg je dezelfde schudde hand. Want, zoals we zeggen, spreekt een taal door de Ziel van taal, wij tonen onze structuur door onze fysieke interactie, die deel uitmaakt van onze woordenschat van praten. Dus, we accepteren en we zijn opgevoed om iemand anders te kunnen beoordelen of voor ons zijn. Of we denken dat we het hoofd zijn en we gaan door. En het is de weg, we hebben wat we 'niet-verbale taal' noemen, wat een fysiek is taal, die hetzelfde is als dezelfde taal. U schudt handen met bepaalde mensen, Ze geven je niet meer dan de punt van hun vingers.
02:58:58
Dan, als je naar de cultuur kijkt, zie je het. U schudt handen met sommige mensen, ze schudden hand in een specifiek elke natie en cultuur heeft een specifieke handdruk. Of het kenmerk van de groet. Die groet maakt deel uit van onderdanigheid, maar boven of onder van. En dit is het probleem dat we moeten... overwinnen. De kracht, de kracht van de macht door de inlegging van zielen, de ene is beter dan de andere, of de andere. En hoe... omdat we dit in de Ruimte overwinnen wanneer we tegenkomen alle andere schepselen van het heelal staan we hetzelfde hetzelfde, zelfs zo zien ze onze fysiek niet, onze ziel straalt uit dat het geen zwakte heeft. Het is veel te leren. (IK) Mijnheer Keshe, kan ik een vraag stellen, alstublieft? (MK) Wie spreekt? (IK) Dit is Ioannis uit Griekenland. (MK) Ja. (IK) Is het oké om een vraag te stellen? (MK) Ja, hangt ervan af of ik het graag beantwoord.
03:00:11
(IK) Oké [lacht] Dus, gisteren ben ik geweest chatten, met een groep vrienden... ongeveer, in het geval van oorlogsuitgang. Wat zou het juiste zijn om te doen, als je je familie moest beschermen? En ik had... een innerlijk conflict op deze, omdat ik het niet ben, ik... Ik wil nooit iemand anders schaden, maar als ik mijn eigen familie moest beschermen, Ik zou misschien moeten weggaan of een andere persoon schaden. Dus wat is, wat zou het juiste ding zijn om te doen, wat zou het juiste ding zijn om te doen, als je dat had, graag uw... beschermen jouw kinderen. (MK) Er zijn twee manieren om het te beantwoorden, en er zijn veel manieren om te overwegen. U kunt in een andere richting weggaan. Of u kunt er naar toe lopen en op zoveel wijze begrijpen wat u doet is correct,
03:01:25
en er is een goed resultaat of een goede uitkomst daaruit. Ik ben in die positie veel tijd over mijn familie geweest. Dus, ik weet precies waar je over praat, hoop ik. En als het gaat om het beschermen van je familie, zijn er twee manieren. U loopt weg van de structuur, van wat er is ingesteld. Dit is geen lafheid, dit is een wijsheid. 'Ik kies het pad van geen conflict.' Of loop je naar een conflict en begrijp dat mijn... Mijn zielverstand kan de andere omzetten. Je zit, je kijkt oog voor oog. Je weet wanneer, in heel recentelijk, enkele jaren geleden, Ze stuurden een moordenaar om me te vermoorden. De moordenaar kwam en zat voor me, met een hoed aan. Ik wist dat hij een moordenaar is, hij is gekomen om me te vermoorden. Hij keek me in het oog en ik keek hem in het oog. Ik had geen twijfel dat hij er zijn angst om te overwinnen. En toen ik onze adviseurs raadpleegde, zeiden zij: "Hij komt, hij is gekomen
03:02:45
om zijn angst te overwinnen, was je correct. ' Op zo veel manieren, toen hij zijn werk kwam doen, was ik daar niet. Want mijn ziel was bewust van en op een manier toevallig, maar op een manier is Soul bewustzijn, ik was er niet. Ik heb hier veel van geleerd en in mijn tweede poging om mijn moord te vermoorden, De man zat voor me voor weken en gaf me gif. En ik wist wie is en hoe is het gedaan en wat hij doet. We moeten beseffen, deze dingen gaan door de kracht van de ziel. Als het tijd is om... laat het fysieke leven, De tijd is er, je kan niet veranderen. Is, als het de juiste beslissing van de Ziel is, heb je iets te bereiken, je zal er blijven en je zal bereiken wat je moet doen. De angst is het probleem en je hoeft niet te... of in welke vorm dan ook, bang zijn om te sterven.
03:04:12
... Want de dood komt voor ons allemaal in de fysieke dimensie. Toen ik elf dagen zat... op het vliegveld, En elke dag zeiden ze: 'Ze zullen een kogel in mijn hoofd zetten.' Ik wist dat de man meer angst heeft dan ik, in hem dan ik, anders had hij het gedaan. Ik ben een paar keer in deze situatie geweest, vanwege de technologie en niets anders. En deze mensen hebben meer angst in hen dan jij, en meestal, Het is beter om hen te zien, omdat je in je ziel weet dat je juist bent. Of u loopt daar weg, omdat u een beslissing maakt die, 'Ik wil het niet worden geconfronteerd' en ik ben in beide posities geweest. De innerlijke kracht in de ziel van de mens is de redding van de mens, en je moet je ziel beter leren kennen. (IK) Hartelijk bedankt. (MK) U bent van harte welkom. Andere vragen of we noemen het de dag? (RC)... Nou meneer Keshe, het is... ongeveer drie uur, over drie uur hier, het is aan u of je wilt het de dag bellen. (MK) Zal ik het de dag noemen?
03:05:56
(RC) Oke, zeker dat kunnen we dat doen. (JG) Heeft ik een vraag, mijnheer Keshe? (RC) [lachen] (MK) Heeft ik veel vragen. Ik heb veel, veel vragen. (RC) Nu was dat een goede vraag. (JG) Oké, geef ons een vraag. (MK) Ik heb veel, veel, veel. (ME) Vraag een. (MK) De vraag die ik altijd heb gehad is; Waarom ziet de mens het einde van een leven, tot een oplossing voor het probleem dat hij heeft? Waarom staat de man niet op de grond en werkte het uit? (ME) Mijn ouders hebben me geleerd dat ik alles begrijp als ik sterf. En dat is onjuist. Ik begrijp het veel voor dat en we gaan niet dood. (MK) We gaan nooit dood. Dit is een ding dat ik niet begrijp. Mensen lopen weg van veel dingen, of ze vernietigen veel dingen, niet om het te onder ogen zien. Maar hoe zit het met je als je een grond hebt en wat er opkomt? Hoe, wat is de kracht van je om het niet te bestrijden, te veranderen, maar om te begrijpen; Waarom mensen doden, om een oplossing te zien?
03:07:07
Waarom zijn er zo veel wereldleiders of wanneer zijn, zien mensen dat ze iets anders doden, is het antwoord op hun probleem, het oplossen van hun probleem? (ME) Zij dachten echt dat een oneerlijk voordeel aanvaardbaar was, wat het niet is. Als je een ongecontroleerd hebt.... (MK) Wat noem je een... Wat noem je een oneerlijk voordeel? (ME) Een oneerlijk voordeel is macht over iemand, of hoger, iets dat je zal stolen, om... te zien dat je beter bent. Maar dat betekent... (MK) U kunt het overleven. (ME) Nee, wat? (MK) Dat je het kan overleven? (ME) Het is hebzucht. (MK) Ik, ik ontmoette, ik was eerder hierover gesproken. Ik heb een vrouw zeer slank, heel dun ontmoet. En ze had een zus heel dik, extreem, extreem overmaat, als ik het kan noemen.
03:08:28
En ze vertelde me daarover, ze werden beide mishandeld van de leeftijd van vier of vijf. En ik vertelde haar iets heel, heel simpel: en dat was min of meer de laatste toen ik haar zag. Ik zei: "De reden dat je zo blijft, dun", was dit en dit, "en de reden waarom je zus dik is, zoveel", is dit en dit. En ze zei tegen mij: 'Meneer Keshe, jij bent de eerste die mijn geheim begreep heb' "en je bent correct." Dus, ieder van ons, onder dezelfde conditie, nemen we stappen, verschillende beslissingen, en we accepteren het, we gebruiken het om te overleven, of we vechten het om het te verwerpen en ook te overleven. Aan het einde van de dag, wat voor ons aanvaardbaar is, en wat voor ons aanvaardbaar is, telt.
03:09:40
Maar zolang het geen machtsspel is, omdat ze begreep, speelde ze power game, en dat begreep niemand dat ooit. We spelen allemaal een of andere manier. Is het ons, om het proces te begrijpen, wat belangrijk is, en dan kunnen we afstuderen met een, wat ik het noem, met het 'juiste begrip'. De Ziel van de Mens, is zelfs aanwezig in de afwezigheid van de Man. Omdat u door Fields verbonden bent met de anderen. En dit is wat de meeste mensen niet hebben begrepen. We zien er altijd fysiek op om aanwezig te zijn die we kunnen horen. Als je naar mijn podium komt, op mijn niveau en de meeste van jullie dat niveau bereiken, je begrijpt dat je niet hoort te zijn om het oor te kunnen luisteren. Maar de ziel geeft u de informatie die u moet weten. En zielen liegen nooit. Een andere vraag of zullen we het een dag noemen? Maar vind je een oplossing in je ziel, zoals je me vraagt wat mijn vraag is.
03:11:06
Wat doet de mens om te zien dat hij vermoord is als oplossing voor zijn overleving? Niet noodzakelijkerwijs een andere mens, een plant, een boom, een vis, het is allemaal hetzelfde. Het is ons die andere waarde geeft om ons bestaan te rechtvaardigen. (ME) Hoe zorgt de greed overleving? (MK) Is er overleving in hebzucht? (ME) Niet echt. (MK) Ik denk dat je het beantwoord hebt. Hartelijk dank, we gaan gewoonlijk uit met de muziek. En bedankt voor Rick voor al deze mooie shows die je op de achtergrond zet. (RC) Dank u, meneer Keshe voor de mooie show dat u de afgelopen jaren hier van hebt gezet intense leringen elke week, elke week. Alles kwam hier samen. Oké, we zullen... speel de diavoorstelling als de... (MK) Hartelijk dank. (VV) Ik denk dat ze zo dynamisch zijn geweest deze workshops, zoals die magneten u op de tafel hebt. [Lachend]
03:12:32
(MK) Hartelijk dank. Zie je over... (RC) Oké, laat me het scherm hier delen. (MK) Wat zou er gebeuren als je deze Coppers Nano-coat? (RC) Wel, dat heb ik niet gedaan, behalve sommigen begin na de tijd donker te worden en je moet ze polijsten om ze te laten glanzen. Maar ja, dat is... een goed idee, dat moet je doen. We hebben dan een roterende... Plasmatische Veld, in plaats van het materiaalveldveld misschien wel. (MK) Laten we volgende week zien, ik weet zeker dat je het gaat doen. (RC) Oké, klinkt goed. (MK) Zie je volgende week heel erg bedankt. (RC) Dank u, meneer Keshe. (MK) Oké. Ondertitels door de Amara.org-gemeenschap

DOWNLOAD SUBTITLES: